Fortsatt mycket trafik till minPension

När vi analyserar användarstatistiken för årets tredje kvartal ser vi att intresset för den egna pensionen fortsätter att vara högt. Över fem miljoner prognoser skapades och antalet inloggningar ökade med 47 procent jämfört med samma period förra året.

Totalt är vi nu över 3,7 miljoner registrerade användare – målsättningen har länge varit att nå fyra miljoner vid utgången av år 2020. Om dagens tillväxttakt håller i sig uppnår vi det med råge.

Stort tack till dig som använder minPension för att skaffa dig pensionskoll!

Infografik över trafiken till minPension under kvartal 3 2019

Så använde vi minPension under årets andra kvartal

Statistik för minPension avseende kvartal 2 2019Under årets andra kvartal fortsatte användningen av minPensions tjänster att öka. Totalt genomfördes 4 922 487 prognoser, vilket är 79 procent fler än samma period förra året.

Vi loggade in 2 196 757 gånger till ”Mina sidor”, vilket var 31 procent fler än under samma period 2018. Under kvartalet nyregistrerade sig 63 623 personer.

Vi ser fortfarande att män använder tjänsterna i större utsträckning än kvinnor, men andelen registrerade kvinnor ökade något under perioden och ligger nu på 47,7 procent.