Q3 – Statistik minPension kvartal 3 2018

Antal inloggningar: 1 543 745

Antal prognoser: 2 629 080

Nya registrerade: 88 008

Vid kvartalets utgång hade 3 359 029 unika individer någon gång registrerat sig på minPension.

statistik_1statistik_2_1statistik_3