GTP – ny tjänstepensionsplan för arbetare inom kooperationen

Säljare ställer fram produkter på hylla i butik

Från och med den 1 januari 2019 finns det en ny tjänstepension som kallas GTP – Gemensam TjänstePension. Tidigare kallades denna tjänstepension för KAP eller KFO-LO.

GTP gäller för dig som är arbetare inom kooperationen och andra folkrörelser. Avtalet är en överenskommelse mellan arbetsgivarorganisationen KFO och arbetstagarorganisationen LO.

Denna tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen. Din arbetsgivare betalar vanligtvis premier från den månad du fyller 25 år och fram till 65 år. Du kan komma överens med din arbetsgivare om att börja betala in tidigare än 25 år och fortsätta betala efter 65 år.

Hur stor din pension blir beror på hur mycket premier som betalas, avgifter, skatter, ditt skydd till efterlevande och vilken avkastning du får.

Läs mer om GTP på KFO:s webb

Läs mer om GTP på Pensionsvalet

Ändringar hos minPension som gäller dig med GTP

minPension har gjort ändringar med anledning av den nya tjänstepensionen GTP.

  • De pensioner som tidigare kallats KAP eller KFO-LO kommer i fortsättningen att kallas GTP/Ålderspension.
  • Om du tidigare valt att du arbetar som ”Anställd arbetare i kooperativt bolag (KAP)” eller ”Kooperativt anställd arbetare (KFO-LO)” måste du göra ett nytt val. Tillhör du denna nya tjänstepension ska du välja att du arbetar som ”Anställd i kooperativt bolag (GTP)” som du hittar under anställningstypen ”Privatanställd med tjänstepension”.

Pensioner som denna ändring gäller för kan finnas hos pensionsbolagen Danica, Folksam Liv, Folksam LO Fondförsäkring, Folksam kooperativa tjänstepension, KPA samt Swedbank. Dessa pensionsbolag kan svara på frågor som rör dina pensioner hos just dem.

Hos valcentralen Pensionsvalet väljer du pensionsbolag och gör ändringar för skydd till dina efterlevande. Vid frågor kontaktar du Pensionsvalet.

Om du är osäker på om du tillhör tjänstepensionen GTP eller ett annat pensionsavtal bör du kontakta din arbetsgivare eller fackförening.

Text: Lars-Ove Wängemar och Niclas Berthilsson

Behöver du hjälp med nya minPension?

Äntligen är den nya versionen av minPension här! Den är färgglad och lekfull, men har också en del nya funktioner som till början kan vara krångliga att förstå.  Därför har vi tagit fram en ”handbok” som vi hoppas ska stötta dig när du ska testa de nya verktygen. Du hittar den via länken nedan men också under fliken ”Användarstöd” i menyn ovan.

Handbok för minPension

minPensions nya webbsida är här!

Nu blir det ännu enklare för alla att se och förstå sin pension. Med vidareutvecklade och nya verktyg samt en ny grafisk profil tar minPension klivet in i framtidens pensionsinformation.

Välkomstsidan minPension

Det blir allt viktigare för individerna att ha koll på sin pension. Dagens pensionssystem förutsätter ett större engagemang och ansvar än tidigare. Hittills har mer än 3,4 miljoner individer registrerat sig på minPension sedan starten 2004. Vår vision är att alla ska få koll på sin pension oavsett ålder och kunskap.

Genom den nya webbsidan, som har utgått från forskning inom beteendeekonomi, vill vi bland annat nå ut bättre till den stora och viktiga målgruppen ”mitt i liven men inte så kunniga och intresserade av sin framtida pension”.

Pensionsinformationen blir lättare att ta till sig

Under 2018 lanserade vi vår nya grafiska identitet som med sin lite lekfulla stil ska tilltala individer som hittills har tyckt att pensioner är svårt och tråkigt. Den nya identitetens färger och former har nu arbetats in i minPensions tjänster för att skapa ett ökat engagemang och ökad förståelse för pensionen.

I det nya gränssnittet har informationen blivit så lättillgänglig att man uppmuntras att lära sig mer samtidigt som de redan insattas behov tillgodoses. Här tar du dig från den enklaste pensionsprognosen, som ger besked om din totala pension från den första pensionsdagen och vidare, till mer detaljerad information om enskilda pensionsförsäkringar samt artiklar m.m. som svarar på användarnas frågor.

Utvecklingsarbetet med den nya webbsidan har pågått under ett par år. Intresserade användare har kunnat följa processen genom en öppen så kallad betaversion som utvecklats parallellt med den ordinarie webbplatsen. De användarsynpunkter som har inkommit har omhändertagits och tillsammans med resultaten från olika kundundersökningar har de legat till grund för utformningen av nya minPension.

– Vi har utgått från den forskning som under senare år har gjorts inom beteendeekonomi och därefter tillämpat en arbetsmetodik som gjort att all utveckling utgår från användarnas faktiska behov. Genom att systematiskt arbeta med användartester har vi fått en bättre förståelse för olika målgruppers behov och beteenden. Utifrån dessa kunskaper har vi utformat tjänsterna på webbplatsen så att de ökar begripligheten, säger Patrik Malmquist, utvecklingschef på minPension.

När den nya webbsidan nu sjösatts fortsätter det intensiva arbetet med att vidareutveckla och skapa nya tjänster på minPension. Information om detta publiceras löpande här på bloggen.

Göteborgs Stad ger personlig pensionsinformation till medarbetarna

Nu blir det enkelt för medarbetare inom Göteborgs Stad att se hela sin pension direkt via kommunens intranät.
– När pensionsinformationen finns på jobbet kommer du inte undan den, säger Eleonor Kalin på Göteborgs Stad.

