Svag krona 2023 försämrar köpkraft för utlandspensionären

Drömmer du om att flytta utomlands som pensionär? Tänk på att valutaeffekten påverkar storleken på pensionenFör tio år sedan motsvarade en pension på 20 000 kronor i månaden 2 360 euro. Nu, år 2023, ger samma svenska pension 1 780 euro. Jämför vi istället mot den norska kronan så har den svenska klarat sig bättre.

Andelen svenska pensionärer som väljer att bo i ett annat land, hela eller delar av året, har varit stigande de senaste åren.

Den som bara är borta några veckor behöver inte fundera så mycket på valutaeffekter men för den som tänker betala hyra och mat under lång tid i ett annat land kan förändringar i valutakurser bli rätt kännbara.

Valutakurser kan variera kraftigt över tid, både upp och ner jämfört med den svenska kronan. Förändringar på 20-30 procent på något år är inte ovanliga för till exempel stora valutor som euron och dollarn. Pensioner från Sverige har den svenska kronan som bas, och därför kan alltså köpkraften för pensionen i ett land, med en annan valuta, variera.

Svenska pensionärer i andra länder känner av det svenska kronfallet

Den svenska kronans värde har dalat under senare år. Det gäller både mot euron och dollarn och flera andra valutor.

Svenska pensionärer som har flyttat till Spanien, USA eller Danmark har fått känna av det svenska kronfallet, medan de som flyttat till Norge haft en bättre utveckling. Den norska kronan har till och med tappat något jämfört med för tio år sedan.

För den som regelbundet vistas i andra länder under längre tid kan det vara bra att ha någon typ av sparande i det landets valuta för att jämna ut svängningarna.

Värdet över tid av svensk pension i andra valutor

Så här mycket har en svensk pension på 20 000 kronor per månad varit värd i andra valutor över tio års tid.

Euro

20132 360 euro
20181 920 euro
20231 780 euro

US-dollar

20133 100 dollar
20182 460 dollar
20231 900 dollar

Danska kronor

201317 560 danska kronor
2018 14 940 danska kronor
202313 280 danska kronor

Norska kronor

201317 480 norska kronor
201819 320 norska kronor
202319 600 norska kronor

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Bra att veta om sommarjobb och pension 2023

Är du ute och letar efter sommarjobb? Eller har du precis fått ett? Förutom lön kan du få pension när du sommarjobbar. Här är några saker som kan vara bra att känna till.

Så får du ett orange kuvert

När du jobbar och betalar skatt tjänar du in till din pension. Från din inkomst sätts det av motsvarande 18,5 procent av lönen till din pension. För att betala skatt behöver du tjäna ihop mer än 22 208 kronor i år (2023). Tjänar du mindre behöver du inte betala skatt, men då får du å andra sidan inga pensionsrätter heller. Jobbar du svart får du inget inbetalt till din framtida pension.

Via deklarationen får du pengar till din allmänna pension. Hur mycket pensionsrätter du tjänat in redovisas i det orange kuvertet som du får något år efter att du har jobbat. Orange kuvertet kommer från Pensionsmyndigheten som är den myndighet som sköter den allmänna pensionen.

Vid låga inkomster kommer du att få mer inbetalt till din pension än vad du betalar i skatt.

Exempel 1

Tjänar du 30 000 kronor på ett år så betalar du cirka 2 300 kronor i skatt. Lite olika beroende på i vilken kommun du bor. Du betalar bara skatt på lönen över 22 208 kronor men får pensionsrätter på hela inkomsten när en pensionsavgift på sju procent räknats bort.

Skatt på 30 000 kronor = 2 267 kronor

Pensionsrätter

30 000 kronor x 0,93 x 18,5 procent = 5 162 kronor

”Vinsten” för dig blir 5 162 kronor minus 2 267 kronor = 2 895 kronor

Du kan få tjänstepension

Fråga din arbetsgivare om du har tjänstepension. Då kan du få extra pensionsinbetalningar.

Om du jobbar i offentlig sektor (stat, kommun eller region) får du tjänstepension från första intjänad krona – oavsett hur ung du är.

Har du en privat arbetsgivare brukar gränsen gå vid 22 år i de fall du exempelvis jobbar på en restaurang eller i en affär och tillhör kollektivavtalet SAF-LO.

