Q4 – Statistik minPension kvartal 4 2018

Antal inloggningar: 1 854 425

Antal prognoser: 3 651 684

Nya registrerade: 119 328