minPension har anpassats till de nya reglerna för anställda inom kommuner och regioner

minPension har nu anpassats till ändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet i pensionsavtalen för anställda inom kommuner och regioner

Läs mer om förändringarna hos OFR

Se hur din pensionsprognos påverkas

När du loggar in kan du nu se hur dina pensionsprognoser påverkas av de nya reglerna. Du kan till exempel se hur den höjda avsättningen på sex procent påverkar dina prognoser.

minPension har också anpassats till de nya uttagsreglerna:

 • lägsta uttagsålder 60 år
 • högsta uttagsålder 80 år
 • avtalad uttagsålder 69 år
 • möjliga uttagstider 10-20 år + livsvarigt

Bra att känna till

Anställda i kommun och region som vid årsskiftet hade en lön över cirka 45 000 kronor och som förutom den premiebestämda KAP-KL även hade en förmånsbestämd KAP-KL, har under våren kunnat välja att gå över till AKAP-KR med en tilläggspremie.

För dessa användare kommer minPension inte att kunna räkna med de tilläggspremier som användaren enligt avtalet har rätt till. Det beror på att vi saknar information om vilka användare som är berörda.

Nyheter på minPension i mars

Vid systemuppdateringen i mars blev minPension ännu lite bättre. Här är nyheterna som kommer att påverka dig som användare mest.

Löneväxling

När du löneväxlar byter du en del av din lön mot pension. För att löneväxla behöver du arbeta hos en arbetsgivare som erbjuder det. I år behöver du också tjäna mer än ca 50 000 kronor per månad för att det ska vara lönsamt.

Vid löneväxling skapas ibland en ny försäkring för löneväxlingspremien. Men vanligast är att premien betalas in i en befintlig pension, till exempel i en ITPK-pension. minPension har vid dessa tillfällen räknat med pengarna som har betalats in, men dina framtida premier har vi inte tagit med i prognosen eftersom vi har saknat information om dem.

För att du ska kunna se hur din löneväxling påverkar pensionen har du nu möjlighet att själv lägga in en löneväxlingspremie på minPension.

Information om löneväxling kan göras:

 • när du registrerar dig
 • i fliken ”Inställningar” om du redan är registrerad
 • i ”Simulatorn” kan du testa hur en löneväxling skulle påverka din pension i ”Lön och jobb”.

Tänk på att!

 • Om din löneväxling rapporteras till oss som en egen pension ska du inte lägga in den manuellt. Är du osäker på hur din löneväxling rapporteras till minPension kan du titta i ”Simulatorn”. I tabellen visar spargrisar vilka pensioner som det nu betalas in till varje månad.
 • Om du lägger in en löneväxlingspremie ska du i fliken ”Inställningar” ange din lön efter löneväxling för att prognosen ska bli rätt.
 • Lönen efter avdraget för löneväxling bör inte understiga taket för intjänande av allmän pension (49.967 kronor under 2023). Detta för att inte gå miste om intjänande till den allmänna pensionen.
 • Du ansvarar själv för att uppdatera uppgifterna som du lägger in på minPension. Om du till exempel slutar att löneväxla ska du alltså själv ta bort informationen i fliken ”Inställningar”.

Kontakta kundservice? Börja med att lämna ett medgivande

Om du vill att vår kundservice ska hjälpa dig med din prognos behöver du ge dem medgivande att se dina uppgifter på minPension.

För att korta både din och andras kötid är det bra om du redan i förväg går in i fliken ”Inställningar” på minPension och klickar i medgivandet.

På sidan ”Kontakta oss” har vi gjort denna information tydligare.


Skriva ut information från minPension

Vill du skriva ut din information från minPension?

Om du högerklickar på en valfri sida så kan du välja att skriva ut eller spara informationen i en pdf-fil.

Utskriften har nu fått bättre färgkontraster, snyggare diagram och tabeller.


Uttagsplaneraren

Uttagsplaneraren på minPension hjälper dig att testa olika möjligheter att ta ut dina pensioner. Du kan använda tjänsten när du har fyllt 54 år.

Den gamla versionen tas bort

I november 2022 ändrade vi utseendet på landningssidan och navigeringen i Uttagsplaneraren. Om du ville kunde du fortfarande använda den gamla versionen genom att klicka på länken i sidhuvudet. Eftersom de flesta valde att stanna kvar i den nya versionen har vi nu tagit bort länken och säger därmed farväl till den gamla versionen av Uttagsplaneraren.

Förtydligande om avvikelser

I Uttagsplaneraren finns begreppet ”avvikelser”. I avvikelser informerar vi dig om att det har skett förändringar i dina sparade planer. Till exempel kanske du har sparat en plan för ett år sedan. När du kommer tillbaka till planen idag har ett uttagsdatum i planen passerat. Då behöver du uppdatera ”avvikelsen” för att kunna fortsätta att jobba i den.

Nu har informationen om ”avvikelser” förtydligats. Du har också möjlighet att i en sparad plan uppdatera pensioner som du själv har lagt in, sådana som vi kallar för egeninmatade pensioner.

En skärmdump som visar avvikelser.

Lista med poddavsnitt för dig som närmar dig pensionsuttagen

Det finns saker som är bra att ha koll på när du ska planera för att ta ut dina pensioner. I minPensionsPodden har vi samlat just de avsnitten i en egen lista. På landningssidan i Uttagsplaneraren hittar du ingången till listan. Lyssna i din dator (om den har högtalare) eller i din mobil.

Både minPensionsPodden och listan finns också i andra poddkanaler, till exempel Spotify och Google Podcast.

En skärmdump från Uttagsplaneraren.

Ändrad prognosstandard påverkar prognosen

Prognosstandarden på minPension har ändrats. Den används i våra beräkningar av prognoser för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen. Prognosstandarden är en kvalificerad gissning av hur din förväntade pension påverkas av omvärldsfaktorer som inflation, värdeutveckling på kapitalet, skatter och avgifter eller förväntad medellivslängd.