Jobbar du som privatanställd tjänsteman så brukar tjänstepensionen betalas in från 25 års ålder. Hur mycket som betalas in till din tjänstepension beror på vilket avtal du har.

Exempel 2

En årsinkomst på 30 000 kronor skulle i de flesta avtal ge omkring 1 300-1 800 kronor i tjänstepension.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Vad händer med pensionsfrågorna?

Sverige har en ny regering och därmed också en ny äldre- och socialförsäkringsminister. Så hur går tankarna numera på regeringskansliet i olika pensionsfrågor?

Vi bjöd in Anna Tenjes statssekreterare, Anna Pettersson Westerberg, till poddstudion för att ta reda på hur den nya regeringen vill arbeta med pensionsfrågorna. Långsiktigt i den parlamentariska pensionsgruppen? Eller med stöd av Tidö-partierna? Hur ser de på inbetalningarna till pensionssystemet, på grundskydden och vad en rättvis pension är?

Olika sätt att förbättra pensionen 

Vill du få mer pengar som pensionär än vad prognosen på minPension visar? Det finns olika sätt att göra det på. De vanligaste sätten är att löneväxla, att spara delar av din lön eller att amortera på lån. Men det går också att få mer pengar över till pension om du skatteplanerar dina uttag.

Löneväxling

För att löneväxla, det vill säga avstå en del av lönen och sätta av den till framtida pension i stället, behöver du ha en arbetsgivare som tillåter löneväxling. Du bör dessutom ha en så hög lön, efter löneväxlingen, så att du fortfarande får maximal inbetalning till din allmänna pension. I år (2023) går den gränsen vid en månadslön på cirka 50 000 kronor.

Löneväxling passar för dig som:

 • kan avstå pengar till du kan få ut dem som pension,
 • har en så hög lön så att du även efter löneväxlingen får maximal insättning till din allmänna pension. Gränsen går i år vid en månadslön på cirka 50 000 kronor,
 • får behålla pengarna som arbetsgivaren tjänar på sänkta arbetsgivaravgifter när du löneväxlar,
 • har låga avgifter på löneväxlingspengarna,
 • räknar med att få en lägre skatt som pensionär, till exempel för att du slipper betala statlig skatt då. Bra också om du till exempel vill gå i pension tidigare och tar ut löneväxlingspengar till det,
 • räknar med att leva länge och löneväxlingspengarna betalas ut livsvarigt.

Investeringssparkonto, ISK

Investeringssparkonto är ett konto där du kan spara i aktier eller fonder. Där betalar du en schablonskatt på hela kapitalet i stället för att betala skatt på vinsten som du gör i ett vanligt sparande. Ett investeringssparkonto är inte öronmärkt för pensionssparande utan fungerar som vilket sparande som helst.

Investeringssparkonto passa för dig som:

 • kan behöva ha tillgång till pengarna utan att de är inlåsta tills du blivit tillräcklig gammal för att få ta ut dem,
 • har för låg lön för att det ska vara fördelaktigt att löneväxla,
 • kommer att få hög pension som du troligen får betala statlig skatt på. ISK-skatten är en kapitalskatt som är lika för alla,
 • tror att skatten på investeringssparkontot kommer att ge dig mer pengar än om du sparar på annat sätt, där du betalar skatt på vinster och där förluster är avdragsgilla.

Amortera

Ytterligare ett sätt att förstärka pensionärsekonomin är att amortera av lån och den vägen minska kostnaderna för framtida ränteutgifter.

Amortering passar för dig som:

 • har höga lån som kan ge stora fasta kostnader att betala när du blir pensionär. Då har du ofta har lägre inkomster än nu,
 • vill slippa amorteringskrav, som kan uppstå om lånets värde är högt i förhållande till bostadens värde,
 • tror att räntorna kan stiga i framtiden eller att ränteavdragen kan komma att sänkas.

Skatteplanera

Olika skattenivåer påverkar pensionen

När du tar ut pension betalar du inkomstskatt, alltså samma typ av skatt som för lön. Det gäller även om du har privata pensionsförsäkringar som du gjorde skatteavdrag för när du satte in pengarna.