De flesta som arbetar i Sverige har en tjänstepension kopplad till sin anställning. Utan att vi tänker eller pratar om den, är tjänstepensionen oftast den viktigaste löneförmånen.

Sedan många år arbetar Göteborgs Stad aktivt för att ge de drygt 50.000 medarbetarna tydlig pensionsinformation. Genom samarbetet med minPension blir det möjligt att ta del av den egna pensionsinformationen efter inloggning på arbetsplatsens intranät. Kommunens chefer internutbildas så att de bättre ska kunna möta medarbetarnas pensionsfrågor.

– Tjänstepension är en attraktiv löneförmån som vi vill lyfta. Genom att tillhandahålla intern information om pension skapar vi förtroende gentemot de anställda. Att kombinera våra kunskaper med minPensions tjänster ger medarbetarna en bra utgångspunkt för att se och förstå sin egen pension och vad som påverkar den, säger Eleonor Kalin, enhetschef lön och pension i Göteborgs Stad.

Sedan tidigare är det möjligt att via bankers och pensionsbolags internetkontor se sin personliga pensionsbild på minPension utan extra inloggning. I och med samarbetet med minPension blir Göteborgs Stad den första stora arbetsgivaren att erbjuda konceptet för medarbetare.

– Vi vill att många tänker på sin tjänstepension. Inte bara inför pensioneringen utan under hela arbetslivet. Därför gör vi det nu möjligt för medarbetarna att se sin egen pension och göra prognoser direkt på jobbet, via intranätet. Vi hoppas att den här lösningen ska hjälpa till att skapa intresse för pensionsfrågor tidigt i arbetslivet, säger Eleonor Kalin.

Ansvaret för den egna pensionen ligger idag till stor del på den enskilde individen. Därför är det viktigt att redan i unga år får förståelse för den egna pensionen och vad som påverkar den.

– Vi vet att arbetsgivaren har ett högt förtroende i frågor som rör pensionen. Vi hoppas att fler arbetsgivare ska ta efter Göteborgs Stads koncept. Det kan vara den hjälp som behövs för att väcka allmänhetens intresse för pensionsfrågor i tid, säger Anders Lundström, vd på minPension.

 

En demokratifestival på kullersten

Brit Stakson
Brit Stakson leder seminariet ”Digitaliseringen och demokratin – hot eller möjlighet”

Så var årets Almedalsvecka igång. Med nazister och vänsteraktivister i antågande är det många som undrar var denna 50-åring är på väg. Om demokratin som vi känner den kan överleva? I en värld där krafter vill riva det vi är vana att ta för självklart, behöver vi återerövra samtalet, menar Patrik Oksanen, politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning under ett eftermiddagsseminarium, lett av Brit Stakson. Men vilken arena kan väl vara bättre för det än just Almedalen? Eller som Martin Schibbye uttryckte det under samma seminarium ”den stora demokratifestivalen på kullersten. Ett arrangemang och upplägg som gör utländska journalister gröna av avund”.

Höjd pensionsålder – räcker det?

Imorgon är det så dags för minPension att säkra demokratin. Pensionsdemokratin. Det gör vi genom att prata om din framtida pensionsinformation. I år under rubriken ”Höjd pensionsålder – räcker det”. Seminariet sänder vi live via Periscope på Twitter. Vi kommer även lägga upp länkar till det här på bloggen i efterhand. Sändningen börjar cirka kl. 13.45.

Om du är i Visby är du såklart välkommen till oss i Skandias trädgård på Tage Cervins gata 3B klockan 13.45.

Maria Eklund

Högre pensionsålder – räcker det?

minpension-i-almedalenminPensions kompensationsgradsrapport 2018 visar att förhållandet mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen i snitt är 59 procent. Det är två procent lägre än i mätningen 2015. Räcker det med att höja pensionsåldern för att få pensionsnivåer som det går att leva på? Läs mer om minPensiokompensationsgradsrapport

Räcker det med att jobba något år extra för att vi ska få pensioner som det går att leva på? Eller krävs det också förståelse för systemet redan i unga år för att skapa engagemang under intjänandet?

Inför Almedalsveckan har minPension tagit fram exempel som visar vad som händer med pensionsnivåerna om vi jobbar något år till. Vi bad också Anders Stenkrona, doktor i finansiell ekonomi vid Stockholms Universitet, att ge förslag på hur vi skulle kunna förändra pensionssystemet för att skapa större engagemang i pensionsfrågorna och medvetenhet om hur livsvalen påverkar. I ett seminarium under eftermiddagen den 2 juli presenterar vår pensionsekonom Kristina Kamp samt Anders Stenkrona resultaten. Seminariet avslutas med en spännande paneldebatt mellan följande deltagare:

  • Göran Arrius, ordförande, Saco
  • Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
  • Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
  • Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot och företrädare för riksdagens Pensionsgrupp
  • Anders Lundström, vd, minPension

Moderator är Olof Lundvall, informationschef på SPV.

Fakta om seminariet

När? Måndagen den 2 juli kl. 13.45-14.30

Var? Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3B i Visby

För dig som inte har möjlighet att träffa oss i Visby sänder vi seminariet live via Periscope på twitter.

Vi bjuder våra gäster på kaffe från kl. 13.30.

Anmäl dig gärna i förväg till inbjudan(a)minpension.se

Läs om seminariet i Almedalsguiden

Följ oss här på bloggen under Almedalsveckan.

Lyssna på avsnittet i minPensionsPodden där vi diskuterar rapportens resultat

minPensionsPodden diskuterar pensionsåldrar med Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten