Tiotaggare? Så påverkas du av premierabatten

När du hör någon prata om tiotaggare behöver det nödvändigtvis inte handla om älgar. I pensionsvärlden används också begreppet tiotaggare för personer som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp och som har valt bort sin kollektivavtalade ITP2 mot en premiebestämd tiotaggarlösning.

I minPensionsPodden har vi inte pratat så mycket om den här gruppen, men när tiotaggarna i år påverkas negativt av Alectas premierabatt till arbetsgivarna blev vi nyfikna på att ta reda på varför! Vad är det som har hänt? Och berörs alla tiotaggare eller bara vissa grupper? Kan den som är drabbad göra något aktivt själv för att öka pensionsinsättningarna? Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, förklara i det här poddavsnittet.