Statistik kvartal 4 minPension

Aktiviteten på minPension följde årets trend och var fortsatt hög.

Inloggningar Q4: 2 807 000

Antal prognoser: 7 483 300

Nyregistreringar: 76 144