Vem får överskottspengarna i pensionen?

Det finns ett överskott i inkomstpensionen och frågan om en ”gas” har diskuterats. Om det finns en broms som kan slå till i sämre tider så borde det väl också finnas en gas som ger mer pension när det finns ett överskott i systemet? I så fall skulle pengarna fördelas till de som har varit med och betalat in dem. Rättvist, tycker många. Men borde pengarna istället sparas i ladorna? Eller omfördelas till grupper som har det tufft att få ekonomin att gå ihop?

Ekonomijournalisten Mikael Nyman brukar delta i Plånboken i P1. Vi bjöd honom till podden för att prata om pensionssystemet och om vad han tycker att politikerna borde göra med överskottspengarna i pensionen. Lyssna i din poddkanal eller vi länken här nedanför.

Så ser du dina pensioner som har börjat att betalas ut

Är du jobbonär? Eller pensionär? Då kanske några av dina pensioner saknas på minPension.

Vi lever längre och behöver jobba längre för att få samma pension som tidigare generationer. När arbetslivet förändras behöver också informationen på minPension vidareutvecklas för att möta nya krav. Just nu pågår ett sådant arbete tillsammans med pensionsbolagen. Målet är att du ska kunna se dina pensioner som är under utbetalning när du loggar in. Vissa bolag har redan påbörjat leveranserna. För närvarande är det sju aktörer som förser minPension med uppgifter om pensioner som är under utbetalning:

  • Pensionsmyndigheten
  • AMF
  • Alecta  
  • Kåpan
  • Futur
  • Kyrkan pension
  • Avanza

Även andra pensionsbolag fortsätter att skicka uppgifter till minPension om utbetalning påbörjats, men utan uppgift om beloppet som betalas ut. Sen finns det också några bolag som helt slutar att leverera uppgifter till oss i samband med att utbetalning påbörjats. I dessa fall försvinner uppgifterna om både bolaget och beloppet från ditt innehav på minPension.

Saknar du pensioner som redan är under utbetalning – gör så här

Om du saknar pensioner som redan är under utbetalning kan du lägga till dem själv.

Under Intjänad pension finns möjligheter att egeninmata uppgifter som pensioner som saknas i ditt innehav. Denna funktion kan du även använda för att lägga till uppgifter om pensioner som redan är under utbetalning. Detta kan gälla för

  • pensioner som finns i ditt innehav som saknar uppgift om det belopp som utbetalas
  • pensioner som helt saknas ditt innehav för vilka utbetalning påbörjats

Exempel: En person född i januari 1965 har en IPS från Nordea som började utbetalas den månad personen fyllde 57 år, det vill säga i januari 2022. Utbetalningen är avtalad att pågå i fem år från uttagsmånaden och det månadsbelopp som för närvarande betalas ut är 3 000 kronor.  

För att lägga till uppgifter i detta exempel gör du så här:  

Under Intjänad privat pension trycker du på knappen ”Lägg till försäkring”.

Skärmdump från minPension på fliken Intjänad pension

Då öppnas följande inmatningsformulär:

Skärmdump från minPension som visar hur du lägger till en egeninmatad pension.

I detta formulär väljer du och fyller i följande uppgifter:

PensionsbolagNordea
PensionstypIPS  
FörvaltningstypFond   
UttagsstartÅr 2022, månad januari
Uttagsperiod5 år
Pensionsbelopp3 000

Tryck på knappen Spara

Under intjänad pension visas därefter följande uppgifter:

Skärmdump från minPension som visar hur en egeninmatad pension syns på sidan Intjänad pension.

Den upp- och nedvända spargrisen markerar att pensionen är under utbetalning och pennsymbolen att det är en egeninmatad pension.

I pensionsprognosen i Simulatorn visas följande uppgifter:

En skärmdump från minPension som visar den egeninmatade pensionen i Simulatorn.

Även här finns symboler som visar att det är en egeninmatad pension under utbetalning där utbetalningen upphör från och med 62-årsmånaden. 

Motsvarande registrering kan göras under Intjänad tjänstepension för tjänstepensioner som är under utbetalning. Även utländska pensioner kan läggas till på samma sätt.

Text: Lars-Ove Wängemar, minPension

Ge pensionen växtkraft

Idag lanserar minPension den nya digitala boken ”Ge pensionen växtkraft”. I den varvas pensionsfakta med odlingstips, recept och spännande möten med pensionssparare som delar sina tankar kring pension.

Hör du till dem som tycker att pensionsspråket är svårt att förstå? Har du bättre koll på vad dina växter heter och hur de vill bli ompysslade?

För dig har minPension tagit fram den digitala boken ”Ge pensionen växtkraft”. Att ta hand om och planera för din pension kan på många sätt jämföras med att sköta trädgården. Jordmånen ska vara bra, det krävs sol, vatten, närig och tålamod för att det ska bli bra. Men du har också många möjligheter att få den trädgård som passar just för din ambitionsnivå. 

