Nyheter på minPension i mars

Vid systemuppdateringen i mars blev minPension ännu lite bättre. Här är nyheterna som kommer att påverka dig som användare mest.

Löneväxling

När du löneväxlar byter du en del av din lön mot pension. För att löneväxla behöver du arbeta hos en arbetsgivare som erbjuder det. I år behöver du också tjäna mer än ca 50 000 kronor per månad för att det ska vara lönsamt.

Vid löneväxling skapas ibland en ny försäkring för löneväxlingspremien. Men vanligast är att premien betalas in i en befintlig pension, till exempel i en ITPK-pension. minPension har vid dessa tillfällen räknat med pengarna som har betalats in, men dina framtida premier har vi inte tagit med i prognosen eftersom vi har saknat information om dem.

För att du ska kunna se hur din löneväxling påverkar pensionen har du nu möjlighet att själv lägga in en löneväxlingspremie på minPension.

Information om löneväxling kan göras:

 • när du registrerar dig
 • i fliken ”Inställningar” om du redan är registrerad
 • i ”Simulatorn” kan du testa hur en löneväxling skulle påverka din pension i ”Lön och jobb”.

Tänk på att!

 • Om din löneväxling rapporteras till oss som en egen pension ska du inte lägga in den manuellt. Är du osäker på hur din löneväxling rapporteras till minPension kan du titta i ”Simulatorn”. I tabellen visar spargrisar vilka pensioner som det nu betalas in till varje månad.
 • Om du lägger in en löneväxlingspremie ska du i fliken ”Inställningar” ange din lön efter löneväxling för att prognosen ska bli rätt.
 • Lönen efter avdraget för löneväxling bör inte understiga taket för intjänande av allmän pension (49.967 kronor under 2023). Detta för att inte gå miste om intjänande till den allmänna pensionen.
 • Du ansvarar själv för att uppdatera uppgifterna som du lägger in på minPension. Om du till exempel slutar att löneväxla ska du alltså själv ta bort informationen i fliken ”Inställningar”.

Kontakta kundservice? Börja med att lämna ett medgivande

Om du vill att vår kundservice ska hjälpa dig med din prognos behöver du ge dem medgivande att se dina uppgifter på minPension.

För att korta både din och andras kötid är det bra om du redan i förväg går in i fliken ”Inställningar” på minPension och klickar i medgivandet.

På sidan ”Kontakta oss” har vi gjort denna information tydligare.


Skriva ut information från minPension

Vill du skriva ut din information från minPension?

Om du högerklickar på en valfri sida så kan du välja att skriva ut eller spara informationen i en pdf-fil.

Utskriften har nu fått bättre färgkontraster, snyggare diagram och tabeller.


Uttagsplaneraren

Uttagsplaneraren på minPension hjälper dig att testa olika möjligheter att ta ut dina pensioner. Du kan använda tjänsten när du har fyllt 54 år.

Den gamla versionen tas bort

I november 2022 ändrade vi utseendet på landningssidan och navigeringen i Uttagsplaneraren. Om du ville kunde du fortfarande använda den gamla versionen genom att klicka på länken i sidhuvudet. Eftersom de flesta valde att stanna kvar i den nya versionen har vi nu tagit bort länken och säger därmed farväl till den gamla versionen av Uttagsplaneraren.

Förtydligande om avvikelser

I Uttagsplaneraren finns begreppet ”avvikelser”. I avvikelser informerar vi dig om att det har skett förändringar i dina sparade planer. Till exempel kanske du har sparat en plan för ett år sedan. När du kommer tillbaka till planen idag har ett uttagsdatum i planen passerat. Då behöver du uppdatera ”avvikelsen” för att kunna fortsätta att jobba i den.

Nu har informationen om ”avvikelser” förtydligats. Du har också möjlighet att i en sparad plan uppdatera pensioner som du själv har lagt in, sådana som vi kallar för egeninmatade pensioner.

En skärmdump som visar avvikelser.

Lista med poddavsnitt för dig som närmar dig pensionsuttagen

Det finns saker som är bra att ha koll på när du ska planera för att ta ut dina pensioner. I minPensionsPodden har vi samlat just de avsnitten i en egen lista. På landningssidan i Uttagsplaneraren hittar du ingången till listan. Lyssna i din dator (om den har högtalare) eller i din mobil.

