Checklista för dig med lön runt 40.000 kronor

spårvagnLön och pension hänger ihop. Men att ha en hög lön behöver ändå inte betyda att du får hög pension. Här är några saker att tänka på.

Först och främst, vad är hög lön? När vi pratar om pensioner finns det några tydliga gränser då villkoren förändras.

Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en lön på 40 250 kronor i månaden (år 2019) så har det i de flesta tjänstepensionsavtalen betydelse för hur mycket pengar din arbetsgivare sätter av till din framtida pension. Beroende på vilket avtal du tillhör betalas pengarna till din pension in på olika sätt. För t ex privatanställda tjänstemän, ITP1, är det lönen varje månad som bestämmer hur stor inbetalningen blir. Det betyder att enstaka månader när du tjänat mycket pengar kan ge ett bra tillskott till din tjänstepension. I andra avtal är det årslönen som räknas, och ger en enstaka månad med extra hög lön inte samma effekter en enstaka månad med extra hög lön inte samma effekt.

Tjänar du mer än 8,07 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en lön på 43 309  kronor i månaden (år 2019), så har du nått taket för inbetalningar till den allmänna pensionen. Här är det årsinkomsten som räknas.

Kolla vad du har nu. Även om du har hög lön i dag så betyder inte det att du kommer att få högre pension än de som tjänar mindre. Antalet år du har arbetat och vilken lön du har haft under de åren spelar roll. Har du t ex pluggat länge så betyder det troligen att du inte tjänat så mycket pengar de åren. De första åren i arbetslivet kanske du inte var så högavlönad och kanske har du även arbetat deltid några år. Allt det har betydelse.

Gör du en prognos på minPension kan du snabbt se vad du har tjänat in hittills till din pension och göra en prognos för hur stor pensionen blir om du jobbar vidare ungefär som nu.

Tjänstepensionen väger tungt

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Exempel

Josefin har en lön på 48.000 kronor i månaden. Så här ser hennes pensionsprognos ut med och utan tjänstepension.

Med tjänstepension Utan tjänstepension
Jobb till 65 år 29.500 kr/ mån 15.500 kr/mån
Jobb till 69 år 34.000 kr/mån 17.000 kr/mån

Förmånsbestämd eller premiebestämd pension

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension på det nya jobbet. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.

Förmånsbestämd – här är det lönen de sista åren innan du går i pension som till stor del bestämmer nivån på din pension. Det spelar också roll hur många år du arbetat inom avtalet.

Premiebestämd – här betalar arbetsgivaren in en viss procent av din lön in till framtida pension. Du har själv möjlighet att välja hur pengarna ska placeras. Pensionen beror på hur mycket pengar som satts in och värdeutvecklingen.

Exempel på olika typer av tjänstepension

 • ITP 2 Förmånsbestämd
 • ITP 1 Premiebestämd
 • KAP-KL Förmånsbestämd på lön över 7,5 inkomstbasbelopp
 • AKAP-KL Premiebestämd
 • PA16 avd II Förmånsbestämd på lön över 7,5 inkomstbasbelopp ( född före 1973 förmånsbestämd  oavsett lön)
 • PA 16 avd IPremiebestämd
 • SAF-LO Premiebestämd

Avgifter på pension har betydelse

Ju högre lön desto mer pengar går in till din framtida pension. Med långa spartider har årskostnaden för förvaltningen stor betydelse för hur stor din pension blir. Ha koll på vad du betalar för avgifter.

Tänk på din pension när du får barn

Undvik mamma- och pappafällorna. Att bilda familj och kanske jobba mindre några år när barnen är små kan påverka pensionen.

Se till att ha premiebefrielse när du är föräldraledig. Det betyder att du får insättningar till din tjänstepension som om du arbetat. Normalt kan du få detta i 13-18 månader. Det varierar mellan olika avtal. Har du ingen tjänstepension, eller en tjänstepension som inte är kollektivavtalad kan du gå miste om de pengarna.

Missa inte barnårsrätterna. Den som tjänar för mycket kan gå miste om generös förmån i den allmänna pensionen, barnårsrätterna. I den allmänna pensionen kan du få extra pensionspengar när barnen är under fyra år, barnårsrätter. De går till den av föräldrarna som har lägst inkomst. Men tjänar båda föräldrarna mer än taket i den allmänna pensionen, 43 309  kronor i månaden, så blir det inte barnårsrätter. Att lägga sig under taket ger extra pengar – och kanske sparade föräldradagar när barnen blivit äldre.

