Nyheter på minPension i mars

Vid systemuppdateringen i mars blev minPension ännu lite bättre. Här är nyheterna som kommer att påverka dig som användare mest.

Löneväxling

När du löneväxlar byter du en del av din lön mot pension. För att löneväxla behöver du arbeta hos en arbetsgivare som erbjuder det. I år behöver du också tjäna mer än ca 50 000 kronor per månad för att det ska vara lönsamt.

Vid löneväxling skapas ibland en ny försäkring för löneväxlingspremien. Men vanligast är att premien betalas in i en befintlig pension, till exempel i en ITPK-pension. minPension har vid dessa tillfällen räknat med pengarna som har betalats in, men dina framtida premier har vi inte tagit med i prognosen eftersom vi har saknat information om dem.

För att du ska kunna se hur din löneväxling påverkar pensionen har du nu möjlighet att själv lägga in en löneväxlingspremie på minPension.

Information om löneväxling kan göras:

 • när du registrerar dig
 • i fliken ”Inställningar” om du redan är registrerad
 • i ”Simulatorn” kan du testa hur en löneväxling skulle påverka din pension i ”Lön och jobb”.

Tänk på att!

 • Om din löneväxling rapporteras till oss som en egen pension ska du inte lägga in den manuellt. Är du osäker på hur din löneväxling rapporteras till minPension kan du titta i ”Simulatorn”. I tabellen visar spargrisar vilka pensioner som det nu betalas in till varje månad.
 • Om du lägger in en löneväxlingspremie ska du i fliken ”Inställningar” ange din lön efter löneväxling för att prognosen ska bli rätt.
 • Lönen efter avdraget för löneväxling bör inte understiga taket för intjänande av allmän pension (49.967 kronor under 2023). Detta för att inte gå miste om intjänande till den allmänna pensionen.
 • Du ansvarar själv för att uppdatera uppgifterna som du lägger in på minPension. Om du till exempel slutar att löneväxla ska du alltså själv ta bort informationen i fliken ”Inställningar”.

Kontakta kundservice? Börja med att lämna ett medgivande

Om du vill att vår kundservice ska hjälpa dig med din prognos behöver du ge dem medgivande att se dina uppgifter på minPension.

För att korta både din och andras kötid är det bra om du redan i förväg går in i fliken ”Inställningar” på minPension och klickar i medgivandet.

På sidan ”Kontakta oss” har vi gjort denna information tydligare.


Skriva ut information från minPension

Vill du skriva ut din information från minPension?

Om du högerklickar på en valfri sida så kan du välja att skriva ut eller spara informationen i en pdf-fil.

Utskriften har nu fått bättre färgkontraster, snyggare diagram och tabeller.


Uttagsplaneraren

Uttagsplaneraren på minPension hjälper dig att testa olika möjligheter att ta ut dina pensioner. Du kan använda tjänsten när du har fyllt 54 år.

Den gamla versionen tas bort

I november 2022 ändrade vi utseendet på landningssidan och navigeringen i Uttagsplaneraren. Om du ville kunde du fortfarande använda den gamla versionen genom att klicka på länken i sidhuvudet. Eftersom de flesta valde att stanna kvar i den nya versionen har vi nu tagit bort länken och säger därmed farväl till den gamla versionen av Uttagsplaneraren.

Förtydligande om avvikelser

I Uttagsplaneraren finns begreppet ”avvikelser”. I avvikelser informerar vi dig om att det har skett förändringar i dina sparade planer. Till exempel kanske du har sparat en plan för ett år sedan. När du kommer tillbaka till planen idag har ett uttagsdatum i planen passerat. Då behöver du uppdatera ”avvikelsen” för att kunna fortsätta att jobba i den.

Nu har informationen om ”avvikelser” förtydligats. Du har också möjlighet att i en sparad plan uppdatera pensioner som du själv har lagt in, sådana som vi kallar för egeninmatade pensioner.

En skärmdump som visar avvikelser.

Lista med poddavsnitt för dig som närmar dig pensionsuttagen

Det finns saker som är bra att ha koll på när du ska planera för att ta ut dina pensioner. I minPensionsPodden har vi samlat just de avsnitten i en egen lista. På landningssidan i Uttagsplaneraren hittar du ingången till listan. Lyssna i din dator (om den har högtalare) eller i din mobil.

Både minPensionsPodden och listan finns också i andra poddkanaler, till exempel Spotify och Google Podcast.

En skärmdump från Uttagsplaneraren.

Vem får överskottspengarna i pensionen?