I boken ”Ge pensionen växtkraft” varvas pensionsfakta med ett och annat odlingstips och recept och berättelser om hur pensionstankarna går hos företagaren, småbarnspappan med flera. Den digitala boken hittar du här nedan men också i fliken ”Allt om pension” på minPension. 

Författare till boken är ekonomijournalisten Anna Björe.

Mer eller mindre pengar i plånboken 2023?

Vissa pensioner ökar kraftigt när inflationen är hög. Andra pensioner sjunker när börskursen faller. Vad våra pensionärer får i plånboken beror på olika beräkningsfaktorer.

Vilka är årets vinnare och förlorare? Varför blir det så olika utfall? Vad finns det för stöd för den som inte klarar ekonomin? Och hur uppräknas pensionerna som vi fortfarande tjänar in till?

Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten och Dan Adolphson Björck, pensionsekonom på AMF besvarar våra frågor i minPensionsPodden. Lyssna i din poddkanal eller via länken här nedanför.

Testa om du kan få bostadstillägg för pensionärer

Testa om du eller någon som du känner, har rätt till bostadstillägg för pensionärer: https://www.pensionsmyndigheten.se/service/beraknabt/prelbostadstillagg/uppgifter

minPension för unga är uppdaterad

Har du koll på vad som påverkar din pension? Om du är ung är det bra att ha koll på det! Därför tog vi fram tjänsten ”minPension för unga” för några år sedan. När du surfat in till minPension hittar du en ingång till tjänsten mitt på sidan.

Vi har nu uppdaterat bakomliggande siffror i tjänsten så att den följer utvecklingen av inkomst och kollektivavtal och annat viktigt.

Även om du inte är purung är du välkommen att titta in i tjänsten. Det är aldrig försent att förstå faktorerna som påverkar våra pensioner. Den som har koll på det har större möjlighet att få pensionen den önskar.

Här kan du testa minPension för unga https://min-pensionar.minpension.se/

Ändrad prognosstandard påverkar prognosen

Prognosstandarden på minPension har ändrats. Den används i våra beräkningar av prognoser för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen. Prognosstandarden är en kvalificerad gissning av hur din förväntade pension påverkas av omvärldsfaktorer som inflation, värdeutveckling på kapitalet, skatter och avgifter eller förväntad medellivslängd.

Hur påverkas din prognos

Förändringarna av prognosstandarden kan påverka prognosen på olika sätt. Den kan både ge en högre förväntad pension och en lägre förväntad pension. Kom ihåg att det handlar om förväntningar, inte om faktiska förändringar.

Förändringarna påverkar i första hand de som har långt kvar till sin pension. Där bygger antagandena om pensionen i högre grad på prognosberäkningar än för äldre individer som har en större del faktiskt intjänande.

Bild som visar hur vi beräknar din prognos

En ändrad prognosstandard påverkar inte vad du får i pension

Prognosstandarden påverkar inte vad du faktiskt kommer att få i pension. Det som påverkas är vad kvalificerade bedömare tror om din framtida pension. Inga pengar har försvunnit eller lagts till.

Ju fler år du har kvar till du ska gå i pension, desto större betydelse har prognosantagandena eftersom beräkningen av vad du ska få i pension till stor del bygger just på prognosen. Men om du redan har en stor del av intjänandet bakom dig och närmar dig pensionsåldern, då spelar prognosantagandena mindre roll.

Så påverkar prognosstandarden våra exempelpersoner

Vi har tagit fram tre olika exempelpersoner för att visa hur den nya prognosstandarden kan påverka prognoserna på minPension.

Magnus Testperson

Magnus är född 1960, anställd i en kommun med pensionsavtal AKAP-KL.

I den gamla prognosstandarden var Magnus prognos för den premiebestämda tjänstepensionen från 65 år 2 700 kr/mån livet ut. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 2 800 kronor.

Differensen blir plus 100 kronor (eller 4 procent) för Magnus.

Emilia Testsson

Emilia är född 1990, anställd som privatanställd arbetare med Avtalspension SAF-LO.

I beräkningar med den gamla prognosstandarden blev Emilias prognos för den premiebestämda tjänstepensionen från 65 år 12 400 kronor. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 13 500 kronor.

För Emilia blir differensen plus 1 100 kronor (eller 9 procent).

Jenny Testdotter

Jenny är född 1980. Hon är privatanställd tjänsteman med en individuell tjänstepension.

Enligt den gamla prognosstandarden visade prognosen att Jenny skulle få 16 000 kr livet ut från 65 år. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 14 700 kr.

Differensen blir minus 1 300 kronor (eller 8 procent) för Jenny.

En differens på minus 1 300 kronor (eller 8 procent).

Så har prognosstandarden ändratsför dig som vill ha koll på detaljerna

Förändringarna jämfört med tidigare prognosstandard gäller prognosen för kapitalavkastning under spartid, avkastningsskatt och förändrade dödlighetsantaganden.

