Statistik kvartal 1 minPension

Antal inloggningar Q1: 4 236 282

Antal prognoser Q1: 9 026 920

Nya registrerade under Q1: 188 824

Totalt antal registrerade individer per den 31 mars 2019: 3 613 967

Statistik minPension Q1 2019