Hur länge är du pensionär?

Tre generationer målar båten inför sjösättning. Skärgård

Ett normallångt pensionärsliv är en femtedel av livet. Att gå i pension vid 65 och sedan dö vid 82 års ålder innebär att pensionstiden blir 17 år, vilket är 21 procent av ett medellångt liv om vi tittar på medellivslängden för 2018.  

Tittar vi på män och kvinnor separat så ser medellivslängden olika ut. Kvinnors medellivslängd är 84,25 år, vilket ger en pensionärs tid på nästan 23 procent.

Männens medellivslängd är för närvarande 80,78 år vilket ger en pensionärstid på strax under 20 procent. Medellivslängden för 2018 bygger på hur gamla de som dog under året varit i genomsnitt. Siffran är framräknad av Statistiska Centralbyrån, SCB.

Livslängden sjunker i vissa kommuner

Men medellivslängden är också olika beroende på var i landet du bor och vilken utbildning du har. Om du har en partner eller inte spelar också roll för livslängden.

I de kommuner som hade högst medellivslängd under mätperioden 2014-2018 har livslängden ökat jämfört med förra mätperioden 2009-2013.

I de kommuner som har lägst livslängd har medellivslängden istället minskat med åren.

I Munkfors kommun, som har den lägst förväntade livslängden, har medellivslängden för män sjunkit från 77,9 år till 75,9 år.

I Täby kommun, där kvinnor har den högsta förväntade livslängden, är medellivslängden 86 år, en ökning med ett halvår jämfört med förra mätperioden.

Kommuner med högst medellivslängd 2014-2018 ( förändring 2009-2013)

Kvinnor

Kommun Medellivslängd Förändring
Täby 86,05 (+0,55)
Vellinge 86,01 (+1,22)
Staffanstorp 85,97 (+1,37)
Lidingö 85,95 (-0,24)
Vaxholm 85,85 (+0,67)

Män

Kommun Medellivslängd Förändring
Danderyd 84,23 (+0,98)
Habo 83,45 (+2,69)
Lomma 83,39 (+2,69)
Staffanstorp 83,33 (+1,78)
Lidingö 83,19 (+1,38)

Källa: SCB

Kommuner med lägst medellivslängd 2014-2018 ( förändring 2009-2013)

Kvinnor

Kommun Medellivslängd Förändring
Dorotea 80,64 (-2,7)
Åsele 80,65 (-0,38)
Malå 80,83 (-1,59)
Bjuv 80,98 (-1,01)
Mellerud 81,09 (2,12)

Män

Kommun Medellivslängd Förändring
Munkfors 75,92 (-1,99)
Filipstad 76,1 (-2,47)
Högsby 76,36 (-1,54)
Åsele 76,42 (+0,02)
Eda 76,72 (-2,55)

Källa: SCB

Omräknat till pensionärsår betyder det att männen i Munkfors kan räkna med en pensionärstid på 14 procent av sin livstid. Den nya pensionsåldern som dykt upp i debatten, 75 år, gör det knepigt för de värmländska gubbarna att hinna med att bli pensionärer.

För kvinnorna i Täby ser det ljusare ut. De kan räkna med att vara pensionärer i 21 år, eller 24 procent, nästan en fjärdedel av livet, om de går i pension vid 65.

Vi har tidigare skrivit om vad statistiken säger om oddsen för att bli 100 år gammal. Är du välutbildad, kvinna, har fött barn, har en partner och bor i en kommun i närheten av Stockholm så är risken stor att du hamnar där. Då kan det vara bra att i god tid planera sin pensionärsekonomi.

Läs mer i blogginlägget ”Ja må du leva uti 100:ade år”

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom minPension

Medellivslängd? Pensionärsparet lever längst

Visst lever vi längre, men medellivslängden ökar inte lika mycket för alla. För blivande pensionärer spelar utbildningsnivån och en partner att dela pensionärslivet med stor roll för hur långt livet kan tänkas bli.

Medellivslängd

Medellivslängden spelar stor roll för hur stora våra pensioner blir. Ju fler år vi förväntas leva desto längre ska pensionspengarna vi arbetat ihop räcka. Därför kan vi behöva arbeta längre upp i åren för att få en pension på samma nivå som tidigare generationer.

Medellivslängden har ökat under en lång tid. Men nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att utvecklingen spretar.

I tabellen här nedanför ser du 2017 års siffror för den återstående medellivslängden för 65-åringar.

Kvinnor

Utbildningsnivå Återstående medellivslängd 2017 Förändring jämfört med 2012
Förgymnasial 20,3 0,1
Gymnasial 21,5 0,2
Eftergymnasial 23,3 0,4

Män

Utbildningsnivå Återstående medellivslängd 2017 Förändring jämfört med 2012
Förgymnasial 18,1 0,4
Gymnasial 19,3 0,6
Eftergymnasial 20,9 0,7

Kvinnor lever fortfarande längre än män, men avståndet krymper. Skillnaden i medellivslängd mellan män med hög utbildning och kvinnor med låg utbildning är bara ett år. Den förväntade återstående medellivslängden bland dagens 30-åringar visar att de välutbildade männen har en högre förväntad återstående medellivslängd än de lågutbildade kvinnorna. Männen kan räkna med att bli 84,3 år, kvinnorna 81 år.

De välutbildade kvinnorna är de som förväntas leva längst, till 87 år i genomsnitt.

