Det ska löna sig för pensionen att arbeta. Men är det så? Under det senaste året har inflationen skenat och gjort att garantipensionen har höjts betydligt mer än inkomstpensionen. Ger då utbildning och karriärsatsning utdelning i pensionskuvertet? Finns det grupper där det lönar sig mer att göra karriär – och andra där det lönar sig mindre?

Skandia har fördjupat sig i ämnet. I rapporten ”Karriärfokus – så lönar sig heltidsarbete i pensionskuvertet” tittar de på om det finns skillnader i pensionsutfallet mellan olika yrkeskategorier och generationer.

Skandias pensionsekonom, Mattias Munter berättar i minPensionsPodden om resultatet. Veckans fråga kommer från en nybliven pensionär som undrar om hon verkligen har fått den pension hon har rätt till.

Här hittar du rapporten Karriärfokus – så lönar sig heltidsarbete i pensionskuvertet