Både minPensionsPodden och listan finns också i andra poddkanaler, till exempel Spotify och Google Podcast.

En skärmdump från Uttagsplaneraren.

Har du fått e-post från minPension?

När du registrerar dig på minPension behöver du ange en e-postadress. Varför? Jo, därför att vi ibland behöver informera dig om något. Till exempel när du registrerar dig.

Du behöver bekräfta din e-postadress

För att försäkra oss om att din e-postadress blev rätt ifylld, får du ett meddelande när du har registrerat dig där vi ber dig att bekräfta din e-postadress. Det gör du genom att klicka på knappen ”Bekräfta e-post” alternativt kopiera länken i meddelandet och klistra in det i din webbläsare.

Vårt meddelande ser då ut så här:

Mall som visar hur ett e-postmeddelande från minPension ser ut.

Alla våra e-postmeddelanden har samma typ av utseende. Det innehåller vår logga i huvudet och har länkar till våra sociala medier i sidfoten. Här ser du också vårt registrerade bolagsnamn längst ner till vänster och vår logga i minsta format till höger.

Vilka meddelanden skickar minPension via e-post?

När du får e-post från oss är avsändaren ”Min Pension i Sverige”. Det kan se ut så här i din inkorg:

Så här kan meddelanderaden se ut när du får mejl från oss.

Våra planerade utskick till dig är:

Vid registrering
 • Bekräftelse-e-post
 • Välkomst-e-post
Information
 • E-post om uppdaterat innehav
 • E-post om notis
Vid avregistrering av ditt konto

När du inte har varit inloggad på minPension under 24 månader, tar vi bort dina uppgifter. Inför avregistreringen informerar vi dig via e-post vid två tillfällen:

 • 30 dagar före avregistrering
 • 7 dagar före avregistrering

Dessutom skickar vi e-post om du själv väljer att avregistrera dig.

Vi spammar inte dig

Vi vill inte störa dig i onödan. Därför skickar vi bara e-post när vi verkligen behöver. Om du ändå tycker att vi informerar dig för ofta har du möjlighet att avsäga dig från fler e-postmeddelanden. Det gör du i fliken ”Inställningar” när du har loggat in på minPension.

Vissa meddelanden kommer du ändå att behöva ta emot från oss, till exempel e-postmeddelandet om du skulle avregistrera dig.

Text: Maria Eklund, minPension

Så ser du dina pensioner som har börjat att betalas ut

Är du jobbonär? Eller pensionär? Då kanske några av dina pensioner saknas på minPension.

Vi lever längre och behöver jobba längre för att få samma pension som tidigare generationer. När arbetslivet förändras behöver också informationen på minPension vidareutvecklas för att möta nya krav. Just nu pågår ett sådant arbete tillsammans med pensionsbolagen. Målet är att du ska kunna se dina pensioner som är under utbetalning när du loggar in. Vissa bolag har redan påbörjat leveranserna. För närvarande är det sju aktörer som förser minPension med uppgifter om pensioner som är under utbetalning:

 • Pensionsmyndigheten
 • AMF
 • Alecta  
 • Kåpan
 • Futur
 • Kyrkan pension
 • Avanza

Även andra pensionsbolag fortsätter att skicka uppgifter till minPension om utbetalning påbörjats, men utan uppgift om beloppet som betalas ut. Sen finns det också några bolag som helt slutar att leverera uppgifter till oss i samband med att utbetalning påbörjats. I dessa fall försvinner uppgifterna om både bolaget och beloppet från ditt innehav på minPension.

Saknar du pensioner som redan är under utbetalning – gör så här

Om du saknar pensioner som redan är under utbetalning kan du lägga till dem själv.

