2021: statistik kvartal 2 minPension

När vi summerar användarstatistiken för minPension för kvartal 2 konstaterar vi att intresset för att skaffa koll på den egna pensionen fortsätter öka. Trenden bland unga att kolla på sin pension fortsätter också. Idag är mer än 26 procent av minPensions användare under 40 år.

Användarstatistik kvartal 2

Inloggningar: 3 839 283

Prognoser: 10 644 362

Nya registreringar: 62 453

Per den 30 juni hade totalt 4 245 354 personer kollat sin pension på minPension.