Hur påverkas din prognos

Förändringarna av prognosstandarden kan påverka prognosen på olika sätt. Den kan både ge en högre förväntad pension och en lägre förväntad pension. Kom ihåg att det handlar om förväntningar, inte om faktiska förändringar.

Förändringarna påverkar i första hand de som har långt kvar till sin pension. Där bygger antagandena om pensionen i högre grad på prognosberäkningar än för äldre individer som har en större del faktiskt intjänande.

Bild som visar hur vi beräknar din prognos

En ändrad prognosstandard påverkar inte vad du får i pension

Prognosstandarden påverkar inte vad du faktiskt kommer att få i pension. Det som påverkas är vad kvalificerade bedömare tror om din framtida pension. Inga pengar har försvunnit eller lagts till.

Ju fler år du har kvar till du ska gå i pension, desto större betydelse har prognosantagandena eftersom beräkningen av vad du ska få i pension till stor del bygger just på prognosen. Men om du redan har en stor del av intjänandet bakom dig och närmar dig pensionsåldern, då spelar prognosantagandena mindre roll.

Så påverkar prognosstandarden våra exempelpersoner

Vi har tagit fram tre olika exempelpersoner för att visa hur den nya prognosstandarden kan påverka prognoserna på minPension.

Magnus Testperson

Magnus är född 1960, anställd i en kommun med pensionsavtal AKAP-KL.

I den gamla prognosstandarden var Magnus prognos för den premiebestämda tjänstepensionen från 65 år 2 700 kr/mån livet ut. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 2 800 kronor.

Differensen blir plus 100 kronor (eller 4 procent) för Magnus.

Emilia Testsson

Emilia är född 1990, anställd som privatanställd arbetare med Avtalspension SAF-LO.

I beräkningar med den gamla prognosstandarden blev Emilias prognos för den premiebestämda tjänstepensionen från 65 år 12 400 kronor. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 13 500 kronor.

För Emilia blir differensen plus 1 100 kronor (eller 9 procent).

Jenny Testdotter

Jenny är född 1980. Hon är privatanställd tjänsteman med en individuell tjänstepension.

Enligt den gamla prognosstandarden visade prognosen att Jenny skulle få 16 000 kr livet ut från 65 år. Med den nya prognosstandarden blir prognosen med motsvarande förutsättningar 14 700 kr.

Differensen blir minus 1 300 kronor (eller 8 procent) för Jenny.

En differens på minus 1 300 kronor (eller 8 procent).

Så har prognosstandarden ändratsför dig som vill ha koll på detaljerna

Förändringarna jämfört med tidigare prognosstandard gäller prognosen för kapitalavkastning under spartid, avkastningsskatt och förändrade dödlighetsantaganden.

Den förväntade reala kapitalavkastningen sänks från 2,1 till 1,9 procent. Avkastningsskatten sänks från 0,6 till 0,38 procent och dödlighetsantagandena ändras – dock ganska marginellt.

Läs mer här om prognosstandarden på Pensionsmyndighetens sida

Så ändras beräkningen av kollektivavtalad tjänstepension

Om du har kollektivavtalad premiebestämd tjänstepension kan prognosen höjas.

Även om den förväntade kapitalavkastningen sänks från 2,1 till 1,9 procent så vägs det upp av att den förväntade avkastningssskatten sänks från 0,6 till 0,38 procent.

Nettoförändringen stiger från 1,5 till 1,52 procent

Den förväntade totala kapitalavkastningen blir alltså något högre, vilket får störst effekt om du har många år kvar till pension. Utslaget på hela pensionen blir förstås förändringen mindre påtaglig.

Så ändras beräkningen av icke kollektivavtalad tjänstepension

Förändringen för icke kollektivavtal gäller främst beräkningen av prognosräntan.

Tidigare har icke kollektivavtalad pension haft en fast prognosränta, men nu ska även prognosräntan för icke kollektivavtalad tjänstepension beräknas som ett genomsnitt av prognosräntan i de fyra ickevalsalternativet i de största kollektivavtalen. Jämfört med beräkningarna i den tidigare prognosstandarden så har den förväntade prognosräntan sjunkit och det vägs inte upp av att även de här pensionerna ska beräknas med sänkt förväntad avkastningsskatt.

Jämförelsevärdet

Jämförelsevärdet har tagits fram av minPension för att göra det lättare att jämföra storleken på en förmånsbestämd och en premiebestämd pension. I jämförelsevärdet omvandlar vi förmånen till ett kapital.

Förändringarna här beror på att vi har justerat våra beräkningar. Det handlar främst om en förändring av delningstalet på grund av ändrat ränteantagande. Den förändrade summan påverkar inte den förväntade nivån på den förmånsbestämda pensionen. Den är densamma som tidigare.  

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Nyheter från den 22 november 2022

I releasen den 22 november gjordes flera uppdateringar på minPension.se. De vi tror påverkar dig mest berättar vi om här.

Uppdaterad prognosstandard

När vi räknar din prognos använder vi ofta pensionsbranschens gemensamma prognosstandard. Standarden ändras nu och det kan påverka dina prognoser. Mer information om den nya prognosstandarden hittar du i ett separat inlägg här på bloggen.

Om du är nyfiken på att se hur vi har räknat dina pensioner i prognosen, kan du klicka på ”Så har vi räknat” i Simulatorn och Uttagsplaneraren. I informationen om dina pensioner kan du se vilken beräkningsmodell vi använder. I bild 2 här nedanför har vi markerat informationen.

 • Skärmbild som visar Simulatorn på minPension.se
 • Skärmbild som visar hur din prognos har beräknats.

Information om driftstörningar för inloggade användare

När vi eller något pensionsbolag alternativt Pensionsmyndigheten, har tillfälliga driftproblem kan det påverka informationen på minPension.se. Du har tidigare fått meddelande om driftstörningar innan du loggat in, men nu kan meddelande om driftstörningar även dyka upp när du är inloggad på ”Mina sidor”.


Ny hantering av cookies

När du använder minPension.se finns det vissa cookies som vi måste använda för att sidan ska fungera. Dessa kan du aldrig välja bort. Andra cookies hjälper oss att förstå hur du använder våra tjänster och dessa kan du välja att tacka nej till. Om du accepterar cookies så hjälper du oss i vårt fortsatta arbete att utveckla tjänsterna.