Det finns ett överskott i inkomstpensionen och frågan om en ”gas” har diskuterats. Om det finns en broms som kan slå till i sämre tider så borde det väl också finnas en gas som ger mer pension när det finns ett överskott i systemet? I så fall skulle pengarna fördelas till de som har varit med och betalat in dem. Rättvist, tycker många. Men borde pengarna istället sparas i ladorna? Eller omfördelas till grupper som har det tufft att få ekonomin att gå ihop?

Ekonomijournalisten Mikael Nyman brukar delta i Plånboken i P1. Vi bjöd honom till podden för att prata om pensionssystemet och om vad han tycker att politikerna borde göra med överskottspengarna i pensionen. Lyssna i din poddkanal eller vi länken här nedanför.

Bankkrisen i USA

Vi ser i användarstatistiken att det är många som har loggat in på minPension för att se över sina pensioner de senaste dygnen. Undrar du också om dina pensioner påverkas av den amerikanska bankkrisen? På Alectas hemsida hittar du mer information.

Vill du uppdatera dina uppgifter på minPension?

Har du loggat in på minPension och tycker att informationen om dina pensioner känns gammal? I så fall kan du själv begära uppdatering av dina uppgifter i fliken ”Uppdatera”. När du klickar på knappen ”Uppdatera uppgifter” så skickar vi en fråga till alla anslutna aktörer och ber dem uppdatera sin information om dina pensioner hos oss.

Skärmbild som visar Uppdatera på minPension

Om du inte begär uppdatering gäller följande

 • Pensionsmyndigheten uppdaterar dina uppgifter varje dygn.
 • Uppgifter hos bolag som vi känner till att du har pensioner hos uppdateras en gång per månad. Om du har fyllt 54 år kan du använda Uttagsplaneraren på minPension och då uppdaterar vi din information varje gång du loggar in – dock max en gång per dygn.
 • En gång om året skickar vi en fråga till alla anslutna aktörer och ber dem uppdatera informationen om dina pensioner. Det gör vi för att fånga upp om du under året har fått pensioner hos ännu ett pensionsbolag.

Text: Maria Eklund, minPension

Har du fått e-post från minPension?

När du registrerar dig på minPension behöver du ange en e-postadress. Varför? Jo, därför att vi ibland behöver informera dig om något. Till exempel när du registrerar dig.

Du behöver bekräfta din e-postadress

För att försäkra oss om att din e-postadress blev rätt ifylld, får du ett meddelande när du har registrerat dig där vi ber dig att bekräfta din e-postadress. Det gör du genom att klicka på knappen ”Bekräfta e-post” alternativt kopiera länken i meddelandet och klistra in det i din webbläsare.

Vårt meddelande ser då ut så här:

Mall som visar hur ett e-postmeddelande från minPension ser ut.

Alla våra e-postmeddelanden har samma typ av utseende. Det innehåller vår logga i huvudet och har länkar till våra sociala medier i sidfoten. Här ser du också vårt registrerade bolagsnamn längst ner till vänster och vår logga i minsta format till höger.

Vilka meddelanden skickar minPension via e-post?

När du får e-post från oss är avsändaren ”Min Pension i Sverige”. Det kan se ut så här i din inkorg:

Så här kan meddelanderaden se ut när du får mejl från oss.

Våra planerade utskick till dig är:

Vid registrering
 • Bekräftelse-e-post
 • Välkomst-e-post
Information
 • E-post om uppdaterat innehav
 • E-post om notis
Vid avregistrering av ditt konto

När du inte har varit inloggad på minPension under 24 månader, tar vi bort dina uppgifter. Inför avregistreringen informerar vi dig via e-post vid två tillfällen:

 • 30 dagar före avregistrering
 • 7 dagar före avregistrering

Dessutom skickar vi e-post om du själv väljer att avregistrera dig.

Vi spammar inte dig

Vi vill inte störa dig i onödan. Därför skickar vi bara e-post när vi verkligen behöver. Om du ändå tycker att vi informerar dig för ofta har du möjlighet att avsäga dig från fler e-postmeddelanden. Det gör du i fliken ”Inställningar” när du har loggat in på minPension.

Vissa meddelanden kommer du ändå att behöva ta emot från oss, till exempel e-postmeddelandet om du skulle avregistrera dig.

Text: Maria Eklund, minPension

Så ser du dina pensioner som har börjat att betalas ut

Är du jobbonär? Eller pensionär? Då kanske några av dina pensioner saknas på minPension.

