Statistik för kvartal 3

När vi summerar trafiken på Minpension.se för kvartal 3 är andelen registrerade kvinnor fortfarande 47,3 procent.

Kvinnor män

Aktiviteten på pensionsportalen fortsatte att öka jämfört med samma kvartal tidigare år. Totalt gjordes drygt 1 miljon inloggningar till Minpension.se och drygt 1,7 miljoner prognoser skapades. Under kvartalet fick portalen 44.069 nya registrerade användare varav en blev den tre miljonte användaren. Vid månades slut var totalt 3.008.771 registrerade användare av Minpension.se

Läs mer under fliken Statistik ovan.

Publicerat i Statistik | Märkt | Lämna en kommentar

Behöver vi PPM?

Många ifrågasätter premiepensionen – eller PPM som den kallas i dagligt tal. Ändå ger den bättre avkastning än inkomstpensionen, som är den andra delen i den allmänna pensionen från staten. Varför väcker premiepensionen starka känslor? Är den bra eller dålig? Vi bad Johan Florén från AP7 och Fredrik Nordström från Fondbolagens Förening att förklara PPM för Minpensionspoddens lyssnare. Lyssna här

Publicerat i #Minpensionspodden, PPM | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Ännu större skatteskillnader mellan unga och äldre pensionärer

Nästa år, 2018, ökar skatteskillnaderna mellan dem som väljer att ta ut pension tidigt och de som väntar tills de år de fyller 66 år. Unga pensionärer får räkna med drygt tusenlappen i högre skatt – per månad.

Ett par som tvättar sin bil

Regeringen har presenterat sin budget och det lär knappast har undgått någon att pensionärerna fått stora skattesänkningar.

Från nästa år kommer därför pensionärer med en pension på upp till 17.000 kronor i månaden inte att betala högre skatt än vad en löntagare gör.  Det betyder en skattesänkning på omkring 400 kronor i månaden jämfört med i år.

Men de lägre pensionärsskatterna gäller inte alla. De som väljer att ta ut pension tidigt, före det år de fyller 66 år, har ingen skatterabatt. Även när politikerna sänkt skatten vid tidigare tillfällen har det inte gällt för yngre pensionärer. De får samma höga skattenivåer som andra utan löneinkomster, t.ex. arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga. Först när den här gruppen pensionärer passerar åldersgränsen 66 år så sänks skatten även för dem.

Skälet till att det finns olika åldersnivåer för skatt på pensioner är för att politikerna vill ha det så. Ända sedan de första jobbskatteavdragen infördes har det funnits en kritik från pensionärerna för att de får betala en högre skatt än löntagare. Politikerna har lyssnat på den kritiken. Men när skattesänkningarna successivt genomförts har det bara gällt för pensionärer som när beskattningsåret börjar ska ha fyllt 65 år. Det betyder att den som fyller 65 år i januari får vänta tills året därpå för att få sänkt skatt.

Skatteskillnaderna mellan unga och gamla pensionärer är stora, och med de nya skattelättnaderna för äldre pensionärer så ökar skillnaden ytterligare.

En pensionär med en pension på 17.000 kronor i månaden kommer i fortsättningen att betala omkring 1.300 kronor i månaden mer i skatt fram till det år han eller hon fyller 66 år.

Skatteskillnaden beror på att äldre pensionärer får ett högre grundavdrag innan skatten beräknas. Det innebär att skillnaden i skatt mellan unga och lite äldre pensionärer är högre vid låga inkomster.

Den som har en pension på 14.000 kronor i månaden kommer nästa år att betala 1.100 kronor mer i skatt på tidiga pensionsuttag. Den som har en pension på 35.000 kronor i månaden får betala 800 kronor mer.

Tabell: Så här beskattas en lön eller pension på 17 000 kronor i månaden från 2018
( kommunalskatt 32 kr)

Inkomst/mån Skatt/mån Procent av inkomst
Löneinkomster från det år du fyller 66 år 1.600 kr 9 %
Pension från det år du fyller 66 år 3.300 kr 19,5 %
Lön fram till det år du fyller 66 år 3.300 kr 19,5 %
Pension fram till det år du fyller 66 4.700 kr 27,5 %

Enligt regeringen ska det inte finnas några skatteskillnader mellan pensionärer och löntagare på inkomster upp till 17.000 kronor i månaden, givet att pensionären uppnått rätt ålder.