Precis som för lön så betalar du kommunalskatt på dina pensionspengar. Nivåerna varierar beroende på vilken kommun du bor i. Det behöver du tänka på om du till exempel planerar att flytta till en annan kommun när du blir pensionär. Det gäller även om du har garantipension eller liknande. Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg beskattas däremot inte.

Är pensionen tillräckligt hög så betalar du även statlig skatt utöver kommunalskatten.

Pension beskattas dessutom olika beroende på hur gammal du är. I år sänks skatten från det år du fyller 67 år (om du vid årets ingång fyllt 66 år). När riktåldern i den allmänna pensionen i framtiden höjs så kommer även åldersgränserna i beskattningen av pension med största sannolikhet att ändras. Vill du ha låg skatt på din pension bör du se till att jämna ut inkomsterna över tid för att undvika statlig skatt.

Det här gäller för 2023:

 • Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.
 • Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång. Född 1957 och senare.
 • Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång. Född 1956 och tidigare.
 • Att ta ut pension före det år du fyller 67 år innebär att du betalar högre skatt på samma pensionsinkomst än när du blir äldre. Det gäller även om du inte betalar statlig skatt.

Skatter på pension 2023

Pension per månadSkatt född 1957 och senareFödd 1956 och tidigare
15 0004 1002 700
20 0005 9004 200
30 0009 6007 000
40 00013 00010 300
Kommunalskatt=riksgenomsnittet

Flyttar du utomlands gäller särskilda regler för hur din pension beskattas. Läs med om det hos Skatteverket

Skatt på jobb och pension samtidigt

Om du arbetar och tar ut pension samtidigt kommer lön och pension att beskattas olika för att sedan läggas samman. Du kan själv ta reda på din skatt på Skatteverkets hemsida.

Skatt på sparpengar

Betalar du kapitalskatt gäller samma regler för alla, oavsett ålder. Kapitalskatt betalar du till exempel på ränteinkomster och försäljning av aktier. På investeringssparkontot, ISK, betalar du en årlig schablonskatt på hela kapitalet. Du betalar ingen skatt på uttag.

Har du ett gammalt avdragsgillt pensionssparande betalar du dock samma skatt som på pensionsinkomster när du tar ut pengarna.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Nyheter på minPension i mars

Vid systemuppdateringen i mars blev minPension ännu lite bättre. Här är nyheterna som kommer att påverka dig som användare mest.

Löneväxling

När du löneväxlar byter du en del av din lön mot pension. För att löneväxla behöver du arbeta hos en arbetsgivare som erbjuder det. I år behöver du också tjäna mer än ca 50 000 kronor per månad för att det ska vara lönsamt.

Vid löneväxling skapas ibland en ny försäkring för löneväxlingspremien. Men vanligast är att premien betalas in i en befintlig pension, till exempel i en ITPK-pension. minPension har vid dessa tillfällen räknat med pengarna som har betalats in, men dina framtida premier har vi inte tagit med i prognosen eftersom vi har saknat information om dem.

För att du ska kunna se hur din löneväxling påverkar pensionen har du nu möjlighet att själv lägga in en löneväxlingspremie på minPension.

Information om löneväxling kan göras:

 • när du registrerar dig
 • i fliken ”Inställningar” om du redan är registrerad
 • i ”Simulatorn” kan du testa hur en löneväxling skulle påverka din pension i ”Lön och jobb”.

Tänk på att!

 • Om din löneväxling rapporteras till oss som en egen pension ska du inte lägga in den manuellt. Är du osäker på hur din löneväxling rapporteras till minPension kan du titta i ”Simulatorn”. I tabellen visar spargrisar vilka pensioner som det nu betalas in till varje månad.
 • Om du lägger in en löneväxlingspremie ska du i fliken ”Inställningar” ange din lön efter löneväxling för att prognosen ska bli rätt.
 • Lönen efter avdraget för löneväxling bör inte understiga taket för intjänande av allmän pension (49.967 kronor under 2023). Detta för att inte gå miste om intjänande till den allmänna pensionen.
 • Du ansvarar själv för att uppdatera uppgifterna som du lägger in på minPension. Om du till exempel slutar att löneväxla ska du alltså själv ta bort informationen i fliken ”Inställningar”.