Under Intjänad pension finns möjligheter att egeninmata uppgifter som pensioner som saknas i ditt innehav. Denna funktion kan du även använda för att lägga till uppgifter om pensioner som redan är under utbetalning. Detta kan gälla för

 • pensioner som finns i ditt innehav som saknar uppgift om det belopp som utbetalas
 • pensioner som helt saknas ditt innehav för vilka utbetalning påbörjats

Exempel: En person född i januari 1965 har en IPS från Nordea som började utbetalas den månad personen fyllde 57 år, det vill säga i januari 2022. Utbetalningen är avtalad att pågå i fem år från uttagsmånaden och det månadsbelopp som för närvarande betalas ut är 3 000 kronor.  

För att lägga till uppgifter i detta exempel gör du så här:  

Under Intjänad privat pension trycker du på knappen ”Lägg till försäkring”.

Skärmdump från minPension på fliken Intjänad pension

Då öppnas följande inmatningsformulär:

Skärmdump från minPension som visar hur du lägger till en egeninmatad pension.

I detta formulär väljer du och fyller i följande uppgifter:

PensionsbolagNordea
PensionstypIPS  
FörvaltningstypFond   
UttagsstartÅr 2022, månad januari
Uttagsperiod5 år
Pensionsbelopp3 000

Tryck på knappen Spara

Under intjänad pension visas därefter följande uppgifter:

Skärmdump från minPension som visar hur en egeninmatad pension syns på sidan Intjänad pension.

Den upp- och nedvända spargrisen markerar att pensionen är under utbetalning och pennsymbolen att det är en egeninmatad pension.

I pensionsprognosen i Simulatorn visas följande uppgifter:

En skärmdump från minPension som visar den egeninmatade pensionen i Simulatorn.

Även här finns symboler som visar att det är en egeninmatad pension under utbetalning där utbetalningen upphör från och med 62-årsmånaden. 

Motsvarande registrering kan göras under Intjänad tjänstepension för tjänstepensioner som är under utbetalning. Även utländska pensioner kan läggas till på samma sätt.

Text: Lars-Ove Wängemar, minPension

Viktig information till dig som har AKAP-KR

Arbetar du i kommun eller region heter din tjänstepension AKAP-KR från årsskiftet.

Tillsammans med pensionsbolagen arbetar vi för att kunna ta emot information om det nya avtalet på minPension. Innan arbetet är klart (vi hoppas att det blir i början av februari) har vi svårt att tolka den information som vissa bolag skickar till oss.

Fliken Intjänad pension

I fliken ”Intjänad pension” kan du mötas av information om att pensionen är ofullständig samt en generell information om att vi inte får in rätt underlag om din pension.

Skärmbild från Intjänad pension på minPension.se

Pensionsprognosen

Om du gör en pensionsprognos får du en varningstext i klockan överst på sidan.

Skärmdump som visar prognosvarning i klockan på minPension

Fliken Uttagsplaneraren

I sparade planer i Uttagsplaneraren där AKAP-KR från AMF och Alecta ingår kommer pensionen visas som ”undantagen”.

Vi rekommenderar att du avvaktar med dessa planer till arbetet på minPension är klart, vilket förmodligen är i början av februari.

Skärmdump från minPension som visar informationen i Uttagsplaneraren.

Läs mer om AKAP-KR i artikel på minPension

s mer i våra vanliga frågor och svar

Lyssna på minPensionsPodden där SKR berättar om förändringarna i avtalet

Ändrad prognosstandard påverkar prognosen

Prognosstandarden på minPension har ändrats. Den används i våra beräkningar av prognoser för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen. Prognosstandarden är en kvalificerad gissning av hur din förväntade pension påverkas av omvärldsfaktorer som inflation, värdeutveckling på kapitalet, skatter och avgifter eller förväntad medellivslängd.

Hur påverkas din prognos

Förändringarna av prognosstandarden kan påverka prognosen på olika sätt. Den kan både ge en högre förväntad pension och en lägre förväntad pension. Kom ihåg att det handlar om förväntningar, inte om faktiska förändringar.

Förändringarna påverkar i första hand de som har långt kvar till sin pension. Där bygger antagandena om pensionen i högre grad på prognosberäkningar än för äldre individer som har en större del faktiskt intjänande.

Bild som visar hur vi beräknar din prognos

En ändrad prognosstandard påverkar inte vad du får i pension

Prognosstandarden påverkar inte vad du faktiskt kommer att få i pension. Det som påverkas är vad kvalificerade bedömare tror om din framtida pension. Inga pengar har försvunnit eller lagts till.

