minPension har anpassats till de nya reglerna för anställda inom kommuner och regioner

minPension har nu anpassats till ändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet i pensionsavtalen för anställda inom kommuner och regioner

Läs mer om förändringarna hos OFR

Se hur din pensionsprognos påverkas

När du loggar in kan du nu se hur dina pensionsprognoser påverkas av de nya reglerna. Du kan till exempel se hur den höjda avsättningen på sex procent påverkar dina prognoser.

minPension har också anpassats till de nya uttagsreglerna:

  • lägsta uttagsålder 60 år
  • högsta uttagsålder 80 år
  • avtalad uttagsålder 69 år
  • möjliga uttagstider 10-20 år + livsvarigt

Bra att känna till

Anställda i kommun och region som vid årsskiftet hade en lön över cirka 45 000 kronor och som förutom den premiebestämda KAP-KL även hade en förmånsbestämd KAP-KL, har under våren kunnat välja att gå över till AKAP-KR med en tilläggspremie.

För dessa användare kommer minPension inte att kunna räkna med de tilläggspremier som användaren enligt avtalet har rätt till. Det beror på att vi saknar information om vilka användare som är berörda.

Om de nya villkoren för anställda i kommun och region

Från årsskiftet gäller nya pensionsvillkor för anställda inom kommun och region.

Den som vid årsskiftet tjänade cirka 45 000 kronor per månad eller mer hamnade inte automatiskt i det nya avtalet, utan behöver välja att fortsätta ligga kvar i det ”gamla” avtalet eller hoppa in i det nya. Hur går valet till? Vem bör fundera på att byta och vem bör ligga kvar?

Sari Wonsell från fackförbundet Vision besöker minPensionsPodden och förklarar. Dagens fråga kommer från ”en pinfärsk pensionär” som har obseravat att pensionskapitalet har krympt sedan förra året.

Viktig information till dig som har AKAP-KR

Arbetar du i kommun eller region heter din tjänstepension AKAP-KR från årsskiftet.

Tillsammans med pensionsbolagen arbetar vi för att kunna ta emot information om det nya avtalet på minPension. Innan arbetet är klart (vi hoppas att det blir i början av februari) har vi svårt att tolka den information som vissa bolag skickar till oss.

Fliken Intjänad pension

I fliken ”Intjänad pension” kan du mötas av information om att pensionen är ofullständig samt en generell information om att vi inte får in rätt underlag om din pension.

Skärmbild från Intjänad pension på minPension.se

Pensionsprognosen

Om du gör en pensionsprognos får du en varningstext i klockan överst på sidan.

Skärmdump som visar prognosvarning i klockan på minPension

Fliken Uttagsplaneraren

I sparade planer i Uttagsplaneraren där AKAP-KR från AMF och Alecta ingår kommer pensionen visas som ”undantagen”.

Vi rekommenderar att du avvaktar med dessa planer till arbetet på minPension är klart, vilket förmodligen är i början av februari.

Skärmdump från minPension som visar informationen i Uttagsplaneraren.

Läs mer om AKAP-KR i artikel på minPension

s mer i våra vanliga frågor och svar

Lyssna på minPensionsPodden där SKR berättar om förändringarna i avtalet

Pensionsnyheter för anställda i regioner och kommuner

Från 2023 stänger det gamla pensionsavtalet KAP-KL för nya kunder. Samtidigt byter pensionsavtalet AKAP-KL namn till AKAP-KR för att spegla avtalets område; kommuner och regioner.

De allra flesta anställda inom kommuner och regioner kommer därefter att tillhöra pensionsavtal AKAP-KR. En viktig nyhet i avtalet är att avsättningen till tjänstepensionen höjs från 4,5 till 6 procent på löner upp till 44 300 kronor/månad.

Victoria Bergner från SKL gästar minPensionsPodden och berättar om alla pensionsnyheter som väntar anställda inom regioner och kommuner från 2023. Lyssna nedan eller i kanaler där poddar finns.

Höjda avsättningar till kommunal pension

Anställda i kommuner och regioner får höjda inbetalningar till sina pensioner från och med 2023.

Alla födda 1958 och senare berörs av det nya avtalet AKAP-KR.

Den största förändringen i avtalet är att avsättningarna till pensionen höjs från 4,5 och 30 procent till 6 procent respektive 31,5 procent. Gränsen för den högre avsättningen går vid 7,5 inkomstbasbelopp, vilket år 2022 motsvarar 44 375 kronor i månadslön. Den förmånsbestämda pensionen påverkas inte.

Samtidigt höjs åldern för när du tidigast kan börja ta ut din tjänstepension från 55 till 60 år och den kortast möjliga uttagstiden blir tio år.

Läs mer om det nya avtalet på SKR

Läs mer om det nya avtalat på Kommunal

Läs mer om de villkor som gäller i dag

Ha koll på din pension under arbetslivet

Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på KommunalI slutet av december träffade minPensionsPodden Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på fackförbundet Kommunal. Tillsammans pratade om pensionsfällorna för anställda inom kommuner och landsting – vilka är de och hur ser man till att inte hamna i dem. Vi pratade också om hur det kan bli mer lönsamt för pensionen att arbeta och om hur pensionerna kan bli högre.

 

Så fungerar tjänstepensionen för dig som är anställd inom kommun eller landsting

En förskolelärare läser böcker för barnen.

Vi bjöd in Thomas Månsson från KPA Pension till vår podd för att förklara hur tjänstepensionen fungerar för anställda inom kommuner och landsting. I avsnittet berättar Thomas om både KAP-KL och AKAP-KL som gäller för alla födda 1986 eller senare.

Lyssna här: