Vad händer med pensionerna 2023?

På söndag är det första advent! Snart nytt år och för många av oss innebär det nyheter för pensionerna. Det här årsskiftet berörs inte bara den allmänna pensionen av förändringar utan också flera kollektivavtalade.

Med andra ord är det hög tid att blicka in i 2023. Vad händer med pensionerna efter årsskiftet? Det berättar vi om i minPensionsPodden. Lyssna här nedanför eller i din poddkanal.

Ändrad prognosstandard påverkar prognosen

Prognosstandarden på minPension har ändrats. Den används i våra beräkningar av prognoser för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen. Prognosstandarden är en kvalificerad gissning av hur din förväntade pension påverkas av omvärldsfaktorer som inflation, värdeutveckling på kapitalet, skatter och avgifter eller förväntad medellivslängd.

Hur påverkas din prognos

Förändringarna av prognosstandarden kan påverka prognosen på olika sätt. Den kan både ge en högre förväntad pension och en lägre förväntad pension. Kom ihåg att det handlar om förväntningar, inte om faktiska förändringar.

Förändringarna påverkar i första hand de som har långt kvar till sin pension. Där bygger antagandena om pensionen i högre grad på prognosberäkningar än för äldre individer som har en större del faktiskt intjänande.

Bild som visar hur vi beräknar din prognos

En ändrad prognosstandard påverkar inte vad du får i pension

Prognosstandarden påverkar inte vad du faktiskt kommer att få i pension. Det som påverkas är vad kvalificerade bedömare tror om din framtida pension. Inga pengar har försvunnit eller lagts till.

Ju fler år du har kvar till du ska gå i pension, desto större betydelse har prognosantagandena eftersom beräkningen av vad du ska få i pension till stor del bygger just på prognosen. Men om du redan har en stor del av intjänandet bakom dig och närmar dig pensionsåldern, då spelar prognosantagandena mindre roll.

Så påverkar prognosstandarden våra exempelpersoner

Vi har tagit fram tre olika exempelpersoner för att visa hur den nya prognosstandarden kan påverka prognoserna på minPension.

Magnus Testperson

Magnus är född 1960, anställd i en kommun med pensionsavtal AKAP-KL.

I den gamla prognosstandarden var Magnus prognos för den premiebestämda tjänstepensionen från 65 år 2 700 kr/mån livet ut. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 2 800 kronor.

Differensen blir plus 100 kronor (eller 4 procent) för Magnus.

Emilia Testsson

Emilia är född 1990, anställd som privatanställd arbetare med Avtalspension SAF-LO.

I beräkningar med den gamla prognosstandarden blev Emilias prognos för den premiebestämda tjänstepensionen från 65 år 12 400 kronor. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 13 500 kronor.

För Emilia blir differensen plus 1 100 kronor (eller 9 procent).

Jenny Testdotter

Jenny är född 1980. Hon är privatanställd tjänsteman med en individuell tjänstepension.

Enligt den gamla prognosstandarden visade prognosen att Jenny skulle få 16 000 kr livet ut från 65 år. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 14 700 kr.

Differensen blir minus 1 300 kronor (eller 8 procent) för Jenny.

En differens på minus 1 300 kronor (eller 8 procent).

Så har prognosstandarden ändratsför dig som vill ha koll på detaljerna

Förändringarna jämfört med tidigare prognosstandard gäller prognosen för kapitalavkastning under spartid, avkastningsskatt och förändrade dödlighetsantaganden.

Den förväntade reala kapitalavkastningen sänks från 2,1 till 1,9 procent. Avkastningsskatten sänks från 0,6 till 0,38 procent och dödlighetsantagandena ändras – dock ganska marginellt.

Läs mer här om prognosstandarden på Pensionsmyndighetens sida

Så ändras beräkningen av kollektivavtalad tjänstepension

Om du har kollektivavtalad premiebestämd tjänstepension kan prognosen höjas.

Även om den förväntade kapitalavkastningen sänks från 2,1 till 1,9 procent så vägs det upp av att den förväntade avkastningssskatten sänks från 0,6 till 0,38 procent.

Nettoförändringen stiger från 1,5 till 1,52

Den förväntade totala kapitalavkastningen blir alltså något högre, vilket får störst effekt om du har många år kvar till pension. Utslaget på hela pensionen blir förstås förändringen mindre påtaglig.

Så ändras beräkningen av icke kollektivavtalad tjänstepension

Förändringen för icke kollektivavtal gäller främst beräkningen av prognosräntan.

