Bankkrisen i USA

Vi ser i användarstatistiken att det är många som har loggat in på minPension för att se över sina pensioner de senaste dygnen. Undrar du också om dina pensioner påverkas av den amerikanska bankkrisen? På Alectas hemsida hittar du mer information.

Vill du uppdatera dina uppgifter på minPension?

Har du loggat in på minPension och tycker att informationen om dina pensioner känns gammal? I så fall kan du själv begära uppdatering av dina uppgifter i fliken ”Uppdatera”. När du klickar på knappen ”Uppdatera uppgifter” så skickar vi en fråga till alla anslutna aktörer och ber dem uppdatera sin information om dina pensioner hos oss.

Skärmbild som visar Uppdatera på minPension

Om du inte begär uppdatering gäller följande

 • Pensionsmyndigheten uppdaterar dina uppgifter varje dygn.
 • Uppgifter hos bolag som vi känner till att du har pensioner hos uppdateras en gång per månad. Om du har fyllt 54 år kan du använda Uttagsplaneraren på minPension och då uppdaterar vi din information varje gång du loggar in – dock max en gång per dygn.
 • En gång om året skickar vi en fråga till alla anslutna aktörer och ber dem uppdatera informationen om dina pensioner. Det gör vi för att fånga upp om du under året har fått pensioner hos ännu ett pensionsbolag.

Text: Maria Eklund, minPension

Har du fått e-post från minPension?

När du registrerar dig på minPension behöver du ange en e-postadress. Varför? Jo, därför att vi ibland behöver informera dig om något. Till exempel när du registrerar dig.

Du behöver bekräfta din e-postadress

För att försäkra oss om att din e-postadress blev rätt ifylld, får du ett meddelande när du har registrerat dig där vi ber dig att bekräfta din e-postadress. Det gör du genom att klicka på knappen ”Bekräfta e-post” alternativt kopiera länken i meddelandet och klistra in det i din webbläsare.

Vårt meddelande ser då ut så här:

Mall som visar hur ett e-postmeddelande från minPension ser ut.

Alla våra e-postmeddelanden har samma typ av utseende. Det innehåller vår logga i huvudet och har länkar till våra sociala medier i sidfoten. Här ser du också vårt registrerade bolagsnamn längst ner till vänster och vår logga i minsta format till höger.

Vilka meddelanden skickar minPension via e-post?

När du får e-post från oss är avsändaren ”Min Pension i Sverige”. Det kan se ut så här i din inkorg:

Så här kan meddelanderaden se ut när du får mejl från oss.

Våra planerade utskick till dig är:

Vid registrering
 • Bekräftelse-e-post
 • Välkomst-e-post
Information
 • E-post om uppdaterat innehav
 • E-post om notis
Vid avregistrering av ditt konto

När du inte har varit inloggad på minPension under 24 månader, tar vi bort dina uppgifter. Inför avregistreringen informerar vi dig via e-post vid två tillfällen:

 • 30 dagar före avregistrering
 • 7 dagar före avregistrering

Dessutom skickar vi e-post om du själv väljer att avregistrera dig.

Vi spammar inte dig

Vi vill inte störa dig i onödan. Därför skickar vi bara e-post när vi verkligen behöver. Om du ändå tycker att vi informerar dig för ofta har du möjlighet att avsäga dig från fler e-postmeddelanden. Det gör du i fliken ”Inställningar” när du har loggat in på minPension.

Vissa meddelanden kommer du ändå att behöva ta emot från oss, till exempel e-postmeddelandet om du skulle avregistrera dig.

Text: Maria Eklund, minPension

Så ser du dina pensioner som har börjat att betalas ut

Är du jobbonär? Eller pensionär? Då kanske några av dina pensioner saknas på minPension.

