2016


Under helåret 2016 gjordes totalt

Antal inloggningar: 4 400 000

Antal prognoser: 7 600 000

Nya användare: 287 000

Vid årets utgång var 2 797 521 registrerade användare. Av dessa var 47,14 kvinnor.