I och med releasen i november har informationen om vår cookie-hantering blivit tydligare.

Skärmbild som visar information om cookie-hantering

Avtalsändringar

PA16 avd 2

I prognosen för statligt anställda med pensionsavtal PA16 avd 2, tar vi bort information om anställning.

Tidigare text ”Du har rätt till en tjänstepension före 65 år. Det gäller om du arbetar kvar i din anställning som flygledare eller officer till du går i pension…” ersätts med ”Du har rätt till en tjänstepension före 65 år. Det gäller om du arbetar kvar i din anställning till du går i pension…”.

BTP

Parterna inom avtalsområde BTP har enats om att stärka avsättningen till tjänstepensionen genom att omvandla semesterersättningen till tjänstepension. Den höjda avsättningen är nu införd på minPension.se och beräknas i prognoserna.

ITP 1

Från årsskiftet ändras den avtalade utbetalningsåldern i ITP 1 från 65 år till 66 år. minPension uppdaterar informationen om ITP 1 enligt den nya regeln.

Bättre simuleringar för KPA:s pensioner för anställda i kommun och region

För anställda i kommuner och regioner blir det nu bättre simuleringar. ”Sista arbetsmånad” kan användas i Simulatorn och i Uttagsplaneraren för pensioner som levereras av KPA.

Observera att arbete fortfarande pågår gällande den premiedragande förmånsbestämda ålderspensionen via Skandia, Kyrkans Pension och för statligt anställda med avtal PA16 avd 2. Dessa pensioner kan ännu inte simuleras med ”Sista arbetsmånad”.


Jobbonärer

Antalet ”jobbonärer” blir allt fler. Därför har vi under det senaste året försökt förbättra informationen om pensioner som är under utbetalning. Nu gör vi ytterligare tre ändringar.

 1. En pension som ska börja betalas ut under innevarande månad kan du mata in i fliken ”Intjänad pension”. Pensionen syns då också i din prognos.
 2. Om du har en tidigare inlagd pension som har passerat uttagsstarten får du en uppmaning om att ta bort den, alternativt komplettera den med månadsbelopp för att den ska kunna redovisas även under pågående utbetalning.
 3. Har du i fliken ”Inställningar” valt ”Pensionär” eller ”Saknar arbetsinkomst” som din anställningsform, är knappen ”Sluta jobba” utgråad i Simulatorn.

  Om du i ett senare skede vill simulera hur en anställning skulle påverka dina pensioner fyller du i uppgifterna i knappen ”Lön och jobb”. Knappen ”Sluta jobba” blir då valbar igen.
Skärmbild som visar Simulatorn "Sluta jobba"

Nyheter i fliken Simulatorn

Den tidigare knappen ”Uttag av alla pensioner samtidigt” har nu tagits bort. Samtidigt har knappen ”Uttag av varje pension för sig” bytt namn till ”Uttag av pensioner”.

När du klickar på knappen ”Uttag av pensioner” har du möjlighet att simulera för pensionsuttag av alla pensioner samtidigt eller varje pension för sig.

Observera att ”Välj uttagslängd” inte finns i Simulatorn, utan bara i Uttagsplaneraren. Om du vill simulera uttagslängd med annat val än den avtalade, ska du välja ”Varje pension för sig”.

En skärmbild som visar knappen "Uttag av pensioner".

Information om nya pensionsrätter för allmän pension

Åldersgränserna i den allmänna pensionen ändras nu successivt. Du kan läsa mer om vad som gäller under kommande år på vår blogg.

I ”Så har vi räknat” (som du hittar i Simulatorn och Uttagsplaneraren) kan du i fältet ”Nya pensionsrätter” se hur länge du förväntas att få allmänna pension inbetalad.

Skärmbild från "Så har vi räknat" som visar nya inbetalningar till inkomstpensionen.

Pensionsstatistiken uppdaterad

I fliken Pensionsstatistik kan du jämföra din prognos mot andras. Nu har vi uppdaterat statistiken med nya värden.

Nu kan du klicka på valfri plats i diagrammet för att se statistik i den valda percentilen.

Skärmbild som visar fliken Pensionsstatistik.

Nyheter i Uttagsplaneraren (för dig som fyllt 54)

Uttagsplaneraren får nytt utseende

Tills vidare finns det två olika versioner av Uttagsplaneraren. Du landar i den nya versionen men kan med ett knapptryck ta dig tillbaka till den tidigare.

I den nya versionen har navigationen gjorts om. Ett numrerat fliksystem ska göra det enklare att navigera och hitta det du söker i Uttagsplaneraren.

Skärmbild som visar landningssidan på Uttagsplaneraren

En annan förändring är att du landar på en sida fylld med information. Här får du hjälp att förstå vad du bör veta innan du bestämmer dig för hur du ska ta ut dina pensioner. Informationen finns i artiklar, poddar och frågor och svar som alla berör uttag av pension.

Dina planer

Om du har gjort pensionsplaner och sparat dem finns de nu samlade i flik 4 ”Dina planer”. Om du vill se ”Din pension enligt avtal” finns den alltid kvar i flik 2.

Du kanske redan har hittat det bästa sättet att ta ut dina pensioner på? Kanske har du till och med redan valt den av dina planer som du vill följa? I så fall hamnar den överst i flik 4.

Om du senare skulle komma på att du hellre vill välja en annan av dina planer, kan du ångra ditt val, till exempel genom att avmarkera planen i flik 4 och sedan göra ett nytt val.

Skärmbild som visar vald plan

Jämföra planer

Funktionen ”Jämföra dina planer” har fått nytt utseende och nya funktioner. Vi tycker att den är så mycket bättre än den tidigare jämförelsen, så vi valde att uppdatera funktionen också i den äldre versionen av Uttagsplaneraren (som du når via knappen överst på sidan).

Här visas skillnaden mellan två planer både i diagram och i tabell. En annan nyhet är att du har möjlighet att se utfallet antingen före eller efter skatt (förutsatt att du har angett vilken kommun du planerar att bo i som pensionär).