Den förväntade reala kapitalavkastningen sänks från 2,1 till 1,9 procent. Avkastningsskatten sänks från 0,6 till 0,38 procent och dödlighetsantagandena ändras – dock ganska marginellt.

Läs mer här om prognosstandarden på Pensionsmyndighetens sida

Så ändras beräkningen av kollektivavtalad tjänstepension

Om du har kollektivavtalad premiebestämd tjänstepension kan prognosen höjas.

Även om den förväntade kapitalavkastningen sänks från 2,1 till 1,9 procent så vägs det upp av att den förväntade avkastningssskatten sänks från 0,6 till 0,38 procent.

Nettoförändringen stiger från 1,5 till 1,52 procent

Den förväntade totala kapitalavkastningen blir alltså något högre, vilket får störst effekt om du har många år kvar till pension. Utslaget på hela pensionen blir förstås förändringen mindre påtaglig.

Så ändras beräkningen av icke kollektivavtalad tjänstepension

Förändringen för icke kollektivavtal gäller främst beräkningen av prognosräntan.

Tidigare har icke kollektivavtalad pension haft en fast prognosränta, men nu ska även prognosräntan för icke kollektivavtalad tjänstepension beräknas som ett genomsnitt av prognosräntan i de fyra ickevalsalternativet i de största kollektivavtalen. Jämfört med beräkningarna i den tidigare prognosstandarden så har den förväntade prognosräntan sjunkit och det vägs inte upp av att även de här pensionerna ska beräknas med sänkt förväntad avkastningsskatt.

Jämförelsevärdet

Jämförelsevärdet har tagits fram av minPension för att göra det lättare att jämföra storleken på en förmånsbestämd och en premiebestämd pension. I jämförelsevärdet omvandlar vi förmånen till ett kapital.

Förändringarna här beror på att vi har justerat våra beräkningar. Det handlar främst om en förändring av delningstalet på grund av ändrat ränteantagande. Den förändrade summan påverkar inte den förväntade nivån på den förmånsbestämda pensionen. Den är densamma som tidigare.  

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Nya regler för pensionär utomlands från 2023

Vid årsskiftet upphör rätten att få garantipension för dig som bor utanför Sverige. Men andra delar av din allmänna pension, de som du själv har tjänat in till när du jobbat i Sverige, kommer såklart fortsätta att betalas ut som vanligt.

Vi bad Ann-Sofie Kraft-Nilsson från Pensionsmyndigheten att komma till minPensionsPodden och förklara vad som ligger bakom förändringen och vad man kan göra om man är drabbad. När vi ändå hade Ann-Sofie i studion passade vi på att prata om pensionärslivet utomlands och vad man bör tänka igenom innan flyttlasset går.

Bra länkar för dig som vill veta mer

För dig som funderar på att flytta utomlands, via den här länken får du veta vilka rättigheter du har inom EU

Pensionsmyndighetens information om garantipensionens nya regler för boende utomlands

Pensionsmyndighetens tjänst för dig som vill testa om du har rätt att få bostadstillägg för pensionärer

Varför har vi premiepension? 

Vilka är tankarna bakom premiepensionen? Har den lönat sig? Är det verkligen nödvändigt att utsätta våra pensionspengar för aktiemarknadens risker? Och förresten! vad ÄR risk? Skulle man kunna byta ordet mot möjligheter? Eller något annat positivt laddat ord?

Lyssna på #minPensionsPoddens avsnitt 179 där Richard Gröttheim, vd för AP7 svarar på våra frågor om premiepension och om förvalsalternativet AP7 Såfa.

Richard Gröttheim och Kristina Kamp

Varför en Fondtorgsnämnd?

Efter skandalerna med Allra och Falcon Funds formas nu ett nytt fondtorg för premiepensionen. Det nya torget ska bestå av fonder som är upphandlade av staten och tanken är att det ska ge trygghet i kombination med valfrihet för oss sparare. Målet är att premiepensionen dessutom ska ge högre pensioner.

Den nya Fondtorgsnämnden ska förvalta torget. Vi blev nyfikna och bjöd in Erik Fransson, nämndens kanslichef, till minPensionsPodden. Vi ville veta vad som väntar våra ppm-pengar. Hur många fonder det blir. Vilka premisser som kommer att gälla för upphandlade fonder. Vad som händer om en fond som jag har idag inte längre finns med på det nya fondtorget. Och om AP7 Såfa fortfarande kommer vara ett alternativ för den som inte vill göra egna val.

Lyssna på avsnittet med Erik Fransson här nedanför, eller i din poddkanal.

Inflationen och pensionen

Staffan Ström, Dan Adolphson Björck och Kristina Kamp i vår poddstudio

Hur påverkar den höga inflationen våra pensioner? Och hur blir det när börskursen dessutom pekar neråt? Svaret är att det beror på vilken typ av pension du har. Nu förklarar de tre pensionsekonomerna Staffan Ström, Dan Adolphson Björck och Kristina Kamp hur olika pensioner fungerar när inflationen är hög och börsen viker.

Lyssna här nedanför eller i din poddkanal.