Q4 – statistik från fjärde kvartalet 2017

Antal inloggningar: 1 018 485

Antal prognoser: 2 478 171

Antal registreringar: 63 853

Andelen registrerade kvinnor uppgick vid kvartalets utgång till 47,33 procent.