Dessutom inkluderar jämförelsen lön för att du ska kunna jämföra din totala inkomst för olika utbetalningsperioder (i de fall du blandar pension med lön).

Perioderna som visas är inte längre uppdelad på år utan följer samma periodindelning som planerna du jämför.

Andra förändringar i Uttagsplaneraren

Vid årsskiftet införs nya regler för skatt på pension. På minPension.se kommer skatterna uppdateras först i slutet av mars 2023.

I ”Tips till dig” kan du redan nu ta reda på vad som gäller nästa år. Följ länken i rubriken ”Skatten på pension påverkas av din ålder”.

Skärmbild av "Tips till dig"

När ett datum är passerat

Har du en sparad plan där tidpunkten för uttagsstart av en pension har passerat? Nu är det enklare att ändra den i pensionsplanen på minPension.

I varningen som visas kan du bekräfta att du redan har ansökt om uttag hos ditt pensionsbolag. I annat fall behöver du ändra ditt val av uttagstid för att din pensionsplan ska fungera bra. Klicka då på knappen ”Ändra” så hjälper vi dig.

Skärmbild med varning om att ansökningstiden har passerat.

En lägre prognos? Och en ny knapp i Simulatorn? Varför då?

Efter systemuppdateringen i juni har två frågor landat i vår kundservice. I det här avsnittet förklarar verksamhetsutvecklare, Niclas Berthilsson, de två förändringarna:

 • varför prognosen nu blir lite lägre för vissa personer.
 • hur du nu kan simulera med att sluta jobba vid en tidpunkt och ta ut pension vid en annan.

Veckans lyssnarfråga tar upp hur ITP-liknande pensionsplaner fungerar och vad du själv bör ha koll på när du har en.

Nyhet på minPension: Simulerar med olika tidpunkter för att sluta arbeta och ta ut pension

Många önskar göra prognoser där tidpunkten för att sluta arbeta skiljer sig från när pensionerna betalas ut. Från och med mitten av juni finns nu denna möjlighet i prognostjänsterna Simulatorn och Uttagsplaneraren – för de allra flesta av minPensions användare. Förändringen är ett första steg för att möta behovet av att kunna simulera nedtrappning av arbete inför pensionen.

Observera att om du är kommun- eller regionanställd och omfattas av KAP-KL samt om du är statligt anställd och omfattas av PA 16 Avdelning 2 har du inte denna möjlighet ännu. Vi arbetar tillsammans med de berörda pensionsbolagen för att även dessa pensionsavtal ska få samma möjlighet.

Så simulerar du för att sluta jobba och ta ut pension senare

När du väljer det som vi kallar Sista arbetsmånad räknar prognosen med att du slutar arbeta helt och inte längre får lön. Prognosen räknar därefter inte med fler inbetalningar till dina pensioner.

När tänker du sluta jobba?

Frågan i Simulatorn

I Simulatorn har valet Sluta jobba tillkommit, och några av de andra valen har bytt plats och namn.

En skärmbild från minPension som visar Simulatorn med fråga om när du tänker sluta jobba.

Frågan i Uttagsplaneraren

I Uttagsplaneraren hittar du valet ovanför där du kan välja när och hur du tänker ta ut dina pensioner.

Skärmbild från Uttagsplaneraren som visar frågan "När tänker du sluta jobba?"

Simulera med uttag från 55 år

I och med införandet av möjligheten att välja Sista arbetsmånad finns nu också möjlighet att för dig som privatanställd tjänsteman inom ITP 2, FTP 2 och KTP 2 att simulera uttag från 55 år. Tidigare har detta varit begränsat till 62 år som lägst.

Samtidigt räknar prognosen för dessa avtal (ITP 2, FTP 2 och KTP 2) inte längre med det som kallas slutbetalning. Det kan göra att prognosen blir lägre, särskilt för din förmånsbestämda pension.

Prognos utan slutbetalning för den valbara delen inom PA 16 Avdelning 2 görs inte heller längre. Ändringen beror på att minPension inte kan avgöra om du har rätt till denna slutbetalning. Arbete pågår för att ge möjlighet att räkna en prognos både med och utan slutbetalning. Om du har behov av att göra prognos med slutbetalning ska du kontakta dina pensionsbolag.

Text: Niclas Berthilsson, verksamhetsutvecklare på minPension

Nyheter på minPension från den 14 juni 2022

I systemuppdateringen i juni gjordes förändringar, buggrättningar och förbättringar av minPension.se. De som berör dig mest berättar vi om här.

Nytt utseende och funktion på våra vanliga frågor

Du har säkert ställts inför frågor när du har använt minPension.se. Förhoppningsvis har du hittat svaren på dem i menyns ”Vanliga frågor och svar”. Nu uppdaterar vi tjänsten för att det ska bli ännu enklare att hitta svar på just din fråga. Dessutom blir ”Vanliga frågor och svar” snyggare med nytt fräscht utseende. Ta en titt här.

Skärmbild från minPensions första sida där ingången till "Vanliga frågor och svar" är markerad.
Ingång till ”Vanliga frågor och svar”.

Information om hur du hanterar minPension vid sjukersättning

Du som är mellan 60 och 65 år får nu information (i klockan i prognosens rubrik) om att din prognos blir missvisande om du har sjukersättning från Försäkringskassan. Du uppmanas att i så fall kontakta Pensionsmyndigheten och dina bolag för en rättvis prognos.

Skärmbild från minPension som visar informationen om sjukersättning
Så här visas informationen om hur minPension hanterar sjukersättning.

Förbättrad information om  vilka avgifter du betalar till dina bolag

I de fall dina bolag skickar information om kapitalavgifter presenterar vi dem i fliken ”Intjänad pension”. I våra beräkningar kan andra avgifter än dessa användas. Här kan du läsa mer om hur vi räknar.

Skärmbild från minPension som visar var du kan se dina bolags avgifter
Dina avgifter visas i fliken ”Intjänad pension”.