Ju fler år du har kvar till du ska gå i pension, desto större betydelse har prognosantagandena eftersom beräkningen av vad du ska få i pension till stor del bygger just på prognosen. Men om du redan har en stor del av intjänandet bakom dig och närmar dig pensionsåldern, då spelar prognosantagandena mindre roll.

Så påverkar prognosstandarden våra exempelpersoner

Vi har tagit fram tre olika exempelpersoner för att visa hur den nya prognosstandarden kan påverka prognoserna på minPension.

Magnus Testperson

Magnus är född 1960, anställd i en kommun med pensionsavtal AKAP-KL.

I den gamla prognosstandarden var Magnus prognos för den premiebestämda tjänstepensionen från 65 år 2 700 kr/mån livet ut. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 2 800 kronor.

Differensen blir plus 100 kronor (eller 4 procent) för Magnus.

Emilia Testsson

Emilia är född 1990, anställd som privatanställd arbetare med Avtalspension SAF-LO.

I beräkningar med den gamla prognosstandarden blev Emilias prognos för den premiebestämda tjänstepensionen från 65 år 12 400 kronor. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 13 500 kronor.

För Emilia blir differensen plus 1 100 kronor (eller 9 procent).

Jenny Testdotter

Jenny är född 1980. Hon är privatanställd tjänsteman med en individuell tjänstepension.

Enligt den gamla prognosstandarden visade prognosen att Jenny skulle få 16 000 kr livet ut från 65 år. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 14 700 kr.

Differensen blir minus 1 300 kronor (eller 8 procent) för Jenny.

En differens på minus 1 300 kronor (eller 8 procent).

Så har prognosstandarden ändratsför dig som vill ha koll på detaljerna

Förändringarna jämfört med tidigare prognosstandard gäller prognosen för kapitalavkastning under spartid, avkastningsskatt och förändrade dödlighetsantaganden.

Den förväntade reala kapitalavkastningen sänks från 2,1 till 1,9 procent. Avkastningsskatten sänks från 0,6 till 0,38 procent och dödlighetsantagandena ändras – dock ganska marginellt.

Läs mer här om prognosstandarden på Pensionsmyndighetens sida

Så ändras beräkningen av kollektivavtalad tjänstepension

Om du har kollektivavtalad premiebestämd tjänstepension kan prognosen höjas.

Även om den förväntade kapitalavkastningen sänks från 2,1 till 1,9 procent så vägs det upp av att den förväntade avkastningssskatten sänks från 0,6 till 0,38 procent.

Nettoförändringen stiger från 1,5 till 1,52 procent

Den förväntade totala kapitalavkastningen blir alltså något högre, vilket får störst effekt om du har många år kvar till pension. Utslaget på hela pensionen blir förstås förändringen mindre påtaglig.

Så ändras beräkningen av icke kollektivavtalad tjänstepension

Förändringen för icke kollektivavtal gäller främst beräkningen av prognosräntan.

Tidigare har icke kollektivavtalad pension haft en fast prognosränta, men nu ska även prognosräntan för icke kollektivavtalad tjänstepension beräknas som ett genomsnitt av prognosräntan i de fyra ickevalsalternativet i de största kollektivavtalen. Jämfört med beräkningarna i den tidigare prognosstandarden så har den förväntade prognosräntan sjunkit och det vägs inte upp av att även de här pensionerna ska beräknas med sänkt förväntad avkastningsskatt.

Jämförelsevärdet

Jämförelsevärdet har tagits fram av minPension för att göra det lättare att jämföra storleken på en förmånsbestämd och en premiebestämd pension. I jämförelsevärdet omvandlar vi förmånen till ett kapital.

Förändringarna här beror på att vi har justerat våra beräkningar. Det handlar främst om en förändring av delningstalet på grund av ändrat ränteantagande. Den förändrade summan påverkar inte den förväntade nivån på den förmånsbestämda pensionen. Den är densamma som tidigare.  

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Nyheter från den 22 november 2022

I releasen den 22 november gjordes flera uppdateringar på minPension.se. De vi tror påverkar dig mest berättar vi om här.