Men det kommer ändå att vara en skatteskillnad mellan den som har lön och den som har pension från 66 års ålder. Den som fortsätter att arbeta får nämligen ytterligare jobbskatteavdrag. Som en slags morot för att jobba vidare.

Sammantaget blir skillnaden i skatt stor mellan att ta ut pension före 66 år eller att jobba. För den som har en inkomst på 17.000 kronor i månaden handlar det om 3.100 kronor i månaden.

Jobba och ta ut pension samtidigt kan mildra effekten

Ett sätt att mildra skatteeffekterna är att jobba och ta ut pension samtidigt. På det sättet kan pensionsutbetalningen minska, och därmed skatten. Jobbskatteavdraget gäller för den del av inkomsten som är lön.

För yngre pensionärer blir det inga skatteförändringar för den som väljer att ta ut pension och lön samtidigt.

För de äldre pensionärerna som fortsätter att jobba blir det en skattelättnad på den del som är pension.

Kapitalvinster, till exempel försäljning av fonder, aktier eller bostäder har inga åldersgränser. Här beskattas pengarna lika oavsett hur gammal eller ung du är. Att ta ut sparpengar eller sälja av tillgångar kan vara ett alternativ för den som vill sluta arbeta tidigt och vill undvika att ta ut pensionspengar.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

 

Publicerat i Pensionsekonomen bloggar, Skatter på pension, Tips | Märkt , , | Lämna en kommentar

Få koll på din livsekonomi

Pappa med barn på trappan utanför husetFörutsättningarna för privatekonomin ändrar sig under livets olika skeden. Som ung handlar det om att flytta hemifrån och kanske köpa den första bostaden med därtill hörande amorteringar på köpet. Kanske har du även studieskulder som ska betalas tillbaka. I småbarnsåren kommer nya utmaningar i större bostad och kanske större bil. Det är dags att fundera på om familjen behöver fler försäkringar som skyddar mot oväntade händelser. När barnen blir större och kanske lämnar hemmet infinner sig en ny ekonomisk situation för många. Hur ska du tänka då? Kanske finns ett utrymme för extra sparande? Och sen – när det blir dags att gå i pension. Kan man bara sitta still och skörda sitt eventuella sparande då?

Bild på Elisabeth Hedmark, privatekonom på LänsförsäkringarI avsnitt 39 av Minpensionspodden pratar vi livsekonomi med Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar. Få koll på din livsekonomi >>

Publicerat i #Minpensionspodden | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mer pension för plugg

Bidragsdelen i studiemedlen ska höjas med 300 kronor per studiemånad, har regeringen bestämt. Höjningen kommer till nästa sommar. Därmed blir det också mer till pensionen – så småningom.

Fyra ungdomar gör grupparbete tillsammans

 

Om du pluggar på högskola och tar ut bidragsdelen i studielånet så betalar staten in pensionspengar till din framtida pension. Om du pluggar heltid under 2017 så blir pensionsinbetalningen 7.300 kronor.

Från och med juli 2018 kommer bidragsdelen i studielånet att höjas med 300 kronor per studiemånad. Därmed kommer också pensionsinbetalningen att höjas, till 8.100 kronor om året för heltidsstudier.

Jämfört med att arbeta så handlar det inte om så mycket pengar, så det kan vara bra att ha ett sommarjobb eller jobba lite extra under terminerna om du vill ha en bra pension. I synnerhet om du kommer att ha många studieår.

Den som arbetar året runt och tjänar 20.000 kronor i månaden tjänar in 41.300 kronor till sin framtida pension. Till det kan läggas tjänstepension om det finns ett avtal om det där du jobbar.

Men om du pluggar extra och sommarjobbar med motsvarande lön  tre månader om året får du in 18.400 kronor om året, från och med år 2018.

Du som är lite äldre kanske funderar på om dina studier också gett dig pensionspengar. De har de gjort om du har pluggat från 1995 och senare. För att dina studier ska räknas med i din framtida pension ska du ha minst fem år i Sverige med inkomster från arbete innan du fyllt 70 år. Inkomsterna ska motsvara minst två inkomstbasbelopp. I år, 2017, är ett inkomstbasbelopp 61.500 kronor.

