Det måste bli enklare att gå i pension

Det måste bli enklare att gå i pension. Det konstaterade Riksrevisionen i en rapport redan sommaren 2014. Vid ett seminarium onsdagen den 22 februari 2017 berättade Min Pension och Pensionsmyndigheten om det gemensamma arbetet med att ta fram en prototyp för en webbtjänst som ska hjälpa individer att ta beslut om sina pensioner.

Många upplever att det är svårt och tidskrävande att ta beslut om sina pensioner. Ofta skiljer sig villkoren åt mellan de olika pensionerna och den blivande pensionären ställs inför en rad komplicerade val där de beslut som ska fattas ofta är oåterkalleliga. När vi frågade några pensionärer hur det skulle ha kunnat varit enklare svarade de att de hade velat ha överblick och handfast hjälp i sin pensionsplanering.

Genom ett intensivt samarbete mellan statliga och privata pensionsaktörer har Pensionsmyndigheten och Min Pension låtit ta fram en prototyp till  en uttagsplan för pensioner. Prototypen har användartestats löpande för att motsvara de uttalade förväntningar och önskemål som pensionsspararna har.

Om uttagsprototypen blir verklighet kommer tjänsten att byggas på Minpension.se. Bygget kommer att ske i etapper och ambition är att ha den första versionen klar under 2018. För att det ska kunna bli verklighet krävs att Minpension.se vidareutvecklas och att de anslutna pensionsbolagen levererar mer uppgifter till portalen om individens pension, som till exempel information om återbetalnings- och efterlevandeskydd.

Så fungerar uttagsplan

Uttagsplan ska vända sig till den som inom kort vill gå i pension eller som överväger att gå i pension. Tanken är också att man ska kunna använda tjänsten om man har börjat ta ut sina pensioner och kanske vill se de kommande utbetalningarna, eller om man vill göra nya uttagsval. Tjänsten blir tillgänglig ett år innan det första möjliga pensionsuttaget och som tidigast när man fyller 54 år.

Här är de fem enkla processtegen i din uttagsplanering för pension

 1. introgubbar2-01_bBörja med att se och förstå dina olika pensioner.  Direkt på landningssidan får du svar på frågan ”Hur mycket pengar har jag?”

 

2. I steg två är det dags att planera ditt introgubbar2-04_buttag. Redan första gången du besöker Uttagsplan finns din egen ”plan enligt avtal” framräknad. Du kan också skapa nya planer med guidad hjälp.

3. Närintrogubbar2-05 du har gjort två eller flera planer för ditt pensionsuttag får du möjlighet att jämföra dem med varandra.

 

4. Du väljer den plan du vill ha.introgubbar2-02_b

5. För varje uttagsplan du sparar kan du
skapa din egen att-göra-lista som visar vad du behöver göra för att reintrogubbar2-03_balisera respektive uttagsplan. Listan innehåller kontaktinformation och länkar till webbsidor och pensions-
bolag.

Rapporten hittar du här >>

Publicerat i På gång på minpension, Uttagsplan | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ger begriplig pensionsinformation mindre ångest?

Glad allvarlig_liten

Får du ångest av pensionsinformation? Skulle det kännas bättre om den blev mer begriplig och kanske rentav lite rolig? I det senaste avsnittet av  #Minpensionspodden möter du Min Pensions utvecklingschef Patrik Malmquist som berättar om planerna för framtidens pensionsinformation.

Lyssna här: http://bit.ly/2m0uLV2

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Så funkar pensionen om du är född på 80-talet eller senare

Reglerna för pension ändras över tid. Förr var lönen som du tjänade under de sista åren det viktiga. Nu är det istället viktigt att jobba så många år som möjligt. Om du börjar tänka pension tidigt kan du undvika en del fallgropar som annars skulle minska din slutliga pension.

80-talist

Pensionen som din mamma och pappa har ser annorlunda ut än den du kommer att få. I de gamla systemen räckte det ofta med att få ihop 30 år i arbetslivet för att få en bra pension. Lönen de sista åren spelade störst roll för hur stor pensionen blev. Det fanns utrymme både för att studera ganska länge, arbeta deltid eller inte alls ett tag.