Satsa på en partner

Att leva tillsammans med någon verkar också vara en bra väg till ett långt liv.

Den som har en partner vid 65 års ålder förväntas leva längre än singlarna. Det gäller oavsett utbildningsnivå.

Medellivslängden för gift och ogift

Källa och grafik: Statistiska centralbyrån

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Medellivslängden ökar, men alla lever inte länge

Att vi bör arbeta längre för att vi lever längre är ett mantra som upprepas allt oftare. Ju fler som jobbar några år till desto bättre är det både får den egna pensionen och för samhällsekonomin i stort. Ny statistik (2016) visar att medellivslängden fortsätter att stiga. Men alla lever inte länge.

Statistiska Centralbyrån (SCB) kom med ny statistik i veckan. Enligt den är medellivslängden nu 84 år för kvinnor och 80,3 år för män.

Vi blir äldre än tidigare. Och risken att bli hundra år ökar. Unga, kvinnor, de med hög utbildning och hög inkomst löper störst risk för att leva länge och därmed behöva en stor påse pengar för att klara sin pension. Läs mer i det tidigare blogginlägget ”Ja må du leva uti hundrade år”

Men spegeln har alltid en baksida. Om medellivslängden är 80 plus innebär det ju samtidigt att många faktiskt dör tidigare än så.

Att läsa dödsannonser ger snabbt en ganska tydligt bild av att livet inte är lika långt för alla. Det som är bra i Sverige, och som professor Hans Rosling brukar påpeka, är att det väldigt sällan är dödsannonser där barn dött. Krasst sett är det också här som det har hänt mest de senaste hundra åren. Barnadödligheten har minskat dramatiskt, vilket ju får konsekvenser för medellivslängden.

Annat spelar också roll för hur länge vi kan antas leva:

Kön. Kvinnor lever oftast längre än män även om avståndet krymper. I andra länder är skillnaden större än i Sverige. I en del länder i Östeuropa är skillnaden tio år.

Men tittar man lite mer noggrant på den svenska statistiken så lever män med hög utbildningsnivå länge än kvinnor med enbart grundskoleutbildning.

Utbildning. En minst lika viktig faktor som kön är utbildningsnivå. Män med hög utbildning lever längre än kvinnor med låg utbildning. Skillnaderna i livslängd kopplat till utbildning har dessutom ökat på senare år och är drygt fem år. För fem år sedan var skillnaden ungefär ett halvår lägre. De välutbildade drar ifrån.

Förväntad livslängd och utbildningsnivå

Utbildningsnivå Kvinnor Män 
Förgymnasial 81,4 78,2
Gymnasial 84,4 81,0
Eftergymnasial 86,7 83,7

Källa: SCB 2016. Materialet grundar sig på återstående livslängd för dem som fyllt 30 år

Var du bor. Norrlandslänen har kortare återstående medellivslängd än resten av Sverige, oavsett utbildningsnivå.

Medellivslängd i olika län

Kvinnor Män
Halland 84,70 Kronoberg 81,09
Kronoberg 84,66 Uppsala 81,0
Stockholm 84,27 Halland 08,93
Uppsala 84,18 Stockholm 80,60
Jönköping 84,18 Jönköping 80,48
Skåne 83,88 Västmanland 80,18
Östergötland 83,86 V. Götaland 80,16
V Götaland 83,79 Skåne 80,07
Västmanland 83,64 Dalarna 79,98
Södermanland 83,50 Gotland 79,84
Kalmar 83,49 Västerbotten 79,72
Dalarna 83,48 Kalmar 79,67
Blekinge 83,44 Östergötland 79,63
Värmland 83,45 Blekinge 79,55
Örebro 83,39 Södermanland 79,48
Västerbotten 83,24 Värmland 79,47
Jämtland 83,19 Jämtland 79,41
Norrbotten 83,18 Örebro 79,43
Gotland 82,94 Västernorrland 79,00
Gävleborg 82,84 Gävleborg 78,94
Västernorrland 82,60 Norrbotten 78,53

Källa: SCB 2016                                                

Att vi bor i Sverige spelar också roll. I många år låg Sverige högt uppe på listorna över länder med längst medellivslängd. Men även om vi lever längre så halkar vi ner på listan.

Kvinnorna finns inte längre med på topp-tiolistan och männen finns på plats sju. Även om vi lever längre än tidigare så stiger medellivslängden brantare i andra länder. Så här ser listan ut.

Här lever vi längst i Europa

Kvinnor Medellivslängd Män Medellivslängd
Spanien 86, 2 Island 81,3
Frankrike 86,0 Schweiz 81,1
Italien 85,6 Liechtenstein 81,0
Schweiz 85,4 Cypern 80,9
Luxemburg 85,2 Italien 80,7
Cypern 84,7 Spanien 80,4
Island 84,5 Sverige 80,3
Portugal 84,4 Norge 80,1
Malta 84,2 Nederländerna 80,0
Norge 84,2 Malta 79,8
Sverige 84,0 Storbritannien 79,5

Källa: SCB 2016

 Tröstande ord på vägen

Hur länge en generation faktiskt lever vet vi inte förrän alla har dött, vilket inträffar någon gång efter 100-årsdagen. Men då har det visat sig att den verkliga medellivslängden är betydligt högre än den som antogs när de föddes.

De kvinnor och män som föddes 1910 hade en förväntad medellivslängd på 59 år och 56 år. Den verkliga medellivslängden blev 68 år för kvinnorna och 62 år för männen.