Q3 – Statistik från tredje kvartalet 2017

Statistik Q3 2017

Antal inloggningar: 1.036.591 st
Antal prognoser: 1.703.969 st
Antal nya registreringar: 44.069 st

Andelen registrerade kvinnor på Minpension.se är vid kvartalets utgång 47,3 procent av totalt 3.008.771 individer.

 

Inloggningar till Minpension.se Q3 åren 2015-2017

>Inloggningar till Minpension.se under kvartal 3 åren 2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal prognoser på Minpension.se Q3 åren 2015-2017

Antal prognoser på Minpension.se kvartal 3 under åren 2015-2017

Registrerade kvinnor och män på Minpension.se den 30 september 2017

Kvinnor män