Föräldraledighet och pension – här är tipsen till mammor och pappor som delar på småbarnsåren!

Barn är fantastiska men inte gratis. Föräldraledighet betyder lägre inkomst och pension. Men det behöver inte bli så illa som man kan tro. Utöver föräldrapenning från Försäkringskassan får de flesta även föräldralön (eller föräldrapenningtillägg som det också kan heta) genom kollektivavtal på jobbet. Många tror att de får cirka 80 procent av sin gamla inkomst men extrapengarna från jobbet kan göra att det handlar om närmare 90 procent under den första tiden som föräldraledig.

En vanlig uppfattning är att familjen förlorar på att dela på föräldraledigheten trots att det ofta är tvärtom. Föräldrarnas samlade inkomst kan faktiskt öka om man delar på dagarna förutsatt att båda föräldrarna omfattas av föräldralön. Det gäller att kolla upp vad vilka villkor som gäller på jobbet. Om man får föräldralön och i så fall hur länge.

Men om föräldrarna har en ojämn fördelning från början så finns den en risk för att det mönstret håller i sig under barnens uppväxt. Halkar den ena föräldern efter i lön och karriär så påverkar det även pensionen i långa loppet. För även om man pusslar med arbete och familjeliv tillsammans, och delar på inkomster och utgifter, så får man inte glömma bort att man samlar ihop till sin egen pension. Generellt finns det små möjligheter att rätta till pensionsskillnader mellan föräldrar i efterhand.

Föräldraledigheten behöver inte få så stor effekt på den framtida pensionen. Det finns kompensation både för allmän pension och de flesta tjänstepensioner under tiden man är föräldraledig. Föräldrapenningen är pensionsgrundande för den allmänna pensionen och föräldern med lägst inkomst får barnårsrätt under barnets fyra första år. För tjänstepensionen omfattas de flesta av premiebefrielseförsäkringar som tar över arbetsgivarens inbetalningar till tjänstepensionen under tiden som man är föräldraledig. Men skillnaden mellan olika avtal är stora. Och om det saknas avtal på arbetsplatsen är arbetsgivaren inte skyldig att betala föräldralön eller tjänstepension.

Tre tips till blivande föräldrar

1. Kolla upp villkoren på jobbet

Sätt dig inte bara in i Försäkringskassans regler för föräldrapenning utan även vilka villkor som gäller via jobbet. Kollektivavtal ger föräldralön och oftast även inbetalning till tjänstepensionen. Föräldralönen varar ofta mellan tre månader upp till ett år och inbetalning till tjänstepensionen är vanligen 11-18 månader eller i vissa fall så länge man är ledig med stöd av föräldraledighetslagen. Det kan finnas krav om att man bara får ha föräldralön under en sammanhängande period. Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.

2. Räkna på föräldraledigheten

I Försäkringskassans verktyg Föräldrakollen matar du in förutsättningarna för föräldralönen. Om ena föräldern tar ut merparten av föräldraledigheten kommer denne att nå den bortre tidsgränsen för föräldralönen och då väntar en lägre inkomst. Därför lönar det sig ofta att dela lika om båda föräldrarna omfattas av föräldralön. Här spelar även skatten in eftersom högre inkomster beskattas hårdare. Tala med arbetsgivare eller fackförbund om vad du omfattas av och hur din föräldraledighet kommer påverka din inkomst och pension.

3. Anmäl föräldraledigheten

Föräldrapenningen sköts enklast med e-legitimation men när det gäller föräldraledighet via jobbet är det ofta en pappersblankett som gäller. I de flesta fall är det arbetsgivaren som administrerar föräldralönen och ser till så att tjänstepensionen fortsätter att betalas in. Men på vissa arbetsplatser behöver man själv ansöka om det. Missa inte det!

Pensionstips för mammor och pappor

1. Verka för att båda får ett bra yrkesliv

Under yrkeslivet bör man i möjligaste mån söka sig till anställningar som erbjuder heltid och tjänstepension. Långa perioder med deltidsarbete påverkar pensionen negativt.

2. Dela på föräldraledighet och VAB

Själva VAB-dagarna gör kanske inte så stor skillnad idag men långa eller återkommande perioder kan påverka den framtida löneutvecklingen.

3. Jämför era pensioner

Logga in på minpension.se tillsammans för att se om det är stora skillnader mellan er. Du kan få upplysning om hur stor din barnårsrätt är för tidigare år via Pensionsmyndigheten (Mina Sidor). Valcentralen som administrerar din tjänstepension skickar ut årsbesked där det framgår om du har omfattats av premiebefrielse för tjänstepensionen (under tiden du var föräldraledig).

Tre möjligheter för den med högre inkomst att kompensera den som tjänar mindre

1. Amortera mer på bolån

Plus

 • Kan påverka vardagsekonomin här och nu.
 • Enkelt att administrera via bank/långivare.
 • Bättre än sparkonto givet att räntan på bolånet alltid är högre.
 • Inte förknippat med någon avgift.

Minus

 • Påverkar inte den framtida pensionen.
 • Andra alternativ kan ge högre avkastning.
 • Inte ett alternativ för de som bor i hyresrätt.

2. Spara åt partner privat i investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring

Plus

 • Kan välja fritt mellan fonder, aktier, räntebärande placeringar m.m.
 • Bra sparform när avkastningen är god.
 • Man slipper deklarera och betala reavinstskatt.

Minus

 • Årlig schablonskatt oavsett om värdet ökar eller minskar.
 • Tänk på att skriva äktenskapsförord (eftersom sparandet annars ingår vid en eventuell bodelning).
 • Sämre sparform när avkastningen är låg eller negativ (eftersom schablonskatten ska betalas i alla fall).
 • Kapitalförsäkring kan ha en försäkringsavgift/årsavgift (gäller ej investeringssparkonto).
 • Inte öronmärkt för pensionen.

3. Överföra premiepensionsrätt till gift eller registrerad partner

Plus

 • Enkelt att anmäla med e-legitimation hos Pensionsmyndigheten.
 • Man slipper undvara pengar i vardagsekonomin (till skillnad från amortering och privat sparande).
 • I de flesta fall är detta den enda möjligheten att överföra pension till sin partner.

Minus

 • Att avstå premiepension medför att den egna pensionen minskar.
 • Går ej att överföra till sambo (endast äkta makar).
 • Varje hundralapp som överförs minskar med sex kronor för att kompensera för att kvinnor förväntas leva längre än män (de allra flesta överföringar görs från män till kvinnor).
 • Överföringen behöver ske under många år för att den ska göra skillnad för pensionen. Det går inte att göra retroaktiva överföringar på redan intjänad premiepension.
 • Den som tar emot premiepension kan gå miste om möjligheten att få bostadstillägg (beroende på framtida ekonomi och regler för bostadstillägget).
 • Om mottagaren av premiepensionen avlider försvinner pengarna till andra sparare.

Vill du veta mer?

Så påverkas din pension när du får barn

Checklista om du vill jobba deltid

Pensionstänk under småbarnsåren med småbarnspappan Arvid – lyssna här

Text: Dan Adolphson Björck, ny pensionsekonom på minPension (med erfarenhet av lång föräldraledighet).