Tidigare har icke kollektivavtalad pension haft en fast prognosränta, men nu ska även prognosräntan för icke kollektivavtalad tjänstepension beräknas som ett genomsnitt av prognosräntan i de fyra ickevalsalternativet i de största kollektivavtalen. Jämfört med beräkningarna i den tidigare prognosstandarden så har den förväntade prognosräntan sjunkit och det vägs inte upp av att även de här pensionerna ska beräknas med sänkt förväntad avkastningsskatt.

Jämförelsevärdet

Jämförelsevärdet har tagits fram av minPension för att göra det lättare att jämföra storleken på en förmånsbestämd och en premiebestämd pension. I jämförelsevärdet omvandlar vi förmånen till ett kapital.

Förändringarna här beror på att vi har justerat våra beräkningar. Det handlar främst om en förändring av delningstalet på grund av ändrat ränteantagande. Den förändrade summan påverkar inte den förväntade nivån på den förmånsbestämda pensionen. Den är densamma som tidigare.  

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Nyheter från den 22 november 2022

I releasen den 22 november gjordes flera uppdateringar på minPension.se. De vi tror påverkar dig mest berättar vi om här.

Uppdaterad prognosstandard

När vi räknar din prognos använder vi ofta pensionsbranschens gemensamma prognosstandard. Standarden ändras nu och det kan påverka dina prognoser. Mer information om den nya prognosstandarden hittar du i ett separat inlägg här på bloggen.

Om du är nyfiken på att se hur vi har räknat dina pensioner i prognosen, kan du klicka på ”Så har vi räknat” i Simulatorn och Uttagsplaneraren. I informationen om dina pensioner kan du se vilken beräkningsmodell vi använder. I bild 2 här nedanför har vi markerat informationen.

  • Skärmbild som visar Simulatorn på minPension.se
  • Skärmbild som visar hur din prognos har beräknats.

Information om driftstörningar för inloggade användare

När vi eller något pensionsbolag alternativt Pensionsmyndigheten, har tillfälliga driftproblem kan det påverka informationen på minPension.se. Du har tidigare fått meddelande om driftstörningar innan du loggat in, men nu kan meddelande om driftstörningar även dyka upp när du är inloggad på ”Mina sidor”.


Ny hantering av cookies

När du använder minPension.se finns det vissa cookies som vi måste använda för att sidan ska fungera. Dessa kan du aldrig välja bort. Andra cookies hjälper oss att förstå hur du använder våra tjänster och dessa kan du välja att tacka nej till. Om du accepterar cookies så hjälper du oss i vårt fortsatta arbete att utveckla tjänsterna.

I och med releasen i november har informationen om vår cookie-hantering blivit tydligare.

Skärmbild som visar information om cookie-hantering

Avtalsändringar

PA16 avd 2

I prognosen för statligt anställda med pensionsavtal PA16 avd 2, tar vi bort information om anställning.

Tidigare text ”Du har rätt till en tjänstepension före 65 år. Det gäller om du arbetar kvar i din anställning som flygledare eller officer till du går i pension…” ersätts med ”Du har rätt till en tjänstepension före 65 år. Det gäller om du arbetar kvar i din anställning till du går i pension…”.

BTP

Parterna inom avtalsområde BTP har enats om att stärka avsättningen till tjänstepensionen genom att omvandla semesterersättningen till tjänstepension. Den höjda avsättningen är nu införd på minPension.se och beräknas i prognoserna.

ITP 1

Från årsskiftet ändras den avtalade utbetalningsåldern i ITP 1 från 65 år till 66 år. minPension uppdaterar informationen om ITP 1 enligt den nya regeln.

Bättre simuleringar för KPA:s pensioner för anställda i kommun och region

För anställda i kommuner och regioner blir det nu bättre simuleringar. ”Sista arbetsmånad” kan användas i Simulatorn och i Uttagsplaneraren för pensioner som levereras av KPA.

Observera att arbete fortfarande pågår gällande den premiedragande förmånsbestämda ålderspensionen via Skandia, Kyrkans Pension och för statligt anställda med avtal PA16 avd 2. Dessa pensioner kan ännu inte simuleras med ”Sista arbetsmånad”.


Jobbonärer

Antalet ”jobbonärer” blir allt fler. Därför har vi under det senaste året försökt förbättra informationen om pensioner som är under utbetalning. Nu gör vi ytterligare tre ändringar.