Uppdaterad prognosstandard

När vi räknar din prognos använder vi ofta pensionsbranschens gemensamma prognosstandard. Standarden ändras nu och det kan påverka dina prognoser. Mer information om den nya prognosstandarden hittar du i ett separat inlägg här på bloggen.

Om du är nyfiken på att se hur vi har räknat dina pensioner i prognosen, kan du klicka på ”Så har vi räknat” i Simulatorn och Uttagsplaneraren. I informationen om dina pensioner kan du se vilken beräkningsmodell vi använder. I bild 2 här nedanför har vi markerat informationen.

 • Skärmbild som visar Simulatorn på minPension.se
 • Skärmbild som visar hur din prognos har beräknats.

Information om driftstörningar för inloggade användare

När vi eller något pensionsbolag alternativt Pensionsmyndigheten, har tillfälliga driftproblem kan det påverka informationen på minPension.se. Du har tidigare fått meddelande om driftstörningar innan du loggat in, men nu kan meddelande om driftstörningar även dyka upp när du är inloggad på ”Mina sidor”.


Ny hantering av cookies

När du använder minPension.se finns det vissa cookies som vi måste använda för att sidan ska fungera. Dessa kan du aldrig välja bort. Andra cookies hjälper oss att förstå hur du använder våra tjänster och dessa kan du välja att tacka nej till. Om du accepterar cookies så hjälper du oss i vårt fortsatta arbete att utveckla tjänsterna.

I och med releasen i november har informationen om vår cookie-hantering blivit tydligare.

Skärmbild som visar information om cookie-hantering

Avtalsändringar

PA16 avd 2

I prognosen för statligt anställda med pensionsavtal PA16 avd 2, tar vi bort information om anställning.

Tidigare text ”Du har rätt till en tjänstepension före 65 år. Det gäller om du arbetar kvar i din anställning som flygledare eller officer till du går i pension…” ersätts med ”Du har rätt till en tjänstepension före 65 år. Det gäller om du arbetar kvar i din anställning till du går i pension…”.

BTP

Parterna inom avtalsområde BTP har enats om att stärka avsättningen till tjänstepensionen genom att omvandla semesterersättningen till tjänstepension. Den höjda avsättningen är nu införd på minPension.se och beräknas i prognoserna.

ITP 1

Från årsskiftet ändras den avtalade utbetalningsåldern i ITP 1 från 65 år till 66 år. minPension uppdaterar informationen om ITP 1 enligt den nya regeln.

Bättre simuleringar för KPA:s pensioner för anställda i kommun och region

För anställda i kommuner och regioner blir det nu bättre simuleringar. ”Sista arbetsmånad” kan användas i Simulatorn och i Uttagsplaneraren för pensioner som levereras av KPA.

Observera att arbete fortfarande pågår gällande den premiedragande förmånsbestämda ålderspensionen via Skandia, Kyrkans Pension och för statligt anställda med avtal PA16 avd 2. Dessa pensioner kan ännu inte simuleras med ”Sista arbetsmånad”.


Jobbonärer

Antalet ”jobbonärer” blir allt fler. Därför har vi under det senaste året försökt förbättra informationen om pensioner som är under utbetalning. Nu gör vi ytterligare tre ändringar.

 1. En pension som ska börja betalas ut under innevarande månad kan du mata in i fliken ”Intjänad pension”. Pensionen syns då också i din prognos.
 2. Om du har en tidigare inlagd pension som har passerat uttagsstarten får du en uppmaning om att ta bort den, alternativt komplettera den med månadsbelopp för att den ska kunna redovisas även under pågående utbetalning.
 3. Har du i fliken ”Inställningar” valt ”Pensionär” eller ”Saknar arbetsinkomst” som din anställningsform, är knappen ”Sluta jobba” utgråad i Simulatorn.

  Om du i ett senare skede vill simulera hur en anställning skulle påverka dina pensioner fyller du i uppgifterna i knappen ”Lön och jobb”. Knappen ”Sluta jobba” blir då valbar igen.
Skärmbild som visar Simulatorn "Sluta jobba"

Nyheter i fliken Simulatorn

Den tidigare knappen ”Uttag av alla pensioner samtidigt” har nu tagits bort. Samtidigt har knappen ”Uttag av varje pension för sig” bytt namn till ”Uttag av pensioner”.

