Plus och minus med att ge bort premiepension (PPM)

Buss par

Uppmaningarna kommer från flera håll nu. Ska kvinnor få högre pension bör de få sin mans premiepension. Kanske även sambons så småningom om det förändringsförslaget blir av.

Ännu så länge är premiepensionen den enda pensionen som faktiskt kan ges bort. Men det finns även planer på att förändra tjänstepensionerna på liknande sätt.

Så vad är för- och nackdelar med att flytta pensionspengar på det viset?

Bakgrunden till premiepension

När premiepensionen lades till som en del i den allmänna pensionen tillkom även en möjlighet att ge bort den till maka eller make. Man kan tycka att det rimmar illa med tanken att pensionen ska trygga din ålderdom och att vi dessutom alla ingår i det allmänna försäkringssystem som den statliga pensionen innebär. Men sett till tidsandan är det kanske lättare att förstå tanken bakom. Änkepensionerna hade nyligen avskaffats och kanske hade politikerna lite dåligt samvete för det. Arbetslivet var än mer snedfördelat än nu. Männen kammade in merparten av lönerna, kvinnorna jobbade deltid och tog hand om det mesta av det oavlönade hemarbetet.

Så fungera reglerna kring premiepension

Är du gift kan du ge bort de premiepensionspengar du kommer att tjäna in. Du kan däremot inte ge bort de pengar du redan har på ditt premiepensionskonto. Hos Pensionsmyndigheten finns en blankett att fylla i. Premiepensionen överförs då årsvis på framtida inkomster. Hela beloppet ska överföras. Som mest kan det handla om kanske 12 000 kronor per år, eller 2,5 procent av inkomster upp till omkring 40 000 kronor i månaden. I samband med att pengarna förs över tas en ”avgift” på sex procent av pengarna ut. Den tillfaller andra sparare som annars riskera att gå miste om pengar. I det här fallet handlar det alltså om 720 kronor som försvinner innan pengarna förs över.

Vid skilsmässa upphör överföringarna automatiskt. Annars krävs ytterligare en blankett till Pensionsmyndigheten där det framgår att överföringen ska upphöra.

Effekt av att ge bort premiepension

Ett par där ena partnern, med en lön på 40 000 kr i månaden ger bort sin premiepension i 30 års tid till sin maka eller make omfördelar pensionen så att det, enligt gängse prognosberäkningar, ger 2 000 kronor mer i månaden i pension för den som får pengarna.

Argument för att ge bort premiepensionen

Högre pension till den som annars får lite: Själva tanken med möjligheten är ju att höja pensionen för den som annars har låg pension. Men för att det ska bli några pengar att tala om behövs många års överföring. Om en person med maximal avsättning ger bort sin premiepension i 30 år så kommer det, enligt den värdeutveckling som prognosstandarden räknar med, att ge 2 000 kronor mer i månaden i pension. Den som ger bort sin premiepension får motsvarande minskning.

 Skattefördelar:  Som skatteplaneringsverktyg kan en överföring  av premiepensionen fungera bra, givet att skatterna ser ut ungefär som i dag. Om kvinnan får högre pension och mannen lägre kan det, för det enskilda hushållet vara en bra affär. Den som ger bort premiepensionen har ofta en högre marginalskatt, även som pensionär, än sin partner. Det bli plus i den gemensamma plånboken.

Nivån på eventuell garantipensionen påverkas inte även om premiepension dubblas. Däremot påverkas nivån på bostadstillägget om det är aktuellt.

Skilsmässa: Vid skilsmässa ingår inte premiepension i bodelningen. Bra för den som fått pengarna.

Sparande för den som inte har råd. Att ge bort premiepensionen är dessutom ett sätt att föra över pengar till sin maka utan att behöva sätta av pengar här och nu, till exempel i någon typ av sparande. Skönt för ett hushåll med tajt ekonomi. Premiepensionen är framtida pengar.

Döva samvetet: I en familj där ena parten ibland kanske känner lite dåligt samvete för att det blir många timmar på jobbet är överföring av premiepensionen ett bra sätt att känna sig lite duktig och jämställd.

Argument för att inte ge bort premiepensionen

Lägre egen pension: Även om inkomstskillnaderna i ett äktenskap är stora i början så kan de förändras med tiden. Den som har högre lön nu kan bli arbetslös och sjuk. Att avstå från premiepensionen innebär att den egna pensionen minskar. De går inte att få tillbaka, till exempel vid en skilsmässa.