I de nya systemen räknas alla år och du får en påse pengar som växer under arbetslivets gång. Du behöver ha många år i arbetslivet och en hyfsad värdeutveckling på pensionspengarna för att få en hyfsat bra pension.

Den allmänna pensionen

När du skickar in din deklarationsblankett till Skatteverket avsätts pengar till din framtida pension. Det finns ingen lägsta ålder för när du kan börja tjäna in till din allmänna pension. I det orange kuvertet som skickas ut varje år, får du veta hur mycket pengar det rör sig om.

Att studera räknas också. Pluggar du på högskola, universitet eller folkhögskola och har ansökt om studielån hos CSN så är bidragsdelen i lånet pensionsgrundande. Det betyder att om du tar ut hela bidragsdelen så får du motsvarande 7 000 kronor om året till din framtida pension.

Tjänstepensionen

Det finns två olika modeller för tjänstepension. Avgiftsbestämd och förmånsbestämd. Längre ner kan du läsa mer om hur de olika modellerna fungerar.

I en del tjänstepensionsavtal förekommer båda modellerna samtidigt. Det är främst högavlönade som har en del av sin pension som en förmån knuten till slutlönen. I de nya avtalen är det slut med det.

Fördelen för dig som är ung idag är att det går att tjäna in mycket pension redan som väldigt ung. Det skiljer sig lite beroende på inom vilket avtal du jobbar, men här är åldersgränserna i de fyra stora kollektivavtalen att hålla rätt på.

aldersgranser-i-kollektivavtalen

Förmånsbestämd pension

Pensionen är bestämd i förväg och är vanligtvis en viss procent av den lön du haft i slutet av ditt arbetsliv. Det brukar också krävas att du till exempel har jobbat 30 år för att få maximalt belopp.

Konsekvenser:

 • Räcker ofta med 30 år på arbetsmarknaden för full utdelning.
 • Lönenivån i slutet på arbetslivet är viktig.
 • Alla år räknas inte in när pensionen beräknas.
 • Arbetsliv efter 65-årdagen har lite betydelse för pensionen.
 • Övertid och ob-tillägg räknades ofta inte med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Premiebestämd pension

Storleken på pensionen beror på hur mycket pengar som satts av till din pension under de år du jobbat och på värdeutvecklingen på de pengarna. För vanliga löner gäller att det betalas in 18,5 procent av lönen till den allmänna pensionen och ytterligare 4,5 procent till tjänstepensionen.

Konsekvenser:

 • Inga år räknas bort, även år med låg inkomst tas med.
 • Värdeutvecklingen på pensionspengarna är viktigare än lönenivån på slutet av arbetslivet.
 • Du får själv välja vem du tycker ska förvalta dina pensionspengar.
 • Att arbeta efter 65-årsdagen påverkar pensionen positivt. Att börja arbeta tidigt är också värdefullt.
 • Övertid, bonus mm räknas ofta med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Här gäller de nya tjänstepensionsavtalen med bara premiebestämd pension

aldersgrans-ka_2017

 

Den allmänna pensionen (orange kuvertet) är avgiftsbestämd för alla, alltså ingen lägsta ålder för att börja tjäna in pension. Varje år du deklarerar inkomst räknas!

Mer information om pension för unga

Mer information om pension för unga hittar du på Minpension.se >>

Läs tidigare blogginägg om pension för unga >>

Tips! Logga in på Minpension.se och kolla att du har tjänstepension!

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Publicerat i Omvärldsbevakning, Pensionsekonomen bloggar, Prognos till alla | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Så får mammor en bättre pension

par_vinter_rf

Att kvinnor har lägre pension än män beror inte på att pensionssystemet på något vis är ojämställt. Istället är det skillnaderna i arbetslivet som skapar obalans. I avsnitt 22 av #Minpensionspodden pratar vi om fallgroparna ni bör undvika om ni vill uppnå likvärdiga pensioner i ert förhållande.

