2022 – statistik minPension

När vi jämför aktiviteten på minPension under 2022 med året 2021 så ser vi en nedgång i prognoser, inloggningar och nya registreringar. Jämför vi däremot aktiviteten 2022 med 2020 ser vi att den var betydligt högre under 2022. Vi tolkar det som att 2021 var ett mellanår. Pandemin ebbade sakta ut och anfallskriget mot Ukraina hade ännu inte brutit ut. Världsbörserna var på topp och det skapade ett intresse och engagemang för privatekonomiska frågor. När kriget bröt ut i februari 2022 ser vi en tydlig nedgång i vår användarstatistik.

Under året registrerade sig cirka 302 000 nya användare på minPension och i slutet av året hade minPension haft totalt 4 571 000 registrerade användare sedan starten. Av dessa loggade knappt 2 465 000 in på minPension minst en gång under 2022, totalt gjordes 15 399 000 inloggningar under året och knappt 40 miljoner prognoser skapades.