Pengarna försvinner vid dödsfall: Om den som fått premiepensionen avlider så försvinner pengarna till andra sparare.

Risk för låg pension ändå: Den som går ner i deltid många år, eller väljer att gå tidigt i pension, kanske för att pensionera sig samtidigt med maken, riskerar att få en väsentligt lägre pension. Att ge bort premiepension kompenserar sällan fullt ut för det bortfallet.

Pengar i sjön: Om den som har fått premiepensionen och därmed höjt sin egen pension men samtidigt gått miste om möjligheten att få bostadstillägg så är det nog mest skattebetalarna som blir glada. Effekten i den egna plånboken minskar.

Konserverar gamla könsroller: Om möjligheten att ge bort pension blir allt vanligare konserveras gamla könsroller. Det brukar sällan gynna kvinnors ekonomi.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Publicerat i Ha koll på din pension, Omvärldsbevakning, Pensionsekonomen bloggar, PPM, Så fungerar pensionen | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Socialförsäkringsministerns tankar om pension

Socialförsäkringsminister Annika StrandhällI det senaste avsnittet av minPensionsPodden möter du Annika Strandhäll.

Här får du hennes tankar om premiepension, statligt subventionerat sparande, pensionsåldrar och såklart också om kvinnors låga pensioner.

Lyssna nu!

Publicerat i #Minpensionspodden | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Här finns alla år du tjänat in till din pension

Den vanligaste frågan om pensioner är: Hur mycket blir det? Det svaret finns i våra prognoser. Den näst vanligaste är: Finns allt det jag tjänat in med? Nu finns det bra möjligheter att ta reda på hur alla dina år i arbetslivet påverkar din framtida pension.

Det är Pensionsmyndigheten som har en ny tjänst, en lista på alla dina år då du tjänat in till allmän pension. Här kan du se, år för år, vad du tjänat in till din allmänna pension. Ju fler år du har arbetat desto längre blir listan. Där framgår tydligt- alla år räknas. Även år då du kanske inte haft så goda inkomster.

Så här gör du för att hitta dina egna siffror:

Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida. Klicka på ”Mina tjänster”

2018-03-01_2

Då får du upp en lång lista på olika saker du kan göra hos Pensionsmyndigheten. Längst ner i den listan hittar du ”Mina Pensionskonton”.

2018-03-01_3

Du kommer hela ditt deklarerade arbetsliv upp, det vill säga, alla år då du betalat skatt på dina löneinkomster. Det är ju de som ligger till grund för den allmänna pensionen.

Det går att klicka på varje år för att få mer detaljer.

2018-03-01_4

Listan på arbetade år kan gå långt tillbaka i tiden för den som närmar sig pension.

I det här exemplet, från 1979, är den pensionsgrundande inkomsten 46.900 kronor. Av det gick 18,5 procent till den framtida pensionen, alltså 8.676 kronor.

Intjänandetaket det året var 98.250 kronor. Löner högre än så gav inga pensionsrätter.

Fortfarande gäller att maxavsättningen går vid 7,5 inkomstbasbelopp. I år, 2018, är den summan 468.750 kronor. Det betyder att den maximala insättningen till pensionsrätter hamnar på 86.700 kronor.

Den som har haft barn under fyra år, och haft den lägsta inkomsten i familjen det året, får barnårsrätter. De finns också med i listan:

2018-03-01_1

Det finns även en ruta som summerar alla år av insättningar till din framtida pension. Här finns också den totala värdeutvecklingen, både för inkomst – och premiepensionen.

2018-03-01_5.jpg

Här finns det samlade underlaget till din allmänna pension.

Du ser vad du betalat in – och var pengarna är värda i dag. Här finns också uppgifter om balansering. Det är en minuspost i inkomstpensionen, som också kallas för bromsen. Om inbetalningarna till allas inkomstpension inte förväntas räcka till för alla utbetalningar så minskar beloppet något tills det råder balans mellan inbetalningar och förväntade utgifter.

Arvsvinster finns också med. Det är pengar som betalats in till ditt konto från andra i din ålder som redan hunnit avlida.

Här redovisas också de administrationsavgifter som Pensionsmyndigheten tagit ut. Den tas ut både för inkomst-  och premiepensionen. Till det kommer de fondavgifter som betalats till fondbolagen för förvaltningen av premiepensionen.

