Statistik kvartal 2 minPension

Antal inloggningar Q2: 2 196 757

Antal prognoser Q2: 4 922 487

Nya registrerade under Q2: 63 623

Totalt antal registrerade individer per den 30 juni 2019: 3 677 614

Statistik för minPension avseende kvartal 2 2019