Lyssna här >>

Läs mer i blogginlägget ”Plus och minus med delad premiepension”

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Plus och minus med delad premiepension

I en familj där skillnaderna i inkomst är stora kan det även innebära att de framtida pensionerna blir väldigt olika. Ett sätt att jämna ut skillnaderna är att ge bort sin premiepension. Det finns för- och nackdelar med att göra det. Och det finns andra alternativ.

IMA130046

1.  Kolla först prognosen

Innan du läser vidare, kolla först i prognosen hur era framtida pensioner ser ut. Bara för att lönen är olika behöver det inte betyda att den framtida pensionen är det.

Den som börjat arbeta tidigt och haft tjänstepension på sina arbestplatser kan ha tjänat in mer till pension än den som börjat arbeta senare och kanske saknar tjänstepension.

Visar det sig ändå att skillnaden i framtida pension ser ut att bli stor kan det vara värt att fundera på om det går att jämna ut skillnaderna.

2. Ge bort premiepension

I den allmänna pensionen är det möjligt att överföra premiepensionen, PPM-pengarna, till make eller maka. Det kan handla om upp till 11 000 kronor om året och den som vill ge bort sina pengar gör det på framtida inkomster. Det är alltså ingen större idé att börja ge bort pengar för den som börjat närma sig pensionsåldern.

För att ge bort premiepensionen krävs en ansökan – på blankett – hos Pensionsmyndigheten. För att årets inkomster ska komma med ska blanketten vara inskickad före den 31 januari.

Blanketten finns här

Plus och minus med att ge bort premiepensionen

Fördelen med att ge bort premiepension

+ Det är enkelt.

Det som behövs är en ansökan, sedan är det klart och löper på årsvis så länge man önskar. Överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa. Men det går också att skicka in en ny blankett för den som vill stoppa överföringen tidigare.

+ Påverkar inte ekonomin nu.

Det är framtida pengar som flyttas över, det påverkar alltså inte familjens budget här och nu.  Det kan vara bra för den som har stora utgifter eller en tunn plånbok.

+ Pengarna kvar vid skilsmässa.

Bytt är bytt. Den som fått premiepension av sin make eller maka behåller pengarna vid skilsmässa. Annat sparande kan delas vid en bodelning.

+ Kan ge skattevinst.

Om skillnaden i inkomst är stor så kan den som ger bort sin premiepension ha en högre skatt som pensionär. Då kan den som får pengarna få ut mer i plånboken, vilket gör att familjen gör en skattevinst.

Nackdelar med att ge bort premiepension

– Det handlar inte om så mycket pengar.

Även om premiepensionen överförs i 30 år så blir det inte jättemycket pengar. Det kan handla om kanske 3 000 kronor mer i pension före till den som får pengarna.  Den som ger bort sin premiepension får förstås lägre pension. Det blir ungefär motsvarande tapp för den som ger bort pengarna.

Men tanke på att skillnaden mellan mäns och kvinnors pension i genomsnitt är närmare 7 000 kronor så kan det behövas fler åtgärder för att jämna ut pensionen.

– Pengarna ärvs inte.

Om den som får pengarna avlider så går premiepensionen till övriga pensionssparare. Den som gett bort pengarna får ingenting.

 – Sex procent försvinner.

När pengarna överförs går sex procent av summan till övriga sparare. Anledningen är att övriga sparare ska hållas skadeslösa. Annars riskerar de att behöva betala ut mer pengar från den totala premiepensionspotten eftersom kvinnor lever längre än män och merparten av överföringen av premiepensionen går till kvinnor. Det betyder att den som ger bort 10 000 kronor om året har en ”kostnad” på 600 kronor.

3. Amor-tera

Ett annat sätt att rusta sig bättre inför pensionen är att fördela tillgångarna. För de familjer som har lån i sina bostäder är amortering ett sätt att sänka framtida kostnader.

