Statistik kvartal 3 minPension

Antal inloggningar Q3:  2 266 170

Antal prognoser Q3: 5 000 248

Nya registrerade under Q3: 53 696

Totalt antal registrerade individer per den 30 september 2019: 3 730 335

Infografik över trafiken till minPension under kvartal 3 2019