Se vilka pensioner minPension räknar framtida premier till

Nu syns det tydligare i prognosen vilka pensioner som minPension anser att det betalas premier till (alltså premiedragande pensioner). I Simulatorn och i Uttagsplaneraren markeras dessa pensioner med en rättvänd spargris (en upp-och-nedvänd spargris visar att pensionen är under utbetalning).

I våra prognoser förmodar vi att det kommer fortsätta att betalas in pengar i de här pensionerna fram till att du slutar att jobba.

Skärmbild från minPension som visar hur vi presenterar dina pensioner som bolagen betalar in pengar till varje månad.
En spargris visar dina premiedragande pensioner.

Uppgifter om garantipensionen är tillbaka på minPension

Under flera år har Pensionsmyndigheten inte kunnat leverera uppgifter till minPension om garantipensionen. Anledningen har varit att regelverken har ändrats och att Pensionsmyndigheten har varit tvungen att räkna ut beloppen manuellt.

Istället för att kunna se sin garantipension i prognosen har användaren under denna tid fått en notis om att den ska kontakta Pensionsmyndigheten.

De nya regelverken är nu på plats och från junireleasen kommer uppgifterna om garantipension tillbaka till minPension. Om du har rätt till garantipension kommer du alltså att se den i din prognos och i fliken ”Intjänad pension”.

Vill du veta mer om garantipensionen och de nya reglerna? Här berättar Anne-Sofi Kraft Nilsson från Pensionsmyndigheten mer i minPensionsPodden.


Skrolla i tabeller via iPhone och iPad

Har du märkt att det under en tid inte har gått att skrolla i tabellerna i Simulatorn och Uttagsplaneraren när du använder en iPhone eller iPad? Det beror på att Apple under våren gjorde ändringar som ledde till att webbsidor som använde stödet fick problem.

I och med vår release i juni uppdaterar vi systemen så att du återigen ska kunna skrolla i tabellerna på minPension.


Nu kan du simulera med att sluta arbeta en månad och ta ut dina pensioner en annan

Den här förändringen berättar vi mer om i ett eget blogginlägg. Läs om det här.


Uttagsplaneraren

Flera nyheter och förbättringar har gjorts i Uttagsplaneraren. De viktigaste berättar vi om här.

1) Skattesatsen är ersatt med din kommun

I Uttagsplaneraren kan du se dina pensioner efter skatt under förutsättning att du i fliken ”Inställningar” har angett vilken kommun du tänker bo i när du slutar att jobba.

Tidigare visade vi din skattesats i tabellen, men vi har upptäckt att det är många som har svårt att relatera till kommunalskattens procenttal.

Nu är procentsiffran borta och ersatt med namnet på den kommun du har valt.

En skärmdump från minPension visar hur din valda kommun visas i Uttagsplaneraren.
I Uttagsplaneraren presenteras den kommun du har valt i fliken ”Inställningar”.

2) Bra att känna till när du planerar dina pensionsuttag

Under tabellen i Uttagsplaneraren hittar du information som är bra att känna till när du planerar dina pensionsuttag.

Nu ändrar vi rubriken från ”Kommentarer” till ”Tips till dig”.

Skärmbild från minPension som visar hur du får information om saker du bör ha koll på i din planering.
Tips till dig visas i Uttagsplaneraren.

3) Avvikelser i en sparad pensionsplan

Om du har sparade pensionsplaner kan till exempel ett datum för önskat uttag ha passerat när du nästa gång tittar på din sparade plan. Om du då väljer att jämföra den pensionsplanen med en annan behöver du ändra det passerade datumet för att de två planerna ska bli jämförbara.

En skärmdump från minPension visar hur avvikelser i en plan presenteras.
Innan du kan jämföra två planer med varandra kan de behöva uppdateras.

När du klickar på knappen ”Jämför planer” kan du se avvikelsen, till exempel ett passerat datum för uttag av en pension.

Nyheter på minPension den 22 mars 2022

Under systemuppdateringen den 22 mars 2022 gjorde vi ändringar och förbättringar på minPension. Här berättar vi om de ändringar som mest påverkar dig som använder minPension.

Rutin för nya användare – bekräfta e-postadress

När du registrerar dig på minPension behöver du ange en e-postadress för att vi ska kunna nå dig med information, till exempel när dina uppgifter har uppdaterats.

Vi har märkt att många av e-postadresserna innehåller fel. Anledningarna kan vara flera. Du kan till exempel ha lagt in en e-postadress som går till en annan person eller bara missat ett tecken i den. Därför inför vi flera åtgärder som ska förbättra kvalitéten. Den första har nu införts och innebär att den som registrerar sig på minPension.se behöver bekräfta sin e-postadress. Observera att förändringen inte kommer gälla för dig som registrerar dig till minPension via Pensionsmyndigheten för att se din pensionsprognos på myndighetens hemsida.

Skärmbild som visar e-postfältet under fliken Inställningar.

Den nya rutinen innebär att när du registrerar sig på minPension.se skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress du uppger. Du bekräftar din e-postadress genom att följa instruktionen i e-postmeddelandet.

Bild på e-postmeddelandet du får när du ska bekräfta din e-postadress.

I de fall du inte bekräftar din e-postadress kommer en påminnelse efter inloggning.

Skärmdump visar text om du missat att bekräfta din e-post.

Vågar man klicka?

I dag händer det att oseriösa aktörer försöker lura dig att klicka på länkar i fejkade e-postutskick. Det är bra att du är misstänksam innan du klickar på något som ser konstigt ut.

Vi vill därför uppmärksamma dig om att vi aldrig uppmanar dig att logga in genom att klicka på en länk i ett e-postmeddelande. Du ska heller aldrig uppge dina kontonummer till någon som säger sig komma från minPension.

Nyheter vid inloggning

För att logga in på minPension behöver du en e-legitimation. Idag använder de flesta BankID eller Mobilt BankID.

Nu höjer vi säkerheten ytterligare genom att införa en animerad QR-kod för dig som loggar in med hjälp av en annan enhet (till exempel via Bank ID-appen på din mobil).

Skärmbild av QR-koden som du behöver scanna för att logga in med Mobilt BankID.