Deltid kan bli dyrbart. I de avtal där du får extra premiepension när du tjänar mer än 40 250  kronor (2019) kan du gå minste om mycket pengar om du går ner i deltid och kanske hamnar under den månadslönen. Inbetalningen är 4,5 procent istället för 30 procent på lönen. När det gäller deltid enligt föräldraledighetslagen (rätt att jobba mindre när barnen är små) så är det stora skillnader mellan avtalen. I den offentliga sektorns avtal, t ex AKAP-KL och PA 16, betalas det in full premie fast du jobbar deltid. Här bör du fråga på jobbet hur din pension påverkas.

Tänk på att deltid i många år kan betyda att löneutvecklingen blir sämre. Det påverkar också din framtida pension.

Deltid när du börjar närma dig pensionen kan ha extra stor påverkan på din pension om du har en förmånsbestämd pension. Kolla villkoren med din arbetsgivare.

Högre pension om du jobbar länge

Kolla vad du får om du jobbar efter 65. Hög lön ger bra inbetalningar till tjänstepensionen. Men i de allra flesta avtalen så upphör inbetalningarna när du fyller 65 år. Jobbar du längre får du bara inbetalningar till den allmänna pensionen.

Skatteplanera ditt pensionsuttag

Skatta inte bort pensionen. Pension beskattas ungefär som lön. Hög pension kan beskattas med både statlig skatt och värnskatt. Pension som tas ut före det år du fyller 66 år beskattas dessutom högre än den pension du tar ut senare.

Gå in på Skatteverkets hemsida och se vilken skatt du kan räkna med.

En del pensioner betalas ut på kort tid, kanske fem år, om du inte säger till om någon annat innan du börjar ta ut pengarna. Det kan innebära att du får väldigt höga inkomster några år, och att de sedan sjunker med flera tusenlappar i månaden. Du behöver inte ta ut all pension på en gång, så därför går det att jämna ut pensionsinkomsterna över tid och därmed få en lägre skatt.

Lyssna på Minpensionspodden om löneväxling och flexpension >>

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Pensionslösa småföretag – morgondagens fattigpensionärer

IMG_3600Många småföretag saknar avsättning till tjänstepension. Enligt Länsförsäkringars beräkningar saknas tjänstepension i så många som var tredje företag med upp till 20 anställda. Samtidigt är det just i dessa företag som de allra flesta jobben skapas.

Vid lunchtid på tisdagen i Almedalveckan valde Länsförsäkringar att lyfta den viktiga frågan om tjänstepensionslösa småföretagare och dess anställda. När vi idag lever allt längre blir pensionen som vi får från staten, den allmänna pensionen, lägre än för tidigare generationer. Som en följd blir tjänstepensionen en allt viktigare del av helheten för den som inte vill leva som fattigpensionär på äldre dagar.

En färsk undersökning som Länsförsäkringar har tagit fram visar att vart tredje företag med upp till 20 anställda saknar tjänstepension. Störst är bristen i storstadsområden och bland RUT- och ROT-företag. Och just i dessa företag skapas de allra flesta nya jobben. Medvetenheten bland de drabbade är ofta låg.

Annika Creutzer ledde seminariet och i panelen deltog pensionsgruppens Solveig Zander (c), Erik Ageberg från Företagarna, Eskil Wadensjö, nationalekonom på Stockholms Universitet, Kristina Kamp från Min Pension och Tua Holgersson från Länsförsäkringar Fondliv.

Varför saknas tjänstepension i små företag?

Det är inte av ovilja som tjänstepension saknas i små företag, tror Kristina Kamp. Nya företagare har inte koll. Även Erik Ageberg ser problematiken i att dra likhetstecken mellan goda arbetsgivare och kollektivavtal. I början av sitt företagande kanske man inte har råd. Panelen enas om att det borde finnas en checklista för nyföretagare där en av punkterna är tjänstepension.

Varför fler pensionslösa småföretag i storstadsregioner?

Är det ett storstadsfenomen att leva för dagen? Undrar Solveig Zander. Eskil Wadensjö menar att det kan vara en accepterad trend bland arbetsgivarna i storstan. Att man där kan vara en tuffare arbetsgivare. Många arbetsgivare ger sina anställda en  hög lön och lägger därmed ansvaret för avsättning till tjänstepensionen i knät på dem. Samtidigt upplever Tua Holgersson en stolthet bland de företagare som faktiskt har tjänstepension för sina medarbetare och menar att det är viktigt för nystartade företag att inte bygga en affärsplan på drömmar utan att istället ta med kostnader för tjänstepension redan i startkalkylen.