Kontakta kundservice? Börja med att lämna ett medgivande

Om du vill att vår kundservice ska hjälpa dig med din prognos behöver du ge dem medgivande att se dina uppgifter på minPension.

För att korta både din och andras kötid är det bra om du redan i förväg går in i fliken ”Inställningar” på minPension och klickar i medgivandet.

På sidan ”Kontakta oss” har vi gjort denna information tydligare.


Skriva ut information från minPension

Vill du skriva ut din information från minPension?

Om du högerklickar på en valfri sida så kan du välja att skriva ut eller spara informationen i en pdf-fil.

Utskriften har nu fått bättre färgkontraster, snyggare diagram och tabeller.


Uttagsplaneraren

Uttagsplaneraren på minPension hjälper dig att testa olika möjligheter att ta ut dina pensioner. Du kan använda tjänsten när du har fyllt 54 år.

Den gamla versionen tas bort

I november 2022 ändrade vi utseendet på landningssidan och navigeringen i Uttagsplaneraren. Om du ville kunde du fortfarande använda den gamla versionen genom att klicka på länken i sidhuvudet. Eftersom de flesta valde att stanna kvar i den nya versionen har vi nu tagit bort länken och säger därmed farväl till den gamla versionen av Uttagsplaneraren.

Förtydligande om avvikelser

I Uttagsplaneraren finns begreppet ”avvikelser”. I avvikelser informerar vi dig om att det har skett förändringar i dina sparade planer. Till exempel kanske du har sparat en plan för ett år sedan. När du kommer tillbaka till planen idag har ett uttagsdatum i planen passerat. Då behöver du uppdatera ”avvikelsen” för att kunna fortsätta att jobba i den.

Nu har informationen om ”avvikelser” förtydligats. Du har också möjlighet att i en sparad plan uppdatera pensioner som du själv har lagt in, sådana som vi kallar för egeninmatade pensioner.

En skärmdump som visar avvikelser.

Lista med poddavsnitt för dig som närmar dig pensionsuttagen

Det finns saker som är bra att ha koll på när du ska planera för att ta ut dina pensioner. I minPensionsPodden har vi samlat just de avsnitten i en egen lista. På landningssidan i Uttagsplaneraren hittar du ingången till listan. Lyssna i din dator (om den har högtalare) eller i din mobil.

Både minPensionsPodden och listan finns också i andra poddkanaler, till exempel Spotify och Google Podcast.

En skärmdump från Uttagsplaneraren.

Pensionärsbudget 2023

Du kanske har läst vårt tidigare inlägg om hur mycket pengar pensionärer behöver i år? Nu släpper vi årets första poddavsnitt, och det är på samma tema.

Varför är skillnaden inte större mellan baspensionärens och medelpensionärens pension när skatten är dragen? Hur kommer inflationen att påverka plånböckerna för pensionärerna? Går det att dryga ut kassan – i så fall hur? Blir det någon guldkant på tillvaron i år för våra äldre?

minPensions pensionsekonom Kristina Kamp presenterar och förklarar de olika budgetarna. Lyssna här nedanför eller i din poddkanal.

#minPensionsPodden

Länkbibliotek som hjälper dig få koll på pengarna

Koll på kronan: https://www.konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/vuxnasfi/koll-pa-pengarna/

Budgetkalkyler: https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/budgetkalkylen/

Ansök om bostadstillägg: https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/sa-fungerar-bostadstillagg

Via SCB kan du kolla din egen inflationsnivå: https://minflation.scb.se/

Hur mycket pengar behöver en pensionär 2023?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger i dag på omkring 19 000 kronor i månaden, före skatt. Men hur mycket pengar behöver en pensionär?  Dyrare mat, kläder och boende gör att det år 2023 behövs mer pengar än tidigare år.

Lyssna på minPensionsPodden ”Hur mycket pengar behöver en pensionär 2023”

Tre olika pensionärsbudgetar: Bas- medel- och plusplånboken

Vi har tittat på tre olika budgetar till tre olika pensionärsplånböcker. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår från att du bor ensam i hushållet. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men samtidigt minskar möjligheten att få bostadstillägg. Tänk också på att i princip alla förhållanden slutar med att någon blir ensam kvar, så ensambudgeten kan vara en tankeställare.

