Q1 – Statistik minPension kvartal 1 2018

Antal inloggningar: 3.033.037

Antal prognoser: 4.755.567

Nya registrerade: 167.437

Vid kvartalets utgång hade minPension totalt 3.236.822 registrerade användare.