Erik Ageberg önskar transparens vid löneutbetalningen för att skapa förståelse för hur mycket som faktiskt betalas in till pensionen via skatter och sociala avgifter samt via avsättningar till tjänstepension. Först då kan man skapa förståelse för betydelsen av tjänstepension.

Tänk på att avdragsrätten finns kvar för dig utan tjänstepension

Sist men inte minst anser panelen att det har varit dålig kommunikation kring att avdragsrätten för privat pensionssparande fortfarande finns kvar för den som saknar tjänstepension. Hur mycket ska du då sätta undan? På lönedelar under 38.000 kronor är tjänstepensionen 4,5 procent. En person som tjänar 25.000 kronor per månad bör alltså sätta undan cirka 1.000 kronor i privat sparande för att täcka upp för den förlorade tjänstepensionen.

Vill du veta mer om tjänstepension för småföretagare? Lyssna på minPensionsPoddens avsnitt 9.

 

Så kan en burk målarfärg förbättra pensionen

målarfärg_mediumI början av vecka 23 kommer skatteåterbäringen till dig som har deklarerat elektroniskt – och har pengar att få tillbaka från Skatteverket.Om du vill kan skattåterbäringen bättra på pensionen. Tycker du det är tråkigt att spara så kan du istället köpa en burk målarfärg för att förbättra pensionen.

Botanisera i listan av sparformer och tänk på att man inte måste hålla sig till bara en sparform. Eftersom det handlar om att spara på väldigt lång sikt kan det vara bra att blanda lite, för man vet ju inte vad som kan hända i framtiden. Allt behöver inte heller handla om att spara. Det kan vara minst lika viktigt att minska sina framtida kostnader.

Behöver du förbättra din framtida pension?

Kolla först om du verkligen behöver spara extra till pensionen. Om du inte redan har gjort det, gör en prognos på minPension. Fundera på hur mycket du kan avvara varje månad i sparande. Är du ung så finns det förmodligen en hel del andra hål som kan behöva fyllas på också.

Hur mycket behöver du spara till pensionen?

Räkna med att du ungefär får ut det du sätter in idag. Sparar du en tusenlapp i månaden så kan du få ut den tusenlappen när du blir gammal. Har du tur har du lite värdeutveckling på pengarna, men det är sällan några gigantiska summor vi pratar om.

Exempel:

 • 500 kronor per månad i 20 år
  Kapital vid 65 års ålder: 133.277 kronor. Om utbetalningstiden i exemplet är tio år blir det 1.222 kronor per månad.
 • 1 000 kronor per månad i 20 år
  Kapitalet vid 65 års ålder: 268.813 kronor. Om utbetalningstiden är tio år blir det 2.465 kronor per månad.

Utbetalningarna är omräknade till dagens penningvärde och den reala värdeutvecklingen är 2,1 procent per år.

Vilken sparform ska du välja till ditt pensionssparande?

Det finns olika varianter. Här är några.

Spara på bankkonto, eller i fonder eller aktier

Finns hos: Sök på nätet eller ta hjälp av banken. Jämför gärna priser och räntor på sparandet. Att spara långsiktigt på ett vanligt lönekonto är sällan det bästa alternativet.
Plus: Enkelt! Du kan dessutom utnyttja förlustavdrag om du måste ta ut pengarna utan att det har blivit någon bra värdeutveckling.
Minus: Att spara långsiktigt på ett vanligt lönekontor är sällan det bästa alternativet. Fonder och aktier vinstbeskattas med 30 procent.
Passar för: Bra för dig som inte riktigt vet vad du ska göra med pengarna.

Spara i ISK, Investeringssparkonto

Finns hos: Fråga din bank – eller googla!
Så funkar det: Du sparar till exempel i fonder eller aktier. Du får inget avdrag när du sätter in pengarna. Du betalar en schablonskatt på alla dina pengar. När du tar ut pengarna behöver du inte betala skatt på den vinst du eventuellt gjort. Du behöver inte ha pengarna låsta en viss tid. Insättningsgarantin gäller.
Mer om beskattningen hittar hos Skatteverket >>
Plus: En billig sparform eftersom bankerna inte tar ut någon extra avgift utöver fondavgifter och courtage för de fonder och aktier som du köper. Stor flexibilitet när du tar ut pengarna. Låg skatt. Insättningsgarantin gäller.
Minus: Du kan inte kvitta förluster mot vinster. Skatten på hela kapitalet gäller även om värdet minskar. Schablonskatten gör också att det inte lönar sig att ha det här kontot som ett sparkonto, du behöver ha en värdeutveckling på kanske 4-5 procent per år över tid för att det ska vara en bra affär.
Passar för: Alla som vill ha ett flexibelt sparande, som gillar lite risk och som har en relativt lång spartid. Passar alltså bäst för aktiefonder, aktier och liknande eftersom det tas ut en årlig skatt på kapitalet. Har du bara banksparande är det stor risk att skatten äter upp värdeutvecklingen. För den som vill gå i pension lite tidigare kan det vara idé att ta av det här sparandet först eller kombinera det med ganska låga uttag från pensionskontona. Då undviker du den höga skatten som tas ut om du börjar ta ut din pension före 65 år. Läs mer på minPension