Siffrorna gäller för 2023 och bygger på Konsumentverkets beräkningar för vad som är rimliga kostnader. Mer information hittar du i broschyren Koll på pengarna som uppdateras årligen. Ladda ner den gratis hos Konsumentverket.

Gör en egen pensionärsbudget

Du kan göra en egen budget med hjälp av Konsumentverkets budgetmallar. Där lägger du in dina siffror. En fördel med budgetmallen (jämfört med att du gör en budget själv utan mall) är att den innehåller en lista på utgifter som det kan vara lätt att glömma bort, till exempel försäkringar och mediciner.

Baspensionären

I den här kategorin finns många kvinnor. En hel del av dem har garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för att förbättra en låg pension. Pensionen kan vara ännu lägre än i det här exemplet, men då kan bostadstillägget bli högre. Det finns också möjlighet att få äldreförsörjningsstöd.

En basbudget är Konsumentverkets nivå för nödvändiga utgifter utan några tillägg. Jämfört med år 2022 år det främst kostnader för mat som ökat. Skillnaden är ungefär 500 kronor per månad eller nästan 20 procent högre matkostnader jämfört med förra året.. Även kostanden för bostad och kläder ökar. Bostadskostnaden kan variera beroende på hur du bor, men det går att få bostadstillägg även om du äger din bostad.

Kommunalskatten i våra exempel ligger på omkring 32 kr och gäller för den som fyller 67 år eller mer år 2023.

Vi har, utöver Konsumentverkets siffor, lagt till resor i kollektivtrafiken. Priset på SL-kortet i Stockholm för pensionärer är 650 kronor i månaden.

Inkomst per månad

Pension18 000
Bostadstillägg för pensionärer2 900
Avdrag skatt (enbart på pensionen)– 3 400
Summa inkomst per månad17 500

Utgifter per månad

Hyra7 500
Mat3 070
Hygien och tandvård670
Kläder och skor650
Fritid610
Medier och mobil1 600
Förbrukningsvaror130
Hemutrustning1 040
Hemförsäkring140
Transportkostnader (buss, tåg)650
Summa utgifter16 060

Kvar till oförutsedda utgifter är 1 440 kronor per månad.

Så kan baspensionären förbättra ekonomin
 • Sök bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. (bostadstillägg finns med i den här budgeten.)
 • Jobba kvar på jobbet något eller några år till. Det höjer pensionen.
 • Jobba extra när du är pensionär. Har du fyllt 66 år är skatten väldigt låg på arbetsinkomster.
 • Kolla om du har ett återbetalningsskydd som du kan välja bort. Det höjer din egen pension.
 • Hyr ut bostaden om du har möjlighet att bo någon annanstans, t.ex. på sommaren.
 • Dela ekonomi med andra, t.ex. matlag, bilpool eller byta bostad med någon under en tid?

Medelpensionären

I den här gruppen finns många manliga pensionärer. De har haft ett långt arbetsliv, arbetat heltid och haft en hyfsad lön. Här finns även de som haft en bra inkomst men som kanske valt att gå i pension lite tidigare.

I den här budgeten har vi lagt till en liten begagnad bil. Men det innebär också att det som blir kvar att leva på är mindre än 500 kronor i månaden.

Trots att medelpensionären har 6 000 kronor högre pension än bas-pensionären före skatt så blir skillnaden efter skatt betydligt lägre, cirka 1 400 kronor per månad.

Inkomst per månad

Pension24 000
Bostadstillägg för pensionärer0
Avdrag skatt (enbart på pensionen)– 5 100
Summa inkomst per månad18 900

Utgifter per månad

Hyra7 500
Mat3 070
Hygien och tandvård670
Kläder och skor650
Fritid610
Medier och mobil1 600
Förbrukningsvaror130
Hemutrustning1 040
Hemförsäkring140
Utgifter för en begagnad bil 3 000
Summa utgifter18 410

Kvar till oförutsedda utgifter är 490 kronor per månad.

Så kan baspensionären förbättra ekonomin
 • Jobba något år till. Här finns inga bidrag som kan minskar om du jobbar mer. Räkna med drygt en tusenlapp mer i pension för varje år du orkar jobba extra.
 • Spara pengar innan du går i pension. Om du har en bra lön kanske du kan lägga undan lite pengar för att ha en bra pensionärsbuffert, t ex om bilen går sönder.
 • Kolla om det finns återbetalningsskydd som kan höja din pension om du tar bort dem.
 • Avstå från bilen, eller gå med i en bilpool eller liknade för att sänka kostnaderna.