När du klickar på knappen ”Uttag av pensioner” har du möjlighet att simulera för pensionsuttag av alla pensioner samtidigt eller varje pension för sig.

Observera att ”Välj uttagslängd” inte finns i Simulatorn, utan bara i Uttagsplaneraren. Om du vill simulera uttagslängd med annat val än den avtalade, ska du välja ”Varje pension för sig”.

En skärmbild som visar knappen "Uttag av pensioner".

Information om nya pensionsrätter för allmän pension

Åldersgränserna i den allmänna pensionen ändras nu successivt. Du kan läsa mer om vad som gäller under kommande år på vår blogg.

I ”Så har vi räknat” (som du hittar i Simulatorn och Uttagsplaneraren) kan du i fältet ”Nya pensionsrätter” se hur länge du förväntas att få allmänna pension inbetalad.

Skärmbild från "Så har vi räknat" som visar nya inbetalningar till inkomstpensionen.

Pensionsstatistiken uppdaterad

I fliken Pensionsstatistik kan du jämföra din prognos mot andras. Nu har vi uppdaterat statistiken med nya värden.

Nu kan du klicka på valfri plats i diagrammet för att se statistik i den valda percentilen.

Skärmbild som visar fliken Pensionsstatistik.

Nyheter i Uttagsplaneraren (för dig som fyllt 54)

Uttagsplaneraren får nytt utseende

Tills vidare finns det två olika versioner av Uttagsplaneraren. Du landar i den nya versionen men kan med ett knapptryck ta dig tillbaka till den tidigare.

I den nya versionen har navigationen gjorts om. Ett numrerat fliksystem ska göra det enklare att navigera och hitta det du söker i Uttagsplaneraren.

Skärmbild som visar landningssidan på Uttagsplaneraren

En annan förändring är att du landar på en sida fylld med information. Här får du hjälp att förstå vad du bör veta innan du bestämmer dig för hur du ska ta ut dina pensioner. Informationen finns i artiklar, poddar och frågor och svar som alla berör uttag av pension.

Dina planer

Om du har gjort pensionsplaner och sparat dem finns de nu samlade i flik 4 ”Dina planer”. Om du vill se ”Din pension enligt avtal” finns den alltid kvar i flik 2.

Du kanske redan har hittat det bästa sättet att ta ut dina pensioner på? Kanske har du till och med redan valt den av dina planer som du vill följa? I så fall hamnar den överst i flik 4.

Om du senare skulle komma på att du hellre vill välja en annan av dina planer, kan du ångra ditt val, till exempel genom att avmarkera planen i flik 4 och sedan göra ett nytt val.

Skärmbild som visar vald plan

Jämföra planer

Funktionen ”Jämföra dina planer” har fått nytt utseende och nya funktioner. Vi tycker att den är så mycket bättre än den tidigare jämförelsen, så vi valde att uppdatera funktionen också i den äldre versionen av Uttagsplaneraren (som du når via knappen överst på sidan).

Här visas skillnaden mellan två planer både i diagram och i tabell. En annan nyhet är att du har möjlighet att se utfallet antingen före eller efter skatt (förutsatt att du har angett vilken kommun du planerar att bo i som pensionär).

Dessutom inkluderar jämförelsen lön för att du ska kunna jämföra din totala inkomst för olika utbetalningsperioder (i de fall du blandar pension med lön).

Perioderna som visas är inte längre uppdelad på år utan följer samma periodindelning som planerna du jämför.

Andra förändringar i Uttagsplaneraren

Vid årsskiftet införs nya regler för skatt på pension. På minPension.se kommer skatterna uppdateras först i slutet av mars 2023.

I ”Tips till dig” kan du redan nu ta reda på vad som gäller nästa år. Följ länken i rubriken ”Skatten på pension påverkas av din ålder”.

Skärmbild av "Tips till dig"

När ett datum är passerat

Har du en sparad plan där tidpunkten för uttagsstart av en pension har passerat? Nu är det enklare att ändra den i pensionsplanen på minPension.