  1. En pension som ska börja betalas ut under innevarande månad kan du mata in i fliken ”Intjänad pension”. Pensionen syns då också i din prognos.
  2. Om du har en tidigare inlagd pension som har passerat uttagsstarten får du en uppmaning om att ta bort den, alternativt komplettera den med månadsbelopp för att den ska kunna redovisas även under pågående utbetalning.
  3. Har du i fliken ”Inställningar” valt ”Pensionär” eller ”Saknar arbetsinkomst” som din anställningsform, är knappen ”Sluta jobba” utgråad i Simulatorn.

    Om du i ett senare skede vill simulera hur en anställning skulle påverka dina pensioner fyller du i uppgifterna i knappen ”Lön och jobb”. Knappen ”Sluta jobba” blir då valbar igen.
Skärmbild som visar Simulatorn "Sluta jobba"

Nyheter i fliken Simulatorn

Den tidigare knappen ”Uttag av alla pensioner samtidigt” har nu tagits bort. Samtidigt har knappen ”Uttag av varje pension för sig” bytt namn till ”Uttag av pensioner”.

När du klickar på knappen ”Uttag av pensioner” har du möjlighet att simulera för pensionsuttag av alla pensioner samtidigt eller varje pension för sig.

Observera att ”Välj uttagslängd” inte finns i Simulatorn, utan bara i Uttagsplaneraren. Om du vill simulera uttagslängd med annat val än den avtalade, ska du välja ”Varje pension för sig”.

En skärmbild som visar knappen "Uttag av pensioner".

Information om nya pensionsrätter för allmän pension

Åldersgränserna i den allmänna pensionen ändras nu successivt. Du kan läsa mer om vad som gäller under kommande år på vår blogg.

I ”Så har vi räknat” (som du hittar i Simulatorn och Uttagsplaneraren) kan du i fältet ”Nya pensionsrätter” se hur länge du förväntas att få allmänna pension inbetalad.

Skärmbild från "Så har vi räknat" som visar nya inbetalningar till inkomstpensionen.

Pensionsstatistiken uppdaterad

I fliken Pensionsstatistik kan du jämföra din prognos mot andras. Nu har vi uppdaterat statistiken med nya värden.

Nu kan du klicka på valfri plats i diagrammet för att se statistik i den valda percentilen.

Skärmbild som visar fliken Pensionsstatistik.

Nyheter i Uttagsplaneraren (för dig som fyllt 54)

Uttagsplaneraren får nytt utseende

Tills vidare finns det två olika versioner av Uttagsplaneraren. Du landar i den nya versionen men kan med ett knapptryck ta dig tillbaka till den tidigare.

I den nya versionen har navigationen gjorts om. Ett numrerat fliksystem ska göra det enklare att navigera och hitta det du söker i Uttagsplaneraren.

Skärmbild som visar landningssidan på Uttagsplaneraren

En annan förändring är att du landar på en sida fylld med information. Här får du hjälp att förstå vad du bör veta innan du bestämmer dig för hur du ska ta ut dina pensioner. Informationen finns i artiklar, poddar och frågor och svar som alla berör uttag av pension.

Dina planer

Om du har gjort pensionsplaner och sparat dem finns de nu samlade i flik 4 ”Dina planer”. Om du vill se ”Din pension enligt avtal” finns den alltid kvar i flik 2.

Du kanske redan har hittat det bästa sättet att ta ut dina pensioner på? Kanske har du till och med redan valt den av dina planer som du vill följa? I så fall hamnar den överst i flik 4.

Om du senare skulle komma på att du hellre vill välja en annan av dina planer, kan du ångra ditt val, till exempel genom att avmarkera planen i flik 4 och sedan göra ett nytt val.

Skärmbild som visar vald plan

Jämföra planer

Funktionen ”Jämföra dina planer” har fått nytt utseende och nya funktioner. Vi tycker att den är så mycket bättre än den tidigare jämförelsen, så vi valde att uppdatera funktionen också i den äldre versionen av Uttagsplaneraren (som du når via knappen överst på sidan).

Här visas skillnaden mellan två planer både i diagram och i tabell. En annan nyhet är att du har möjlighet att se utfallet antingen före eller efter skatt (förutsatt att du har angett vilken kommun du planerar att bo i som pensionär).

Dessutom inkluderar jämförelsen lön för att du ska kunna jämföra din totala inkomst för olika utbetalningsperioder (i de fall du blandar pension med lön).

Perioderna som visas är inte längre uppdelad på år utan följer samma periodindelning som planerna du jämför.

Andra förändringar i Uttagsplaneraren

Vid årsskiftet införs nya regler för skatt på pension. På minPension.se kommer skatterna uppdateras först i slutet av mars 2023.

I ”Tips till dig” kan du redan nu ta reda på vad som gäller nästa år. Följ länken i rubriken ”Skatten på pension påverkas av din ålder”.