E-legitimation ersätts med Myndighetslegitimation

Vi tar bort alternativet ”e-legitimation” och ersätter det med alternativet ”Myndighetslegitimation”.  Inloggningsalternativet gäller främst dig som har en särskild e-legitimation via statlig anställning.

Anställningsformen är viktig för att prognosen ska bli rätt

Vi har märkt att våra användare ibland inte vet vilket pensionsavtal de tillhör. Om man väljer fel avtalsområde i fliken ”Inställningar” kan uträkning av pensionsprognosen bli fel.

Vi har gjort några ändringar för att det ska bli enklare att välja rätt. Läs om dem här nedanför.

Anställd utan tjänstepension

Begreppet ”Anställd utan tjänstepension” flyttas och ligger nu under rubriken ”Privatanställd”. Detta eftersom endast privatanställda kan ha denna variant.

Skärmbild Privatanställd -anställd utan tjänstepension
Skärmbild Privatanställd -anställd utan tjänstepension

Tjänstepension utan kollektivavtal

Begreppet ”Tjänstepension utan kollektivavtal” byter namn till det mer förklarande ”Anställd med individuell tjänstepension” men finns fortfarande kvar under ”Privatanställd”.

Skärmbild Privatanställd -anställd utan kollekvtivavtal
Skärmbild Privatanställd -anställd utan kollekvtivavtal

Pensionärer

Vissa av dagens anställningsformer får något justerade benämningar. Till exempel är anställningsformen ”Pensionär” ny. Den ska användas av dig som har slutat att arbeta eller gått i pension och inte har några fortsatta inbetalningar till pension, varken allmän pension eller tjänstepension.

I stort sett alla kollektivavtalade avtalsområden kan du nu välja fram till 69 år. Men tänk på att prognosen räknar med att premier i de flesta fall slutar att betalas in vid 65 år.

Du som delvis fortsätter att arbeta och delvis tar ut pension bör välja det mest lämpliga alternativet utifrån hur inbetalningarna till pensionen sker, enbart till allmän pension eller även till tjänstepensionen.

Texten i prognosen blir ny när du väljer ”Pensionär”.

Skärmbild som visar text i prognosen för pensionärer.

ITP-P PostNord byter namn och avtalsområde

Är du anställd inom PostNord ITP-P Avdelning 2 och född 1980 eller tidigare, hittar du nu avtalet under anställningsform Privatanställd och avtalsområde PostNord-anställd (ITP-P Avd 2).

Skärmbild anställningsuppgifter
Skärmbild anställningsuppgifter

Gamla pilotavtal tas bort

De gamla pilotavtalen K06 Bil G PPAK, K06 Bil G och PPA 07 tas bort som valbara avtalsområden då inga pensioner längre är aktiva inom dessa avtal. Pilotavtalet PPA 13 finns kvar utan ändring.

Pension som är under utbetalning

Ny regel för egeninmatad pension som är slutbetalad

En nyhet är att en pension som du själv har lagt till i fliken ”Intjänad pension” och som helt har betalats ut, inte längre visas i verktygen ”Simulatorn” och ”Uttagsplaneraren”.

Du får en prognosvarning om att pensionen har betalats ut.

Skärmbild som visar varning för utelämnade pensionsuppgifter

I fliken ”Intjänad pension” finns den utbetalda pensionen fortfarande kvar eftersom du själv ansvarar för att redigera pensioner som du själv har lagt till.

Ändring i prognosen för allmän pension på minPension

Om du är född 1970 eller senare kan du från och med nu enbart göra prognoser för allmän pension från tidigast 65 år.

Insamlingsstatus byter namn till Uppdatera

Den tidigare fliken Insamlingsstatus byter namn till Uppdatera. I Uppdatera ser du när våra anslutna aktörer senast uppdaterade informationen om dina pensioner och du har också möjlighet att själv aktivera en uppdatering.

När du uppdaterar manuellt ber vi alla våra anslutna pensionsbolag att uppdatera dina uppgifter hos oss. Det är bra att göra en manuell uppdatering om du nyligen har bytt jobb eller flyttat en pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat.

Om du inte gör en manuell uppdatering ber vi dina nuvarande pensionsbolag att uppdatera dina pensioner en gång i månaden. En gång per år gör vi en uppdatering hos alla anslutna pensionsbolag för att fånga upp om du har fått ett nytt bolag under året som har gått.

Skärmbild som visar den nya fliken Uppdatera

Pensionsstatistik inte tillgänglig för de som är 65 år och äldre

Ett omtyckt verktyg på minPension är fliken ”Pensionsstatistik” där du kan jämföra din prognos mot andras pensionsprognoser.

När du fyller 65 år fungerar inte längre uppgifterna och beräkningarna blir missvisande. Vi jobbar för att hitta en lösning på det, men tills vidare stänger vi möjligheten att jämföra den egna prognosen när du fyller 65 år.  

Skärmbild som visar fliken Pensionsstatistik

Ge oss feedback – tyck till!

Om du har en åsikt som du vill framföra till oss ska du klicka på den orange knappen ”Tyck till” på höger sida. Nu är det obligatoriskt att betygsätta sidan i samband med att du lämnar en kommentar.

Skärmbild som visar fliken "Tyck till"

Uttagsplaneraren

Presentation av statlig skatt

För att tydliggöra effekten av statlig skatt kommer en streckad linje visualisera den statliga skatten i prognosens diagram i Uttagsplaneraren. Markeringen visas endast för dig som hamnar nära brytpunkten för statlig skatt.

Skärmbild som visar presentation av statlig skatt

Lyssna och läs

När du använder Uttagsplaneraren är du nära pensionsuttaget och behöver förstå hur till exempel regler, begrepp och olika uttagsmöjligheter påverkar den framtida pensionen. På minPension har vi samlat sådan information i artiklar och gjort poddavsnitt som tar upp saker du behöver ha koll på inför pensionsuttaget. Löpande nyheter kommer ut på blogg.minpension.se.

För att du enkelt ska hitta informationen har vi samlat allt på sidan ”Lyssna och läs” i Uttagsplaneraren.