Pluspensionären

Här finns det möjlighet till mer svängrum i ekonomin. Bilen ryms i hushållsbudgeten och kanske även en sommarstuga eller resor.

För att hamna i den här kategorin behövs ett långt arbetsliv med bra lön och kanske också några år extra i slutet av arbetslivet.

Inkomst per månad

Pension36 000
Bostadstillägg för pensionärer0
Avdrag skatt (enbart på pensionen)– 8 800
Summa inkomster per månad 27 200

Utgifter per månad

Hyra7 500
Mat3 300
Hygien och tandvård670
Kläder och skor650
Fritid1 000
Medier och mobil1 600
Förbrukningsvaror130
Hemutrustning1 040
Hemförsäkring140
Utgifter för en begagnad bil3 000
Sommarstuga eller resa4 000
Summa utgifter23 030

Kvar till oförutsedda utgifter är 4 170 kronor per månad.

Så kan pluspensionären förbättra ekonomin
 • Spara mera innan pensionen, t.ex. genom löneväxling.
 • Avstå från återbetalningsskydd eller familjeskydd.
 • Jobba längre eller jobba extra som pensionär.
 • Hyra ut sommarstugan.
 • Avstå från bil.

Günther Mårders spartips

Många företagare ser sitt företag som en pensionsförsäkring. Man säljer företaget den dag man vill sluta jobba och lever sedan på pengarna. Men funkar det för alla? Till exempel för en influenser som är sitt eget varumärke?

Vi bjöd Företagarnas vd, Günther Mårder, till minPensionsPodden. Förutom att vara just vd för Företagarna är han också känd som sparproffs – mannen bakom #sparadkrona i sociala medier. Vilka tips ger han sina medlemmar som vill spara till pensionen? Och till den med tajt ekonomi som behöver spara långsiktigt?

”Ju mindre koll du har på din ekonomi idag – desto mer måste du sätta av till pension” säger Günther Mårder. ”Annars är sannolikheten stor att du kommer få en negativ överraskning”. Om det är svårt att få till ett sparande gäller det att ta reda på vad som är kostnadsdrivande i vardagen ”Ofta är det de små inköpen, som vi tankemässigt knappt kommer ihåg i efterhand” säger Günther Mårder.

Lyssna på Günther Mårders spartips här nedanför eller i din poddkanal.

Varför en Fondtorgsnämnd?

Efter skandalerna med Allra och Falcon Funds formas nu ett nytt fondtorg för premiepensionen. Det nya torget ska bestå av fonder som är upphandlade av staten och tanken är att det ska ge trygghet i kombination med valfrihet för oss sparare. Målet är att premiepensionen dessutom ska ge högre pensioner.

Den nya Fondtorgsnämnden ska förvalta torget. Vi blev nyfikna och bjöd in Erik Fransson, nämndens kanslichef, till minPensionsPodden. Vi ville veta vad som väntar våra ppm-pengar. Hur många fonder det blir. Vilka premisser som kommer att gälla för upphandlade fonder. Vad som händer om en fond som jag har idag inte längre finns med på det nya fondtorget. Och om AP7 Såfa fortfarande kommer vara ett alternativ för den som inte vill göra egna val.

Lyssna på avsnittet med Erik Fransson här nedanför, eller i din poddkanal.

Hur påverkas pensionerna av krig?

Krig är ett ämne som vi aldrig har reflekterat över att ta upp i minPensionsPodden. Men på bara några veckor har vår trygga del av världen totalt förändrats.

Om du sparade i Rysslandsfonder när kriget bröt ut i Ukraina har du säkert redan flyttat dina pengar till säkrare placeringar. Men är det något annat du behöver tänka på i ditt sparande? Behöver man vara orolig för sina pensioner?

Agneta Claesson från Pensionsmyndigheten och Staffan Ström från Alecta hjälper oss att reda ut vad som gäller. Du kan lyssna på minPensionsPodden via länken nedan eller i kanaler där poddar finns.