Tjänstepensionen inte med

Det som inte finns med i den här sammanställningen är uppgifter om din tjänstepension och hur du tjänat in den under dina arbetsår. Men listan med alla inbetalningar till din allmänna pension kan ändå vara till hjälp.  Den ger en ledtråd som visar vilka år du arbeta och hur mycket du tjänat de åren, åtminstone om du haft inkomster under 7,5 inkomstbasbelopp.

Efter flera decennier i arbetslivet är det ju inte alldeles rätt att komma ihåg vilka år du arbetat eller vilken lön du haft de åren.

På minPension kan du se hur mycket pengar du tjänat in till din tjänstepension, men här finns inte detaljerna om hur och när du tjänat in den. För att veta mer kan du behöva vända dig till de bolag som förvaltar dina pengar eller till den valcentral dit din arbetsgivare har skickat pengarna till din tjänstepension.

Text: Kristina Kamp

 

 

Publicerat i Ha koll på din pension, Pensionsekonomen bloggar, PPM, Prognos till alla, Så fungerar pensionen | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Så läser du det nya bantade orange kuvertet

orange-kuvert-pc3a5-vc3a4g_1.jpg

I år är det inte mycket kvar av det gamla orange kuvertet. Det är hårdbantat.  Många får det inte ens i brevlådan längre. Det som finns kvar är inte mindre viktigt för det. Här är en guide till vad siffrorna betyder.

 Det är inte ens säkert att det orange kuvertet hamnar i brevlådan längre. Allt fler får bara en digital påminnelse om vad som är på gång.

”Pensionsmyndigheten har valt att lyfta fram minPensions uppgifter på sin webbplats istället”

Anledningen till att kuvertet bantats är att Pensionsmyndigheten valt att lyfta fram minPensions uppgifter på sin webbplats istället. Men det finns fortfarande uppgifter kvar i det orange kuvertet som inte framgår i prognosen.

Hur hittar jag mitt orange kuvert?

Jämför du 2018 års kuvert med 2017 ser du att mycket är borta. Det finns till exempel inte längre några prognoser för hur stor din allmänna pension förväntas bli, eller någon ” lämplig” pensionsålder för att du ska få ungefär samma pension som tidigare generationer.

Vill du veta prognosen för din allmänna pension och för hela din pension så hittar du de uppgifterna lättas här på minPension.se. Här ser du också hur just din pension påverkas om du jobbar något eller några år mer än du tänkt dig från början.

Vad betyder alla uppgifter i orange kuvert?

Kvar i kuvertet finns uppgifter om hur dina pensionskonton för den allmänna pensionen förändrats under 2017.

Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida. Du hittar länken till kuverten alldeles under sökfunktionen: Här finns inte bara årets kuvert utan även gamla årgångar.

2018-02-27_1

Här kan du se vad som hänt med din allmänna pension under 2017

Överst står det värde som din inkomst– och premiepension hade vid årsskiftet 2016/2017.

Beslutad pensionsrätt för 2016: Här är värdet på de pensionsrätter du tjänat 2016 och deklarerade för snart ett år sedan. De är uppdelade på inkomstpension och premiepension.

Minskning av beslutad pensionrätt pga balansering. Balansering är ett annat ord för bromsen i pensionssystemet. Det betyder att om det inte finns tillräckligt med pengar för att betala ut pension till dagens pensionärer så minskar uppräkningen av pensionerna – lägre lönelyft helt enkelt. Det drabbar även oss som inte börjat ta ut pension än.

Arvsvinst från avlidnas pensionskonton: Alla blir inte så gamla så de får pension. Vi som överlever ärver deras pengar.

Administrations- och fondavgift: Höga avgifter pratas det ofta om när det handlar om pensioner. Avgifterna är viktiga eftersom de tas ut så väldigt många år.

Även Pensionsmyndigheten tar ut administrativ avgift för att sköta den allmänna pensionen. För den som närmar sig pensionsåldern är det inte ovanligt med en avgift på omkring en 1000-lapp om året.

Till det kommer avgifter till fondförvaltarna som förvaltar premiepensionen.

Värdeförändring: Just i år är det mest plussiffror här. Både inkomstpensionen och de flesta fonderna har stigit i värde. Men så behöver det inte vara. Det finns år med minussiffror.

Premiepensionen

Nästa punkt i kuvertet är premiepensionen. Här finns en översikt över vilka fonder du hade vid årsskiftet och vilken värdeutvecklingen var. Vill du ha färskare siffror loggar du in på minPension. Under fliken Allmän pension kan du varje dag se hur det går för dina fonder.