Om den som har en högre inkomst tar en större del av amorteringen blir det ett sätt att omfördela pengar inom familjen. Det bli en amor-tering, ett kärleksfullt sparande.

Plus och minus med att amortera

Fördelar med att amortera

+ Effekterna består även om den ena partnern dör.

Vid en skilsmässa kommer värdet av bostaden att delas lika, även om den ena partnern betalat en större del av amorteringen.

Nackdelar med att amortera

– Påverkar ekonomin här och nu.

Att amortera betyder att konsumtionsutrymmet minskar. Men å andra sidan betyder amorteringen att räntekostnaderna minskar i takt med att lånet minskar. Värdeutvecklingen på amorteringen motsvarar utebliven räntekostnad. Att spara kan ge en högre värdeutveckling. 

4. Övrigt sparande

Det går att spara på ett investeringssparkonto eller annat till sin partner. Pengarna sparas på ett konto i hennes eller hans namn.

Plus och minus med att spara till sin partner

Fördel med att spara till sin partner

+ Det blir ett tydligt sparande där det är lätt att ändra belopp. Pengarna ärvs vid dödsfall.

Nackdelar med att spara till sin partner

– Pengarna delas vid skilsmässa om det inte finns ett äktenskapsförord. Ansökan om äktenskapsförord görs hos skatteverket. 

– Precis som vid amortering påverkar ett sparande hushållsinkomsten här och nu. Det kan vara knepigt att lägga undan pengar varje månad.

5. Dela lika på arbetet

Att jämna ut inkomsterna i familjen jämnar även ut framtida pensioner. Det kan minska behovet av att spara pengar till sin partner.

Plus och minus med att dela lika

Fördelar med att dela mer lika på arbetet

+ Att jobba heltid ger inte bara en bra grund till framtida pension. Det gör också att skyddet blir bättre vid sjukdom och arbetslöshet. Det brukar också ge bättre löneutveckling – något som har betydelse för pensionen.

Nackdelar med att dela mer lika på arbetet

– Det kan förstås vara lättare sagt än gjort att gå upp i deltid, få mer i lön eller hitta ett bättre jobb.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Publicerat i Almedalen, Omvärldsbevakning, Pensionsekonomen bloggar, Tips | Märkt , , , | 1 kommentar

Orkar alla att jobba till 67?

dan-adolphson-amf-1965-1024x683

Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF

Vi lever längre och förväntas därför jobba i flera år. För de allra flesta är det inget problem. De både orkar och vill arbeta långt upp i åren. Men hur gör man om inte orkar eller kan? Om det pratar vi i avsnitt 21 av Minpensionspodden. Gäst i studion är Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF.

Lyssna här >>

Publicerat i #Minpensionspodden | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Bättre pensionskoll bland yngre – unga ökar mest på Minpension.se

År 201Snälla flickor6 hittade allt fler unga till Minpension.se. Antalet nyregistrerade användare yngre än 40 år ökade med drygt 20 procent jämfört med 2015.

Under 2016 nyregistrerade sig omkring 280 000 nya användare på Minpension.se. Det är ungefär lika många som året innan. Men 2016 var det fler unga som hittade till webbplatsen än tidigare. Av de nya användarna var drygt en tredjedel under 40 år, det vill säga födda 1994-1977.

– Det är väldigt roligt att så många unga hittat till Minpension.se säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se. Den som har överblick relativt tidigt i livet har bättre möjligheter att påverka sin framtida pension. Du kan till exempel se om du har eller har haft tjänstepension där du jobbat och du kan se hur stor andel av din framtida pension som kommer från de olika delarna, pensionen i det orange kuvertet och tjänstepensionen.

För de allra flesta födda på 80-talet eller senare ser intjänandet till pensionen annorlunda ut än för tidigare generationer.  I ATP-pensionen och i de förmånsbestämda tjänstepensionerna bestämdes pensionen till stor del av lönen de sista åren i arbetslivet. I de nya pensionsavtalen räknas alla år, och inbetalningen till pensionen är en procentandel av lönen.

