2021: statistik kvartal 3 minPension

När vi summerar användarstatistiken för minPension för kvartal 3 konstaterar vi att intresset för att skaffa koll på den egna pensionen fortsätter öka. Trenden bland unga att kolla sin pension fortsätter också. Av de som har registrerat sig på minPension under året är 48 procent under 40 år.

minPension Q1-Q3 2021

Med totalt 35 914 775 prognosberäkningar vid kvartalet slut överstiger prognoserna redan antalet för helåret 2020 (31,2 miljoner).

Användarstatistik kvartal 3

Inloggningar: 3 747 650

Prognoser: 9 332 343

Nya registreringar: 46 499

Per den 30 september hade totalt 4 290 185 personer kollat sin pension på minPension.