I varningen som visas kan du bekräfta att du redan har ansökt om uttag hos ditt pensionsbolag. I annat fall behöver du ändra ditt val av uttagstid för att din pensionsplan ska fungera bra. Klicka då på knappen ”Ändra” så hjälper vi dig.

Skärmbild med varning om att ansökningstiden har passerat.

Våra handböcker är uppdaterade

Under sommaren har vi uppdaterat våra handböcker.

Handböckerna är gjorda som pdf-filer och handleder dig genom verktygen på minPension. De förklarar även inloggningsprocessen och de öppna sidorna.

I ”Användarhandbok” (till vänster i bilden nedan) hittar du information om alla verktygen och funktionerna förutom för Uttagsplaneraren som i stället beskrivs i ”Användarhandbok Uttagsplaneraren” (till höger i bilden nedan).

en bild på handböckerna

Här hittar du våra handböcker på bloggen (handböckerna finns också tillgängliga på minPension.se, exempelvis i Uttagsplaneraren).

En lägre prognos? Och en ny knapp i Simulatorn? Varför då?

Efter systemuppdateringen i juni har två frågor landat i vår kundservice. I det här avsnittet förklarar verksamhetsutvecklare, Niclas Berthilsson, de två förändringarna:

 • varför prognosen nu blir lite lägre för vissa personer.
 • hur du nu kan simulera med att sluta jobba vid en tidpunkt och ta ut pension vid en annan.

Veckans lyssnarfråga tar upp hur ITP-liknande pensionsplaner fungerar och vad du själv bör ha koll på när du har en.

Nyhet på minPension: Simulerar med olika tidpunkter för att sluta arbeta och ta ut pension

Många önskar göra prognoser där tidpunkten för att sluta arbeta skiljer sig från när pensionerna betalas ut. Från och med mitten av juni finns nu denna möjlighet i prognostjänsterna Simulatorn och Uttagsplaneraren – för de allra flesta av minPensions användare. Förändringen är ett första steg för att möta behovet av att kunna simulera nedtrappning av arbete inför pensionen.

Observera att om du är kommun- eller regionanställd och omfattas av KAP-KL samt om du är statligt anställd och omfattas av PA 16 Avdelning 2 har du inte denna möjlighet ännu. Vi arbetar tillsammans med de berörda pensionsbolagen för att även dessa pensionsavtal ska få samma möjlighet.

Så simulerar du för att sluta jobba och ta ut pension senare

När du väljer det som vi kallar Sista arbetsmånad räknar prognosen med att du slutar arbeta helt och inte längre får lön. Prognosen räknar därefter inte med fler inbetalningar till dina pensioner.

När tänker du sluta jobba?

Frågan i Simulatorn

I Simulatorn har valet Sluta jobba tillkommit, och några av de andra valen har bytt plats och namn.

En skärmbild från minPension som visar Simulatorn med fråga om när du tänker sluta jobba.

Frågan i Uttagsplaneraren

I Uttagsplaneraren hittar du valet ovanför där du kan välja när och hur du tänker ta ut dina pensioner.

Skärmbild från Uttagsplaneraren som visar frågan "När tänker du sluta jobba?"

Simulera med uttag från 55 år

I och med införandet av möjligheten att välja Sista arbetsmånad finns nu också möjlighet att för dig som privatanställd tjänsteman inom ITP 2, FTP 2 och KTP 2 att simulera uttag från 55 år. Tidigare har detta varit begränsat till 62 år som lägst.

Samtidigt räknar prognosen för dessa avtal (ITP 2, FTP 2 och KTP 2) inte längre med det som kallas slutbetalning. Det kan göra att prognosen blir lägre, särskilt för din förmånsbestämda pension.

Prognos utan slutbetalning för den valbara delen inom PA 16 Avdelning 2 görs inte heller längre. Ändringen beror på att minPension inte kan avgöra om du har rätt till denna slutbetalning. Arbete pågår för att ge möjlighet att räkna en prognos både med och utan slutbetalning. Om du har behov av att göra prognos med slutbetalning ska du kontakta dina pensionsbolag.

Text: Niclas Berthilsson, verksamhetsutvecklare på minPension