Vi lever längre och behöver jobba längre för att få samma pension som tidigare generationer. När arbetslivet förändras behöver också informationen på minPension vidareutvecklas för att möta nya krav. Just nu pågår ett sådant arbete tillsammans med pensionsbolagen. Målet är att du ska kunna se dina pensioner som är under utbetalning när du loggar in. Vissa bolag har redan påbörjat leveranserna. För närvarande är det sju aktörer som förser minPension med uppgifter om pensioner som är under utbetalning:

 • Pensionsmyndigheten
 • AMF
 • Alecta  
 • Kåpan
 • Futur
 • Kyrkan pension
 • Avanza

Även andra pensionsbolag fortsätter att skicka uppgifter till minPension om utbetalning påbörjats, men utan uppgift om beloppet som betalas ut. Sen finns det också några bolag som helt slutar att leverera uppgifter till oss i samband med att utbetalning påbörjats. I dessa fall försvinner uppgifterna om både bolaget och beloppet från ditt innehav på minPension.

Saknar du pensioner som redan är under utbetalning – gör så här

Om du saknar pensioner som redan är under utbetalning kan du lägga till dem själv.

Under Intjänad pension finns möjligheter att egeninmata uppgifter som pensioner som saknas i ditt innehav. Denna funktion kan du även använda för att lägga till uppgifter om pensioner som redan är under utbetalning. Detta kan gälla för

 • pensioner som finns i ditt innehav som saknar uppgift om det belopp som utbetalas
 • pensioner som helt saknas ditt innehav för vilka utbetalning påbörjats

Exempel: En person född i januari 1965 har en IPS från Nordea som började utbetalas den månad personen fyllde 57 år, det vill säga i januari 2022. Utbetalningen är avtalad att pågå i fem år från uttagsmånaden och det månadsbelopp som för närvarande betalas ut är 3 000 kronor.  

För att lägga till uppgifter i detta exempel gör du så här:  

Under Intjänad privat pension trycker du på knappen ”Lägg till försäkring”.

Skärmdump från minPension på fliken Intjänad pension

Då öppnas följande inmatningsformulär:

Skärmdump från minPension som visar hur du lägger till en egeninmatad pension.

I detta formulär väljer du och fyller i följande uppgifter:

PensionsbolagNordea
PensionstypIPS  
FörvaltningstypFond   
UttagsstartÅr 2022, månad januari
Uttagsperiod5 år
Pensionsbelopp3 000

Tryck på knappen Spara

Under intjänad pension visas därefter följande uppgifter:

Skärmdump från minPension som visar hur en egeninmatad pension syns på sidan Intjänad pension.

Den upp- och nedvända spargrisen markerar att pensionen är under utbetalning och pennsymbolen att det är en egeninmatad pension.

I pensionsprognosen i Simulatorn visas följande uppgifter:

En skärmdump från minPension som visar den egeninmatade pensionen i Simulatorn.

Även här finns symboler som visar att det är en egeninmatad pension under utbetalning där utbetalningen upphör från och med 62-årsmånaden. 

Motsvarande registrering kan göras under Intjänad tjänstepension för tjänstepensioner som är under utbetalning. Även utländska pensioner kan läggas till på samma sätt.

Text: Lars-Ove Wängemar, minPension

Våra handböcker är uppdaterade

Under sommaren har vi uppdaterat våra handböcker.

Handböckerna är gjorda som pdf-filer och handleder dig genom verktygen på minPension. De förklarar även inloggningsprocessen och de öppna sidorna.

I ”Användarhandbok” (till vänster i bilden nedan) hittar du information om alla verktygen och funktionerna förutom för Uttagsplaneraren som i stället beskrivs i ”Användarhandbok Uttagsplaneraren” (till höger i bilden nedan).

en bild på handböckerna

Här hittar du våra handböcker på bloggen (handböckerna finns också tillgängliga på minPension.se, exempelvis i Uttagsplaneraren).

Behöver du hjälp med nya minPension?

Äntligen är den nya versionen av minPension här! Den är färgglad och lekfull, men har också en del nya funktioner som till början kan vara krångliga att förstå.  Därför har vi tagit fram en ”handbok” som vi hoppas ska stötta dig när du ska testa de nya verktygen. Du hittar den via länken nedan men också under fliken ”Användarstöd” i menyn ovan.

Handbok för minPension