– Alla år blir viktiga, inte minst i början av arbetslivet. Det som betalas in då hinner växa till sig i många år, säger Kristina Kamp.

Av de 2,8 miljoner användare som har registrerat sig på Minpension.se sedan start är gruppen under 40 år nu närmare en halv miljon.

Fortfarande dominerar dock andelen äldre bland användarna. I gruppen som fyllt 50 år finns närmare 1,8 miljoner registrerade användare. Den största enskilda årskullen bland de nyregistrerade 2016 var de med födelseår 1955.

Av de yngre är det något fler män än kvinnor som registrerar sig, men högre upp i åren kommer kvinnorna i kapp.
antal-reg-anv-hos-minpension

nyreg-anv-minpension-fodda-1977-1994

Tips till yngre som vill ha pensionskoll!

I Minpensionspodden tar vi upp pensionsfrågorna som är viktiga att ha koll på när du är ung eller mitt i livet. Här får du svar på hur sommarjobbet kan påverka pensionen, vad du ska tänka på när du får barn och varför hipsters ska bry sig om pensionen. Lyssna här >>

Publicerat i På gång på minpension, Pensionsekonomen bloggar, Statistik, Tips | Märkt , | Lämna en kommentar

Vill du jobba länge – flytta till ett grannland

oresundsbron_rf

Nu vid årsskiftet höjde Finland åldern för hur länge du har rätt att stanna kvar på jobbet. Tidigare var det 68 år, nu blir det 70 år. Danmark har samma åldersgräns sedan ett år tillbaka. Norge höjde i somras gränsen till 72 år. I Sverige har du bara rätt att ha din anställning kvar till du fyller 67 år.

Ett sätt att få högre pension är att arbeta längre. Men det går inte alltid att jobba hur länge du vill. Lagstiftningen sätter stopp. I Sverige har du enligt lagen om anställningsskydd, LAS, rätt att kvarstå i anställning till den dag du fyller 67 år. Vill du vara kvar längre måste arbetsgivaren gå med på det. Det finns en diskussion kring att höja åldern till 69 år, men än har inget hänt.

I våra grannländer däremot har åldersgränsen redan höjts. Precis som i Sverige stiger medellivslängden och för den som vill ha en bra pension kan några år till på jobbet göra susen.

På Island finns ingen formell högsta ålder för när du måste sluta.

I Norge är det sedan i somras möjligt att jobba kvar till 72 års ålder, åtminstone i privat- och kommunal sektor. För statligt anställda i Norge är det fortfarande 70 år som är den högsta åldersgränsen. Samtidigt finns planer på att höja åldersgränsen ytterligare, till 75 år.

I Danmark höjdes åldersgränsen för rätt till anställning till 70 år för ett år sedan. Från årsskiftet är det Finlands tur. Under 2017 kommer gränsen att höjas från 68 till 70 år.

Men den som arbetar länge har inte samma skydd vid till exempel arbetslöshet. Där gäller fortfarande andra åldersgränser. De är mer kopplade till möjligheten att få garantipension. Där är det till exempel 67 år som gäller i Norge.

Den som jobbar längre än till 65 år i Sverige har heller ingen möjlighet att få a-kassa vid arbetslöshet. Flera tjänstepensionsinbetalningar upphör också från 65-årsdagen.

Möjligheten att tjäna in till allmän pension har däremot ingen högsta åldersgräns. Du kan jobba hur länge du vill och fortfarande få in nya pengar till det orange kuvertet. I Norge däremot går det inte att tjäna in ytterligare allmän pension när du fyllt 75 år.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se

Publicerat i Omvärldsbevakning, Pensionsekonomen bloggar, Tips | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Viktig information om PA 16

Har du tjänstepension från statlig anställning enligt PA 16? Här är viktig information om din prognos på Minpension.se!

Woman preparing coffee in kitchen

PA 16 är det nya tjänstepensionsavtalet på det statliga området och ersätter det tidigare avtalet PA 03.

