2021: statistik kvartal 4 minPension

Här är en summering av hur minPension användes under det fjärde kvartalet 2021.

Inloggningar: 4 102 422

Prognoser: 10 374 551

Nya registreringar: 56 340

Per den 31 december har totalt 4 343 311 personer använt minPension för att se över sin pension och göra prognoser. Av dessa dryga 4,3 miljoner individer har 2,8 miljoner loggat in någon gång under de senaste två åren.