I kuvertet finns också uppgifter om vad fonderna kostat, för dig och för den genomsnittliga pensionsspararen. Du kan också ser vilken värdeutvecklingen varit, i dina fonder och för genomsnittet.

Men det här gäller bara för 2017. Vill du veta hur ditt PPM-sparande gått över tid så loggar du in på ”Mina sidor” hos Pensionsmyndigheten.

Scrolla ner så långt du kan på sidan så hittar du uppgifter om ditt fondsparande. Under rubriken Värdeförändring kan du både se vilken värdeförändring du haft hittills i år och vilken årlig värdeförändring du haft sedan du började tjäna in till din premiepension.

Vill du sedan veta mer om vad som är genomsnittet för alla premiepensionssparare så tittar du här: >>

Så här såg den genomsnittliga värdeutvecklingen ut vid årsskiftet 2017/2018

2018-02-27_2

Det här är den årliga värdeutvecklingen för alla PPM-sparare. Din egen motsvarande siffra hittar du om du loggar in på Mina sidor hos Pensionsmyndigheten.

Sidan 2: Här kan du överklaga om något är fel

Sidan två i kuvertet är ett kvitto. Här finns uppgifter på hur dina nya pensionsrätter räknats fram. Om du inte tycker att siffrorna stämmer kan du överklaga till den adress som står längst ner.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Publicerat i Ha koll på din pension, PPM, Prognos till alla, Så fungerar pensionen | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ta makten över plånboken

Birgitta Ohlsson och Catarina Lundahl_1

”Det är viktigt att kvinnor tar makten över sina plånböcker i tid” säger Birgitta Ohlsson, Liberalerna. Tillsammans med Katarina Lundahl, Unionen gästade de minPensionsPodden för att prata om jämställda löner och jämställda pensioner.

I avsnittet får du konkreta tips på hur du kan tänka på pensionen under småbarnsåren.

Publicerat i #Minpensionspodden | Märkt , , | Lämna en kommentar

Det är vår prognos du ser hos Pensionsmyndigheten

Vi får frågor från användare som undrar vilken pensionsprognos som är bäst, Pensionsmyndighetens eller minPensions. Svaret är att prognosen är densamma oavsett kanalval! Det är vår prognos du ser när du loggar in i ditt digitala kuvert hos Pensionsmyndigheten.

Äldre par som betalar räkningar vid köksbord

Vi får frågor från användare som har fått sitt orange kuvert, antingen digitalt eller i den vanliga brevlådan. Frågorna handlar om pensionsprognosen på Pensionsmyndighetens webb, som de hänvisar till i informationen. För den vana användaren av minPension.se uppstår förvirring! Är Pensionsmyndighetens prognos bättre än minPensions? Mer komplett? Kan man lita på minPensions uppgifter?

Svaret är att du kan lita på våra uppgifter. Den pensionsprognos som du ser på Pensionsmyndighetens hemsida levereras av minPension via en teknisk lösning. Det är alltså vår pensionsprognos du får, oavsett vilken kanal du väljer.

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. På vissa pensionsbolags internetkontor (tex. AMF, KPA, SPP, Swedbank, Länsförsäkringar och Alecta) kan du se din prognos utan extra inloggning. Detsamma gäller på Pensionsmyndighetens webb.

Prognosen på Pensionsmyndighetens webb är vår ”enkla” variant. Om du vill ha mer information om din egen pension och göra mer avancerade pensionsprognoser kan du enkelt – och utan extra inloggning – gå över till minPension.se via den lilla knappen ”minPension.se >”. Självklart kan du också logga in till ”Mina sidor” på minPension.se.

20180219
För att du ska känna igen vår information när du möter den hos våra anslutna aktörer har vi målat den lila. Färgställningen och formen är för övrigt vår nya grafiska identitet som du kan läsa mer om här >>

Publicerat i Ha koll på din pension, Omvärldsbevakning, På gång på minpension | Märkt , , | 2 kommentarer

Pensionsdejta på Alla hjärtans dag!

Notebook and calendar on deskStrax innan jul mötte jag en kvinna på ett företagsevent. När jag frågade henne om hon hade koll på sin pension sken hon upp och berättade att hon och hennes man – en gång i kvartalet! – hade en pensionsdejt.

