2023: statistik kvartal 1 minPension

Källa: minPension

Under första kvartalet 2023 registrerade sig många nya användare på minPension. I mars tillkom hela 94 100 nya användare vilket var en ökning jämfört med mars år 2022. Nästan hälften av dessa är under 40 år och kvinnor fortsätter att utgöra en större andel av de nyregistrerade och andelen kvinnor ökar därmed över tid.

Statistik för kvartal 1

Nya registrerade användare: 176 400

Antal inloggningar: 6 820 600

Antal prognosberäkningar: 17 840 800

Vid mars månads utgång hade 4 731 746 personer loggat in på minPension sedan starten. Av dessa var 3 334 893 unika besökare under de senaste 24 månaderna och 2 464 900 av dessa under 2022.