Q1 – Statistik från första kvartalet 2017

Antal inloggningar: 2.068.946
Antal prognoser: 3.344.472
Antal nya personer som registrerade sig under Q1 2017: 129.571

Andelen registrerade kvinnor på Minpension.se har ökat något och var vid kvartalets utgång 47,2 procent.

Vid kvartalets utgång är totalt 2.910.650 registrerade användare på Minpension.se.