Vi lever längre och behöver jobba längre för att få samma pension som tidigare generationer. När arbetslivet förändras behöver också informationen på minPension vidareutvecklas för att möta nya krav. Just nu pågår ett sådant arbete tillsammans med pensionsbolagen. Målet är att du ska kunna se dina pensioner som är under utbetalning när du loggar in. Vissa bolag har redan påbörjat leveranserna. För närvarande är det sju aktörer som förser minPension med uppgifter om pensioner som är under utbetalning:

 • Pensionsmyndigheten
 • AMF
 • Alecta  
 • Kåpan
 • Futur
 • Kyrkan pension
 • Avanza

Även andra pensionsbolag fortsätter att skicka uppgifter till minPension om utbetalning påbörjats, men utan uppgift om beloppet som betalas ut. Sen finns det också några bolag som helt slutar att leverera uppgifter till oss i samband med att utbetalning påbörjats. I dessa fall försvinner uppgifterna om både bolaget och beloppet från ditt innehav på minPension.

Saknar du pensioner som redan är under utbetalning – gör så här

Om du saknar pensioner som redan är under utbetalning kan du lägga till dem själv.

Under Intjänad pension finns möjligheter att egeninmata uppgifter som pensioner som saknas i ditt innehav. Denna funktion kan du även använda för att lägga till uppgifter om pensioner som redan är under utbetalning. Detta kan gälla för

 • pensioner som finns i ditt innehav som saknar uppgift om det belopp som utbetalas
 • pensioner som helt saknas ditt innehav för vilka utbetalning påbörjats

Exempel: En person född i januari 1965 har en IPS från Nordea som började utbetalas den månad personen fyllde 57 år, det vill säga i januari 2022. Utbetalningen är avtalad att pågå i fem år från uttagsmånaden och det månadsbelopp som för närvarande betalas ut är 3 000 kronor.  

För att lägga till uppgifter i detta exempel gör du så här:  

Under Intjänad privat pension trycker du på knappen ”Lägg till försäkring”.

Skärmdump från minPension på fliken Intjänad pension

Då öppnas följande inmatningsformulär:

Skärmdump från minPension som visar hur du lägger till en egeninmatad pension.

I detta formulär väljer du och fyller i följande uppgifter:

PensionsbolagNordea
PensionstypIPS  
FörvaltningstypFond   
UttagsstartÅr 2022, månad januari
Uttagsperiod5 år
Pensionsbelopp3 000

Tryck på knappen Spara

Under intjänad pension visas därefter följande uppgifter:

Skärmdump från minPension som visar hur en egeninmatad pension syns på sidan Intjänad pension.

Den upp- och nedvända spargrisen markerar att pensionen är under utbetalning och pennsymbolen att det är en egeninmatad pension.

I pensionsprognosen i Simulatorn visas följande uppgifter:

En skärmdump från minPension som visar den egeninmatade pensionen i Simulatorn.

Även här finns symboler som visar att det är en egeninmatad pension under utbetalning där utbetalningen upphör från och med 62-årsmånaden. 

Motsvarande registrering kan göras under Intjänad tjänstepension för tjänstepensioner som är under utbetalning. Även utländska pensioner kan läggas till på samma sätt.

Text: Lars-Ove Wängemar, minPension

Vård av anhöriga sänker kvinnors pension

Kvinnor har lägre pension än män. Även om löner, utbildningsnivå och andelen kvinnor på arbetsmarknaden ökat över tid så är det fortfarande i huvudsak kvinnorna som avstår från arbete för att vårda nära och kära. Ett mer eller mindre frivilligt arbete som inte ger någon extra pension.

Kvinnor jobbar betydligt mer deltid, tar ut fler vab-dagar och är föräldralediga längre än männen. Det finns dessutom statistik på att kvinnor även tar ut obetald föräldraledighet i större utsträckning än män, vilket gör skillnaderna större.

För pensionens skull är deltid, många vab-dagar och lång föräldraledighet inte av någon avgörande betydelse, så länge man inte fortsätter att jobba deltid även när barnen blivit större. Både i den allmänna pensionen och i de kollektivavtalade tjänstepensionerna finns det extra stöd för att bättra på pensionen under småbarnsåren.  

En miljon svenskar vårdar närstående

Enligt försäkringsbolaget Skandia vårdar mer än en miljon svenska närstående, vid sidan av sitt arbete. Det kan handla om vård av gamla föräldrar eller vuxna barn med psykisk ohälsa. I genomsnitt läggs mellan en och tio timmar i veckan på vård. För många handlar det om betydligt fler timmar och den som vårdar går ner i arbetstid eller slutar jobba helt för att orka med. Fyra av fem som minskar sin arbetstid är kvinnor.