Skärmbild som visar Lyssna och läs i Uttagsplaneraren.

Videoinstruktioner i Uttagsplaneraren

För att du enkelt ska kunna använda verktygen i Uttagsplaneraren finns korta instruktionsfilmer. Nu ändrar vi symbolen för filmerna till en klassik pilsymbol.

Ikoner som visar filmikon

 

Så här fungerar minPension om du börjat ta ut pension

Vi har uppdaterat blogginlägget från juni 2021 eftersom fler bolag nu levererar information om pensioner som är under utbetalning. Dessutom har du idag möjlighet att själv lägga till uppgifter om pensioner som betalas ut, men som ännu inte syns på minPension. Mer om det berättar vi här nedanför.

Tillhör du dem som valt att börja ta ut någon av dina pensioner, men inte alla? Då har du kanske märkt att de pensionerna inte funnits med i din prognos. Nu börjar minPension arbetet med att förbättra prognosen även för dig. Idag redovisas pensioner som är under utbetalning till minPension från Alecta, AMF, Avanza, Futur Pension, Kyrkans pensionskassa, Kåpan och Pensionsmyndigheten.

Att gå från arbetslivet till ett liv som pensionär ser inte likadant ut som det gjorde tidigare. Då gick de flesta i pension vid 65 år och när de började ta ut sin pension var det synonymt med att sluta arbeta.

I dag är övergången alltmer flytande. Det går att välja att både jobba vidare, fast kanske i mindre omfattning än tidigare, och att ta ut pension samtidigt.

Källa: Alecta.
Bilden visar att allt fler väljer att trappa ner arbetslivet successivt och blanda lön med pension.

Börjar du ta ut någon av dina pensioner kan det innebära att de pengarna inte längre finns med i prognosen. Du får ett meddelande om det om du tittar under informations-klockan i Uttagsplaneraren.

Tar du ut någon del av den allmänna pensionen så kan du fortfarande göra en prognos för att till exempel se vad som händer om du fortsätter att jobba.

Så här kan det se ut om du loggar in på minPension när du börjat ta ut dina pensioner.

minPension har nu påbörjat ett arbete med att förbättra prognosen även för dig som har pensioner under utbetalning. Idag kan du se pensioner från Alecta, AMF, Avanza, Futur Pension, Kyrkans pensionskassa, Kåpan och Pensionsmyndigheten.

Så här ser det ut:

I Simulatorn kan du se pensioner under utbetalning i listan över dina tjänstepensioner. En symbol i form av en uppochnedvänd spargris visar att utbetalningen har startat.

En tjänstepension som är under utbetalning kan inte ändras på minPension.se.

I Simulatorn visas pensioner som är under utbetalning med symbolen uppochnedvänd spargris.

Klickar du på den blå pilen längst ut till höger i tabellen får du ytterligare information om just den pensionen.

Utfälld information om tjänstepensioner

I verktyget Uttagsplaneraren ingår nu utbetalningar från AMF, Alecta, Avanza, Futur Pension, Kyrkans pension, Kåpan och Pensionsmyndigheten i din pensionsplan. Dessutom har du själv möjlighet att lägga till pensioner som är under utbetalning från bolag som ännu inte levererar informationen till oss. Tänk då på att du själv måste uppdatera uppgifterna eftersom vi inte får någon information om den pensionen från ditt bolag.

Bild från Uttagsplaneraren med pension under uttag.

Att tänka på

 • I dina pensionsplaner kan du inte simulera med tjänstepensioner som är under utbetalning. Beloppen visas utan avrundning.
 • Din allmänna pension kan du simulera i Uttagsplaneraren även om den är under utbetalning.
 • Pensioner från bolag som ännu inte levererar tillräcklig utbetalningsinformation till oss är fortfarande exkluderade från planerna, vilket gör att dina pensionsplaner kan skilja sig från verkligheten. Men tänk på att du själv kan lägga till information som saknas – idag också om pensioner som är under utbetalning. Läs mer längre ner i inlägget.
 • Om du vill ha information om en pension som är under utbetalning som inte levereras till minPension idag, ska du kontakta ditt pensionsbolag.

Egna inmatade pensioner

Om en pension saknas på minPension har du möjlighet att själv lägga till den. Den räknas då med i dina framtida prognoser.

Det är viktigt att komma ihåg att minPension inte får uppgifter från bolagen om de uppgifter du lägger till manuellt. När du har gjort en egeninmatning är du alltså själv ansvarig för att uppdatera informationen om pensionen.

Du kan registrera:

 • En pension från utländskt pensionsbolag*.
 • Förmånsbestämd försäkring med pensionsbelopp, både före och efter utbetalning.
 • Pensionsbelopp för pension som är under utbetalning.
 • Uttagsstart med år och månad.

*Nu kan du alltså själv lägga till förmånsbestämda utländska pensionsförsäkringar, tänk på att ange alla summor i svenska kronor för att din prognos ska bli rätt.

Egeninmatade pensioner i aktivitetslistan

Så här visas dina egeninmatade pensioner i aktivitetslistan i Uttagsplaneraren.

Skärmbild från minPension som visar egeninmatade uppgifter i Uttagsplaneraren.

Dubbla ikoner för egeninmatade pensioner som är under utbetalning

Dina egeninmatade uppgifter på minPension visas med symbolen av en penna.

Om  en pension är under utbetalning visas en symbol med en spargris som är upp- och nedvänd.

Följden blir att om du har lagt till information om en pension som är under utbetalning kommer båda symbolerna att synas.

SKärmbild från minPension som visar ikoner för egeninmatade uppgifter om pensioner under utbetalning.

Egeninmatade uppgifter som är under utbetalning i Uttagsplaneraren

Nu kan du också se dina egeninmatade uppgifter om pensioner som är under utbetalning i Uttagsplaneraren. Symbolerna blir dubbla, precis som i exemplet ovan.

Skärmbild från minPension som visar egeninmatade uppgifter om pensioner som är under utbetalning.

Tänk på att!

