Q 4 2016

Antal inloggningar: 1 235 651
Inloggade kvinnor: 407 875

Antal prognoser: 2 147 701
Prognoser skapade av kvinnor: 765 585

Nya registrerade användare: 65 833
Av dessa var 31 094 kvinnor

Totalt är 2 797 521 registrerade användare vid kvartalets utgång.