Just nu arbetar vi med att anpassa Minpension.se till det nya avtalet. Vår plan är att arbetet ska vara slutfört under april 2017.

Beroende på vilken försäkringsgivare du valt för den valbara delen kan underlaget vara ofullständigt. Är du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning I i PA 16 och får inte heller med Kåpan Flex i prognosen. Din prognos blir därför missvisande.

Om du är statligt anställd och behöver göra en prognos innan april ska du kontakta de försäkringsgivare du har för den valbara delen.

Mer information om PA 16 hittar du här >>

Kontaktuppgifter till pensionsbolagen >>

Lär dig mer om PA 16 i Minpensionspodden >>

 

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

En halv miljon egna uppgifter – då kan det finnas dubbletter

IMA129946

Nytt år! Passa på att januaristäda bland pensionerna på Minpension.se. Idag rapporteras de flesta pensioner in alldeles automatiskt från pensionsbolagen, men du kan också lägga in egna uppgifter som du behöver städa och uppdatera ibland. Har du tidigare lagt in uppgifter på egen hand finns det också risk för att du har dubbletter. I så fall ska en bort.

På Minpension.se finns över en halv miljon försäkringar som är egeninmatade. Merparten av dem handlar om privat sparande. Egeninmatade uppgifter kräver särskild omvårdnad.

För två år sedan blev det inte längre möjligt att nyspara till en avdragsgill pensionsförsäkring för anställda med tjänstepension. Du har kanske avslutat sparandet hos banken eller försäkringsbolaget, men glömt att ändra månadssparandet på Minpension.se? Ta i så fall bort uppgiften om månadssparande. Annars blir prognosen fel.

Passa också på att kolla när värdet på din försäkring uppdaterades senast. Om du har lagt in försäkringen själv ändras inte värdet automatiskt. Det måste du göra själv.

Är det länge sedan du la in uppgifterna är det möjligt att pensionsbolaget nu rapporterar in dina uppgifter till oss direkt. Har du då kvar uppgiften som du själv skrev in blir prognosen för hög eftersom pensionen räknas dubbelt. Är du osäker kan du jämföra försäkringsnumren på ditt sparande. Om du har samma nummer på två försäkringar ska en  bort.

Om du har lagt till egna uppgifter ser du den här ikonen till höger om uppgiften. Klickar du på penn-ikonen kan du ändra försäkringen eller ta bort den helt.

inlagg-20170109

Det är bara egeninmatade uppgifter som har en penn-ikon.

Under det senaste halvåret är trenden att allt fler användare lägger till egna uppgifter. En del är tjänstepensioner, en del IPS, individuellt pensionssparande. En del egeninmatade uppgifter kommer även från sparande som inte är öronmärkt för pension, till exempel Investeringssparkonto, ISK, eller Kapitalförsäkringar. Den här typen av sparande har i vissa fall ersatt det gamla pensionssparandet.

När det gäller den typen av sparande gäller det att tänka sig för extra noga om siffrorna ska med i pensionsprognosen eller inte. Pengarna är inte öronmärkta för din pension och risken är att du använder dem till något annat samtidigt som du räknar med dem i dina prognoser. Dessutom beskattas de helt annorlunda är traditionellt pensionssparande. ISK och kapitalförsäkringar beskattas löpande under tiden som du sparar, medan pensionsförsäkringar beskattas först när du tar ut dem. I prognosen på Minpension.se räknar vi just nu både ISK och Kapitalförsäkringar på samma sätt som pensionsförsäkringar, alltså att beskattning sker först vid uttaget.

Tips! Om du ändå vill kolla hur sparandet påverkar din framtida pension kan du lägga in det under fliken ”privat sparande” och göra prognoser men sedan ta bort uppgifterna igen innan du loggar ut. Risken är annars att du lurar sig själv att tro att pensionen är större än den du faktiskt kommer att få.

Publicerat i På gång på minpension, Pensionsekonomen bloggar, Tips | Märkt , , , | Lämna en kommentar