Med ostar, vin och tända ljus gick de tillsammans igenom sina pensionstillgångar. Under dejten jämförde de hur mycket kapitalet vuxit under det senaste kvartalet. Såklart det egna, men de tävlade också och jämförde sina prestationer med varandra. Tillsammans funderade de på om de fortfarande behövde efterlevandeskydd och tittade på hur ett extra sparande skulle kunna se ut. Amortering? Investeringssparkonto? Löneväxling?

Så rätt de tänkte! Och faktiskt gjorde!

Kanske behöver du inte pensionsdejta din partner en gång i kvartalet, men i alla fall en gång om året! Och varför inte passa på en dag som denna? Bjud din partner på en romantisk pensionsmiddag idag!

Under middagen går ni igenom era pensionstillgångar. Titta på era premiepensionskonton – har utvecklingen varit okej? Fundera över hur världsekonomin ser ut just nu? Ska ni ligga kvar i de fonder ni valt eller kanske prova att byta? Har familjesituationen ändrats sedan förra året? Behöver ni ha kvar efterlevandeskydden eller kan någon av er – eller kanske båda – ta bort det till förmån för lite högre pension? Gå igenom pensionsprognosen på minPension, hur ser den ut? Behöver ni spara mer, jobba längre eller kanske amortera mer på lånen?

På nätet finns idag många verktyg som hjälper dig att få koll på pensionen

  • Se över pensionen och gör prognoser på minPension (samma prognos finns också hos Pensionsmyndigheten och på internetkontor hos banker och försäkringsbolag)
  • Byt premiepensionsfonder hos Pensionsmyndigheten 
  • Använd Fondbolagens Förenings självhjälp Fondkollen för att kolla hur dina fonder har gått och som hjälp att välja andra.
  • Avgifterna på kollektivavtalade tjänstepensioner kollar du enkelt hos Konsumenternas Försäkringsbyrå  
  • Har du tjänstepension ITP? I så fall kan du använda PTK:s rådgivningstjänst

Text: Maria Eklund, minPension

 

Publicerat i Ha koll på din pension, Omvärldsbevakning | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Tänk på pensionen när du byter jobb

När du byter jobb ska du tänka på pensionen. Det är lätt att lockas av en högre lön, men om du inte får tjänstepension i den nya tjänsten blir det kännbart när det är dags att plocka ut din pension. Att jobba vitt och ha tjänstepension är det allra viktigaste för din framtida pension.

Åsa-Harvig-bloggare_150bÅsa Harvig Göthberg är pensionsexpert på Jusek. I det här poddavsnittet berättar hon om vad du ska tänka på och ger dig tips inför framtida jobbyten.

 

 

Publicerat i #Minpensionspodden, Så fungerar pensionen | Märkt , , | Lämna en kommentar

Blir jag fattigpensionär om jag jobbar deltid?

Deltid påverkar storleken på din pension. Men hur farligt är det egentligen att jobba lite mindre några år mitt i livet? En hel del rapporter i ämnet har kommit den senaste tiden. Enklast kan de sammanfattas: Ju högre heltidslön du har, desto större betydelse får åren du jobbar deltid för din pension. Åtminstone om du har en privat arbetsgivare.

En man och en pojke dammsuger en matta.

Grundförutsättningen för att få en bra pension i Sverige är att du jobbar, helst 40 år och på heltid. Din pension beror till stor del på hur stor din inkomsten är under de här åren. Att arbeta många år deltid innebär lägre sammanlagd lön. Men i pensionerna finns också inbyggda skydd*, åtminstone för den som jobbar deltid när barnen är små.

*I den allmänna pensionen ges ett extra statligt stöd, barnårsrätt, till den som har barn under fyra år och tjänar minst i familjen. Barnårsrätterna finansieras via statsbudgeten, kostnaden är lite drygt sju miljarder kronor om året.

*I de kollektivavtalade tjänstepensionerna betalas det in extra pengar när du är föräldraledig. Det kallas för premiebefrielse, eftersom det är pengar som du inte tjänar in själv till din tjänstepension. I vissa avtal får du även extrainsättningar när barnen är äldre. Det här finansieras via kollektivavtalen.

Men många år med deltid kan få andra konsekvenser. Den som inte har ett heltidsarbete får ofta inte samma lönelyft och karriärmöjligheter. Det innebär lägre pension. Att fortsätta arbeta deltid även när barnen blivit äldre innebär också att de extra insättningarna till pensionen försvinner.