Vi har tagit upp det tidigare i inlägget, men poängterar det igen. Uppgifterna som du själv lägger till på minPension uppdateras inte av dina bolag. Du är därför själv ansvarig för att uppdatera dem med aktuell information. Klicka på ikonen med pennan för att ändra en uppgift.


Detta blogginlägg publicerades första gången den 1 juni 2021, uppdaterades den 2 februari 2022 .

Ändringar på minPension efter den 23 november

Den 23 november gjordes förändringar och rättningar på minPension. De som påverkar dig mest berättar vi om här.

Nu får du en varning från oss när du inte har loggat in på 23 månader

När du har varit oinloggad från minPension i 24 månader tar vi bort din information. Det innebär att du behöver registrera dig på nytt när du vill se över dina pensioner nästa gång.

För att uppmärksamma dig om att dina uppgifter kommer raderas från minPension får du nu ett meddelande via e-post 30 dagar före avregistreringen ska ske. Alltså 23 månader efter ditt senaste besök. I informationen uppmanas du att logga in för att behålla dina uppgifter på minPension. Om du ändå inte har loggat in sju dagar innan avregistreringen får du en påminnelse till. Denna rutin börjar gälla från i början av december.


Nu kan du logga in med
Freja eID Plus

Nu kan du också logga in på minPension med e-legitimationen Freja eID Plus.

Inloggningsrutan med Freja eID Plus.

Hjälp att välja rätt avtalsområde

För att din prognos ska räknas rätt behöver vi veta vilket avtal du tillhör. I våra användarundersökningar har vi sett att många har svårt att välja avtalstillhörighet vid registreringen till minPension. Därför har vi nu tagit fram hjälptexter som beskriver varje avtal. Texterna hjälper dig att välja rätt i de tillfällen där de behövs: vid registreringen och i flikarna ”Inställningar” och ”Simulatorn”.

Bild som visar valet av kollektivavtal med de nya hjälptexterna

Hur är din pensionsprognos jämfört med andras?

I fliken ”Pensionsstatistik” kan du kolla hur din prognos är i förhållande till andras. Underlaget för beräkningen är användarnas avidentifierade prognoser där alla pensioner är omräknade till livsvarigt uttag med uttagsstart vid 65 år.

För att statistiken ska följa samhällsutvecklingen är siffrorna i jämförelsen nu uppdaterade till 2021 års värden.

Pensionsstatistik på minPension med 2021 års värden.

Egna inmatade pensioner

Om en pension saknas på minPension har du möjlighet att själv lägga till den. Den räknas då med i dina framtida prognoser.

Det är viktigt att komma ihåg att minPension inte får uppgifter från bolagen om de uppgifter du lägger till manuellt. När du har gjort en egeninmatning är du alltså själv ansvarig för att uppdatera informationen om pensionen.

I releasen i november gjorde vi flera ändringar för egeninmatade uppgifter.

1. Nu kan du också registrera:

 • En pension från utländskt pensionsbolag*.
 • Förmånsbestämd försäkring med pensionsbelopp, både före och efter utbetalning.
 • Pensionsbelopp för pension som är under utbetalning.
 • Uttagsstart med år och månad.

*Nu kan du alltså själv lägga till förmånsbestämda utländska pensionsförsäkringar, tänk på att ange alla summor i svenska kronor för att din prognos ska bli rätt.

Bild som visar hur du själv kan mata in information om utländsk pension på minPension.

2. Egeninmatade pensioner i aktivitetslistan

En nyhet är att också dina egeninmatade pensioner syns i aktivitetslistan i Uttagsplaneraren.

Bild som visar hur egeninmatade pensioner syns i Uttagsplanerarens aktivitetslista.

3. Se dina egeninmatade pensioner i ett pop-up-fönster

I Uttagsplaneraren, Simulatorn och i översikts-fliken syns nu din egeninmatade pension i ett pop-up-fönster.

En bild som visar pop-up-fönstret med egeninmatad allmän pension.

4. Dubbla ikoner för egeninmatade pensioner som är under utbetalning

Dina egeninmatade uppgifter på minPension visas med en penn-symbol.

Om  en pension är under utbetalning visas en symbol med en spargris som är upp- och nedvänd.

Följden blir att om du har lagt till information om en pension som är under utbetalning kommer båda symbolerna att synas.

Bild på en egeninmatad pension i fliken Intjänad pension där både symbolerna visas.

5. Egeninmatade uppgifter som är under utbetalning i Uttagsplaneraren

Nu kan du också se dina egeninmatade uppgifter om pensioner som är under utbetalning i Uttagsplaneraren. Symbolerna blir dubbla, precis som i exemplet ovan.

Egeninmatade uppgifter som är under utbetalning i Uttagsplaneraren

Ökad tydlighet om pensioner som är under utbetalning

1. Information om pågående utbetalning av allmän pension i Uttagsplaneraren

Nu kan du i Uttagsplanrearens funktion ”Skapa ny plan” se information också om pågående utbetalning av allmän pension.

I Uttagsplanrearens funktion ”Skapa ny plan” visas nu information också om pågående utbetalning av allmän pension.

2. Allmän pension under utbetalning visas i pop-up-fönster

I pop-up-rutan som visar sammanställningen av dina prognoser kan du se en notering av allmän pension som är under utbetalning längst ner i fönstret.

En bild som visar redovisningen av allmän pension som är under utbetalning i Simulatorn.

3. Upp- och nedvänd spargris symbol för pensioner som betalas ut

Symbolen av en upp- och nedvänd spargris visas för pensioner som är under utbetalning. Bilderna nedan visar symbolen i fliken Intjänad pension/allmän pension och tjänstepension. Detsamma gäller för privat pension.

Symbolen upp- och nedvänd spargris visar pension som betalas ut
Tjänstepension som är under utbetalning.

4. Pensioner som är under utbetalning i aktivitetslistan

När du har valt en av dina sparade pensionsplaner i Uttagsplaneraren får du en aktivitetslista. I den kan du nu också se dina pensioner som är under utbetalning.

Bild från aktivitetslistan i Uttagsplaneraren som visar pensioner som är under utbetalning.