Spara i en kapitalförsäkring

Finns hos: Försäkringsbolag och banker
Så funkar det: Kapitalförsäkringar liknar ISK. Men här kan du, åtminstone hos vissa bolag, välja om du vill ha pengarna i en traditionell försäkring eller placerade i fonder. Ofta krävs att sparandet binds i fem år eller mer. Annars tillkommer en avgift. Vissa kapitalförsäkringar betalas ut som ett engångsbelopp vid ett visst tillfälle, medan andra betalas ut under en längre tid, likt en pension. Vanligast är att du själv är mottagare av utbetalningarna, men du kan även bestämma att utbetalningen av försäkringen ska ske till en förmånstagare under din livstid.
Plus: Samma som för Investeringssparkontot, se ovan. I kapitalförsäkringen har du också möjligheten att ha en förmånstagare till försäkringen som gör att pengarna betalas ut till den personen om du avlider. Beloppet är alltså undantaget från de vanliga arvskattereglerna.
Minus: Det tas ofta ut en extra avgift för försäkringen. Sparandet är ofta bundet en viss tid.
Passar för: Den som kanske skulle kunna spara i en ISK, se ovan, men som vill ha ett försäkringsmoment och särskilda förmånstagare.

Mer om kapitalförsäkringar och investeringssparkonto kan du läsa om hos Skatteverket >>

Finns det något alternativ till att bara spara?

Det finns alternativ till sparande. Att amortera på sina lån och renovera sin bostad är andra sätt att förbättra sin pensionärsekonomi.

Amortera

Så funkar det: Om du har lånat pengar så betalar du förutom räntan även av den faktiska skulden. På det sättet minskar summan pengar du lånat, och därmed även räntan.
Plus: Du blir inte lika känslig för räntehöjningar. Om du har ett miljonlån ska du ut med mycket mer pengar om räntan höjs än om du har lånat en halv miljon. Betalar du av på lånet får du successivt lägre räntekostnader. Lägre fasta kostnader är bra om du skulle få lägre inkomst, till exempel när du blir pensionär. När skulderna minskar blir din ekonomiska balansräkning starkare. Det i sin tur gör dig bättre rustad om du behöver sälja bostaden om priserna på bostäder faller.
Minus: Ditt konsumtionsutrymme minskar. Pengarna du lägger på att amortera skulle du kunna använda till konsumtion. Du har inte samma möjlighet att bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter. Du har inte heller samma möjligheter att investera i något annat och den vägen få högre värdeutveckling än vad du tjänat på att amortera. Det finns inget självändamål att vara skuldfri om du har ekonomiskt utrymme att ha lite lån. Det är din ekonomi i övrigt som bestämmer.
Passar för: Om du räknar med att pensionen inte blir så stor och du kanske vill bo kvar i din bostad så är amortering ett sätt att sänka bostadskostnaderna. Du får också ut mer pengar i handen om du vill sälja bostaden. Det minskar inte heller möjligheten att få bostadstillägg.

Renovera

Att behålla värdet på sin bostad och slippa tråkiga måste-renoveringar längre fram är också ett sätt att pensionsspara.
Plus: Bra sätt att tjänar pengar om du har tid och gillar att fixa. Använd skatteåterbäringen till takpannor, målarfärg , kakel eller annat som behövs. Resultatet av mödan kan avnjutas även före pensionen.
Minus: Gör jobbet ordentligt och tänk på att dåliga egenjobb inte gärna ersätts av försäkringsbolaget om det blir fel. Svårt att värdera värdet på jobbet i rena pengar.
Passar för: Den händige med gott om tid.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension

Extrajobben som ger pension

Studenter pluggarI avsnitt 6 av minPensionsPodden pratar vi om extrajobben som ger pension.

Att få pension för sommarjobbet är inte jätteviktigt, men för den som ska plugga länge kan extrajobbet bli ett viktigt tillskott i den totala pensionspotten. Pengarna du får in i systemet när du är ung förräntar sig under många år och blir därmed bottenplattan i din pensionsportfölj.

Mer information om pension för unga hittar du i artiklarna på minPension >>