Av dem som jobbat deltid är merparten kvinnor. Många gör det frivilligt.  Det vanligaste skälet är för att få mer tid till barn och familj. Men deltidsarbete är även vanligt när vi studerar och i slutet av arbetslivet.

Hur påverkas pensionen?

Rädslan för att pensionen blir låg är det viktigaste skälet till att inte jobba deltid. Det tycker 63 procent av de privatanställda tjänstemännen som inte jobbar deltid, enligt en ny rapport från den fackliga samarbetsorganisationen PTK. I rapporten har de tagit fram några typfall som visar hur pensionen påverkas. Tittar man enbart på effekten av minskad arbetstid behöver effekten på pensionen inte vara så stor. Men om även andra faktorer vägs in, som minskade karriärmöjligheter och begränsade lönelyft, blir det mer kännbart. Det blir ett frånvarostraff som ytterligare sänker livsinkomsten.

I rapporten, som presenterades den 30 januari, har PTK tagit fram några typfall som visar hur pensionen påverkas.

Exempel: Sara

Sara och David har 28.000 kr i heltidslön. David jobbar heltid hela livet, Sara jobbar deltid, 75 procent,  i fem år mellan 30 och 34 år. Med heltidslön kan de räkna med att få en pension på omkring 20.000 kronor i månaden om de jobbar till 65. Tyvärr är det inte helt ovanligt att Sara, bara genom att var kvinna, även har en lägre ingångslön än vad David har. Det påverkar också pensionen:

Saras pension i jämförelse med Davids Minskning i kronor Minskning i procent
Effekt av minskad arbetstid 19.600 kr – 2 %
Effekt av minskad arbetstid + frånvarostraff 18.600 kr – 7 %
Minskad arbetstid frånvarostraff och lägre lön 17.800 kr – 11%

I värsta fall minskar alltså pensionen med 2 000 kronor i månaden. Livet ut.

Nyligen presenterade även pensionsbolaget Alecta siffror som visar hur deltid slår för den som har högre lön. Exemplet gäller tre ingenjörer, med en lön vid 65 års ålder på 63.000 kronor i månaden. De är unga och har alla premiebestämd tjänstepension, det vill säga en pension där årliga insättningar, i förhållande till hur stor din lön är, avgör din pension.

Arbetstid Pension vid 65 Minskning i %
Heltid hela arbetslivet 42.200 kr
Föräldraledig + deltid tre år 75 procent 38.100 kr – 10 %
Föräldraledig + deltid nio år 75 procent 34.300 kr – 19 %

Även med barnårsrätter och kompensation för föräldraledighet minskar pensionen som mest med 7.900 kronor i månaden. Livet ut.

Effekten av deltid och hög lön behöver inte vara lika stor om du arbetar i offentlig sektor. Här är föräldraledighetsreglerna generösare när det gäller inbetalningar till tjänstepensionen.

Går det att göra något åt pensionen vid deltidsarbete?

Den som vill ska naturligtvis kunna arbeta deltid. Några års deltidsjobb spelar inte jättestor roll. Även om du har en hög lön och pensionen minskar ganska mycket så  går det att överleva på den pensionen. Det viktiga är att förstå hur pensionen påverkas av den minskade arbetstiden.

För den som vill arbeta deltid men ha högre pension finns det tre möjligheter.

  1. Dela jämnare på ledigheten i familjen. Det minskar risken för att en blir kvar med en låg pension vid skilsmässa eller dödsfall.
  2. Jobba längre. Att arbeta längre upp i åren kompenserar ganska bra för en deltid. Gör en prognos och se vad som händer om fler år läggs till arbetslivet.
  3. Spara extra. Det går att göra på flera sätt. 

Länkar till ett antal rapporter som gjorts om deltid och pension

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se

Publicerat i Omvärldsbevakning, Pensionsekonomen bloggar, Så fungerar pensionen | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Bra eller dåligt med minusränta?

Reporäntan spås ligga kvar på historiskt låga nivåer ännu ett tag. Bra för alla med bolån, men för den som sparar långsiktigt är det sämre. Tillsammans med Jonas Söderberg, ekonom på branschorganisationen Svensk Försäkring, går vi igenom effekterna av den låga räntan. Vi gläntar också lite på dörren mot ekonomiåret 2018 – hur blir det för privatekonomin?

Lyssna på fler avsnitt i Minpensionspodden 

Publicerat i #Minpensionspodden, Omvärldsbevakning | Märkt , , , | Lämna en kommentar