Tjänster med många beroenden i ständig förändring

Ulrika Nordgren, projektledare

Vad gjorde du innan du kom till minPension

Jag arbetade som projektledare, kundansvarig samt teamledare för applikationskonsulter och kundsupport på ett bolag som utvecklar ett kapitalförvaltningssystem för fondbolag samt institutionella kunder såsom pensionskassor och skadeförsäkringsbolag. Systemet gör beräkningar, skapar rapporter, bokföring samt filer för myndighetsrapportering. 

Vad är dina utmaningar i arbetet?

Att förutsättningarna för det som är planerat ständigt är i behov av förändring samt att det är många beroenden vid förändringar inom tjänsterna. 

Varför gillar du att arbeta på minPension

Det är givande att arbeta på ett företag som gör eller kan göra nytta för så många pensionssparare i Sverige. Vardagen är väldigt varierad och där vi behöver följa och ta hänsyn till ändringar i pensionssystemet till att i nästa steg gå ner på detaljer i presentationen på www.minpension.se för att ge användaren förståelse för innehållet.

Hur skulle du beskriva ditt jobb på en middag?

Jag jobbar med utvecklingen av webbplatsen www.minpension.se som är en oberoende gratis tjänst som finansieras av staten och pensionsbolagen. Förutom att vi utvecklar och tillhandahåller tjänsterna på www.minpension.se så sammanställer och levererar vi information om den totala pensionsprognosen till alla som tjänat in till sin pension i Sverige via det orange kuvert som finns tillgängligt på Pensionsmyndighetens webbplats. Vi är det enda bolag idag som kan göra det och vi driver branschgemensamma projekt till förmån för den enskilde pensionsspararen för att var och en ska kunna få en samlad bild av sin intjänade pension samt göra pensionsprognoser.