Q1

statistik-q1-2016-conflict-copy_block_1

Vid utgången av det första kvartalet 2016 var 2.628.398 personer registrerade på Minpension.se.

Statistik från första kvartalet 2016

Antal inloggningar: 1.357 727
Antal prognoser: 2.411.140
Antal nya personer som registrerade sig under Q1 2016: 118.817

Andelen registrerade kvinnor på Minpension.se var vid kvartalets utgång 47,1 procent.