2022: statistik kvartal 4 minPension

Under det fjärde kvartalet 2022 var aktiviteten på minPension följande:

Inloggningar: 3 191 802

Prognoser: 6 8680 425

Nyregistreringar: 45 064