Att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet, eller att sluta jobba helt, kan får stora konsekvenser för pensionen.  I takt med att pensionsåldrarna stiger dröjer det också längre innan grundskydden, som garantipension och bostadstillägg, börjar betalas ut.

Men här finns inga krockkuddar i vare sig den allmänna pensioner eller i tjänstepensionerna. Kanske borde det göra det?

Männen då? Skillnaden i medellivslängd mellan könen krymper, men den skiljer ändå flera år. När vi har samma förväntade medellivslängd för kvinnor och män när pensionen betalas ut så drar männen nitlotten. När det gäller skatteinbetalningar så är det männen som drar in pengarna. Men kanske ändras det framöver, eftersom kvinnor är de som i första hand satsar på att utbilda sig.

Statistik om kvinnor och män

Andel som läser vidare efter gymnasiet

Kvinnor: 52 procent

Män: 39 procent

Andelen som arbetar

Kvinnor: 70,9 procent

Män: 76,4 procent

Genomsnittlig lön (2021)

Kvinnor: 32 000 kr/mån 

Män: 34 500 kr/mån

Genomsnittlig pension (2021)

Kvinnor: 17 000 kr/mån

Män: 24 200 kr/mån

Så mycket betalar vi i skatt (2021)

Kvinnor: 63 000 kronor

Män: 94 000 kr

Medellivslängd

Kvinnor: 84,3 år

Män: 80,6 år

Jobbar deltid 

Kvinnor: 25,7 procent

Män: 11 procent

Uttag av föräldraledighet

Kvinnor: 70 procent av dagarna

Män: 30 procent av dagarna

Uttag av vab-dagar

Kvinnor: 61 procent

Män: 39 procent

Andel som går ner i arbetstid för att vårda närstående

Kvinnor: 80 procent

Män: 20 procent

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Håll i och håll ut!

I Sparkollen undersöker banken SEB kvartalsvis svenskarnas sparvilja och vad som styr den. Den senaste undersökningen visade att svenska hushåll nu planerar att minska konsumtion och avvaktar sparande. I minPensionsPodden uppmanar SEB:s privatekonom Américo Fernández tvärtom lyssnarna att ”hålla i och hålla ut”. Det är ett begrepp vi känner igen väl sedan pandemin, men den här gången handlar uppmaningen om att inte ge upp det långsiktiga sparandet. Men är det enklare sagt än gjort när pengarna behövs här och nu för att betala dyr mat, höga elkostnader och lån?

Lyssna på det spännande samtalet med Américo Fernández via länken här nedanför eller leta reda på minPensionsPodden i din poddkanal.

Ge pensionen växtkraft

Idag lanserar minPension den nya digitala boken ”Ge pensionen växtkraft”. I den varvas pensionsfakta med odlingstips, recept och spännande möten med pensionssparare som delar sina tankar kring pension.

Hör du till dem som tycker att pensionsspråket är svårt att förstå? Har du bättre koll på vad dina växter heter och hur de vill bli ompysslade?

För dig har minPension tagit fram den digitala boken ”Ge pensionen växtkraft”. Att ta hand om och planera för din pension kan på många sätt jämföras med att sköta trädgården. Jordmånen ska vara bra, det krävs sol, vatten, närig och tålamod för att det ska bli bra. Men du har också många möjligheter att få den trädgård som passar just för din ambitionsnivå. 

I boken ”Ge pensionen växtkraft” varvas pensionsfakta med ett och annat odlingstips och recept och berättelser om hur pensionstankarna går hos företagaren, småbarnspappan med flera. Den digitala boken hittar du här nedan men också i fliken ”Allt om pension” på minPension. 

Författare till boken är ekonomijournalisten Anna Björe.

Tiotaggare? Så påverkas du av premierabatten

När du hör någon prata om tiotaggare behöver det nödvändigtvis inte handla om älgar. I pensionsvärlden används också begreppet tiotaggare för personer som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp och som har valt bort sin kollektivavtalade ITP2 mot en premiebestämd tiotaggarlösning.

I minPensionsPodden har vi inte pratat så mycket om den här gruppen, men när tiotaggarna i år påverkas negativt av Alectas premierabatt till arbetsgivarna blev vi nyfikna på att ta reda på varför! Vad är det som har hänt? Och berörs alla tiotaggare eller bara vissa grupper? Kan den som är drabbad göra något aktivt själv för att öka pensionsinsättningarna? Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, förklara i det här poddavsnittet.