Skärmbild av "Tips till dig"

När ett datum är passerat

Har du en sparad plan där tidpunkten för uttagsstart av en pension har passerat? Nu är det enklare att ändra den i pensionsplanen på minPension.

I varningen som visas kan du bekräfta att du redan har ansökt om uttag hos ditt pensionsbolag. I annat fall behöver du ändra ditt val av uttagstid för att din pensionsplan ska fungera bra. Klicka då på knappen ”Ändra” så hjälper vi dig.

Skärmbild med varning om att ansökningstiden har passerat.

Nya åldersgränser för pension och skatt från 2023  

Är du född mellan 1957 och 1962 och funderar på att gå i pension de kommande åren? Du kommer att påverkas både av nya, högre, åldersgränser för uttag av allmän pension och ändrade åldersgränser när du kan få sänkt skatt för att du uppnått en viss ålder. Här kan du se hur just du påverkas beroende på vilket år du är född.   

Höjda pensionsåldrar för födda 1957-1962

I tabellen här nedanför kan du se hur de nya åldersgränserna för allmän pension påverkar dig som är född mellan åren 1957 och 1962.

Från 2026 kommer riktåldern att styra åldersgränsen för den allmänna pensionen. Första årgången som berörs är de som är födda 1963.  

 1957195819591960196119621963
Ta ut allmän pension tidigast när du fyller… 636363636364
Utbetalning av förmåner* 65666667676768?
Sänkt skatt på pension från det år du fyller…676768686868
Sänkt skatt på arbete från det år du fyller…666666666666
Tabell som visar åldersgränser för allmän pension och skatt för olika årskullar

* Utbetalning av förmåner såsom garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Varför ändras åldersgränserna?

År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension i den allmänna pensionen till 63 år. Först vid 66 års ålder kommer garantipension och inkomstpensionstillägg att betalas ut. Samma åldersgräns gäller om du ansöker om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Åldersgränsen höjs sedan med ytterligare ett år 2026. Då kallas det för riktålder och anpassas till olika årskullars förväntade livslängd. Beslutet har tagits av riksdagen eftersom den förväntade livslängden har ökat och pensionerna annars riskerar att bli väldigt låga. Här kan du läsa mer om de nya pensionsåldrarna

Nya pensionsåldrar påverkar skatten

Även hur mycket du ska betala i skatt påverkas av de nya åldersgränserna. Åldern för när du får ett utökat jobbskatteavdrag ligger kvar som i dag, alltså från det år du fyller 66 år. Men det extra grundavdraget, som sänker skatten på pensionsutbetalningar, höjs i takt med den höjda åldern för garantipensionen.

Du hittar mer information om de nya reglerna för skatter hos Skatteverket.

Vad berörs inte av åldersgränserna

Tjänstepensioner och privat pension berörs inte av de nya åldersgränserna för uttag av allmän pension. Däremot påverkas de av skatteförändringarna eftersom den typen av pension beskattas på samma sätt när du tar ut allmän pension. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beskattas inte alls. Kapitalinkomster, till exempel från sparande eller försäljning av bostäder, beskattas på annat sätt och berörs inte av åldersgränserna.

Annat som kan vara bra att veta när du planerar din pension

Åldersgränser i tjänstepension

ITP, privatanställda tjänstemän: 55 år

SAF-LO, privatanställda arbetare: 55 år

Kommun- och landstingsanställda, KAP-KR: 61 år (från 2023)

Statligt anställda: PA 16 avdelning 2, 61 år. PA 16 avdelning 1 lägsta ålder är det samma som för den allmänna pensionen.

Åldersgränser för socialförsäkringar, såsom
a-kassa och sjukersättning

Den högsta åldern för att uppbära den här typen av ersättning är 66 år från 2023. Det berör dem som är födda 1958 och senare.

Så räknas pensionen om varje år

Garantipension: Räknas om med prisindex, alltså med inflationen.

Inkomstpensionstillägg: Räknas om med inkomstindex som påverkas av inbetalningarna till pensionssystemet och utvecklingen i svensk ekonomi. 

Premiepension: Räknas om en gång om året och påverkas av fondernas eller den traditionella värdeutvecklingen.

Förmånsbestämd tjänstepension: Räknas vanligtvis om med prisindex, alltså inflationen.

Premiebestämd tjänstepension: Räknas om med värdeutvecklingen i fondförsäkring eller traditionell försäkring. Kan ske månadsvis.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Nya regler för pensionär utomlands från 2023

Vid årsskiftet upphör rätten att få garantipension för dig som bor utanför Sverige. Men andra delar av din allmänna pension, de som du själv har tjänat in till när du jobbat i Sverige, kommer såklart fortsätta att betalas ut som vanligt.

Vi bad Ann-Sofie Kraft-Nilsson från Pensionsmyndigheten att komma till minPensionsPodden och förklara vad som ligger bakom förändringen och vad man kan göra om man är drabbad. När vi ändå hade Ann-Sofie i studion passade vi på att prata om pensionärslivet utomlands och vad man bör tänka igenom innan flyttlasset går.

Bra länkar för dig som vill veta mer

För dig som funderar på att flytta utomlands, via den här länken får du veta vilka rättigheter du har inom EU

Pensionsmyndighetens information om garantipensionens nya regler för boende utomlands

Pensionsmyndighetens tjänst för dig som vill testa om du har rätt att få bostadstillägg för pensionärer

Varför har vi premiepension? 

Vilka är tankarna bakom premiepensionen? Har den lönat sig? Är det verkligen nödvändigt att utsätta våra pensionspengar för aktiemarknadens risker? Och förresten! vad ÄR risk? Skulle man kunna byta ordet mot möjligheter? Eller något annat positivt laddat ord?

Lyssna på #minPensionsPoddens avsnitt 179 där Richard Gröttheim, vd för AP7 svarar på våra frågor om premiepension och om förvalsalternativet AP7 Såfa.

Richard Gröttheim och Kristina Kamp

Över 4,5 miljoner användare – vilka är de?

De flesta som jobbar och tjänar in till sin pension har idag registrerat sig på minPension. Av minPensions 4,5 miljoner användare har fler än 3 miljoner loggat in minst en gång under de senaste två åren.

Andelen yngre användare ökar stadigt. Idag är 27 procent av användarna under 40 år.

Grafer som visar åldersfördelningen av minPensions användare samt andelen kvinnor/män.

Vad gör man på minPension?

En vanlig dag skapas ungefär 114 692 pensionsprognoser genom 45 212 inloggningar. I snitt gör vi alltså 2,5 prognoser per besök. Under det senaste kvartalet varade ett besök i snitt i 4,59 minuter, men för den som ägnade sig åt att planera sitt pensionsuttag i Uttagsplaneraren varade besöket i stället i hela 17 minuter. Den högsta trafiken sker på förmiddagen. Under fyra timmar (mellan klockan 8 och 12) genomförs 33 procent av besöken.

Grafer som visar antalet prognoser, enheter och tid för användningen av minPension.

Vill du veta mer? Mer användarstatistik för minPension hittar du i fliken ”Statistik” här på bloggen.

Varför en Fondtorgsnämnd?

Efter skandalerna med Allra och Falcon Funds formas nu ett nytt fondtorg för premiepensionen. Det nya torget ska bestå av fonder som är upphandlade av staten och tanken är att det ska ge trygghet i kombination med valfrihet för oss sparare. Målet är att premiepensionen dessutom ska ge högre pensioner.

Den nya Fondtorgsnämnden ska förvalta torget. Vi blev nyfikna och bjöd in Erik Fransson, nämndens kanslichef, till minPensionsPodden. Vi ville veta vad som väntar våra ppm-pengar. Hur många fonder det blir. Vilka premisser som kommer att gälla för upphandlade fonder. Vad som händer om en fond som jag har idag inte längre finns med på det nya fondtorget. Och om AP7 Såfa fortfarande kommer vara ett alternativ för den som inte vill göra egna val.

Lyssna på avsnittet med Erik Fransson här nedanför, eller i din poddkanal.

Grattis till din tjänstepension

Den 27 september var det Tjänstepensionens dag. Då riktade vi stort grattis till dig som har tjänstepension. Den kommer göra skillnad för din ekonomi den dagen du slutar att jobba.

Tillsammans med andra aktörer i pensionsbranschen firade vi dagen med två filmer. Vi hoppas att du är lika lycklig över din tjänstepension som personerna i filmen.

Hur kollar du din tjänstepension?

Om du är osäker på om du har tjänstepension kan du antingen fråga din arbetsgivare eller så kan du logga in på minPension och kolla.

I fliken ”Intjänad pension” på minPension ser du alla de pensioner som du hittills har tjänat in till. Tittar du vidare i fliken ”Simulatorn” så visar ikonen med spargris i tabellen vilka pensioner som det betalas in till just nu.

Besök gärna sidan tjanstepensionensdag.se om du vill veta mer om dagen och hur du kan hjälpa andra att också få koll.