 Så här mycket tjänar du in till pension per år

Pengar till framtida pension
Plugga heltid, från juli 2018  8.100 kronor
Jobba heltid, 20 000 i mån 41.300 kronor + ev. tjänstepension
Plugga och jobba extra tre månader 18.400 kronor + ev. tjänstepension

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se

Publicerat i Omvärldsbevakning, Tips | Märkt , , | Lämna en kommentar

Så började historien om Minpension

Bild på Min Pensions vd, Anders LundströmI Minpensionspoddens avsnitt 38 tar vi dig tillbaka till tiden före pensionsportalens lansering i december 2004. Hur började allt? Vilka var initiativtagarna bakom världens nu kanske främsta pensionsportal? Och vad väntar Minpension i framtiden? Anders Lundström – Minpensions hittills enda vd – guidar oss på resan.

Lyssna i Minpensionspodden >>

Publicerat i #Minpensionspodden | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nu gör vi det säkrare för dig att logga in på Minpension.se

Nu kan du inte längre logga in på Minpension.se med Pensionsmyndighetens personliga PIN-kod. Anledningen är att PIN-koden inte håller tillräckligt hög säkerhetsnivå för att skydda din integritet. Åtgärden är en anpassning till myndigheternas hårdare krav på säkerhet i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning.

Bild på siffror i olika färger

I slutet av september stängde vi möjligheten att logga in på Minpension.se med din personliga PIN-kod. Nu loggar du istället in med hjälp av e-legitimation (Bank-ID,  Mobilt Bank-ID eller Telias e-legitimation). Anledningen är att inloggning med PIN-kod inte anses hålla tillräckligt hög säkerhetsnivå för att skydda din integritet. Det är också en anpassning till myndigheternas hårdare krav på säkerhet och till EU:s Dataskyddsförordning.

E-legitimation håller en hög säkerhetsnivå

Inloggning med e-legitimation är en säker inloggningsmetod enligt de nya kraven i EU:s Dataskyddsförordning. E-legitimation är redan idag det vanligaste sättet att logga in på Minpension.se. Omkring 7,5 miljoner svenskar har idag Bank-ID och/eller Mobilt Bank-ID. Längst ner i denna artikel hittar du mer information om e-legitimation.

Dina uppgifter på Minpension.se är till för dig

Minpension.se är en självbetjäningstjänst som ger dig som pensionssparare en samlad bild av din intjänade pension. Dessutom möjlighet att göra prognoser för din framtida pension. Genom att ta bort PIN-koden som inloggningsmetod säkerställer vi att bara du som användare har tillgång till  dina uppgifter.

Om du behöver hjälp med att se och förstå dina uppgifter på Minpension.se kan du titta på dem tillsammans med exempelvis en närstående. Detta efter att du själv har loggat in med din e-legitimation.

Enligt våra användarvillkor får du inte lämna ut dina inloggningsuppgifter eller en fullmakt till någon annan för att hämta information om dina pensioner på Minpension.se.

För dig som inte kan skaffa e-legitimation

Om du inte kan skaffa en e-legitimation, exempelvis för att du saknar ett svenskt personnummer, kan du kontakta Pensionsmyndighetens kundservice på telefon 0771-776 776.


Fakta om e-legitimation

Vad är e-legitimation?

En e-legitimation är en personlig elektronisk ID-handling som du använder för att legitimera dig och underteckna handlingar på Internet.

Hur skaffar jag e-legitimation?

För att skaffa e-legitimation behöver du ett svenskt personnummer. Här hittar du utgivare av Bank-ID/Mobilt Bank-ID

Kan jag använda min svenska e-legitimation utomlands?

Det går att använda din e-legitimation och ditt BankID (på fil, kort eller Mobilt BankID) från utlandet. Det är bara att ta med dig din e-legitimation utomlands.

Kan jag få svensk e-legitimation om jag är bosatt utomlands?

Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna skaffa e-legitimation. Utfärdaren kan ha ytterligare regler, som till exempel att du måste vara 18 år.

Om du bor i utlandet, men har svenskt personnummer och ett konto i en svensk bank, kan du ofta logga in på din internetbank och beställa eller ladda ned en e-legitimation.

Om du bor i utlandet och har ett svenskt personnummer, men inte har ett konto i en svensk bank, måste du fysiskt besöka en utfärdare för att kunna identifiera dig och beställa en e-legitimation. Vänd dig alltid direkt till utfärdare av e-legitimation för att få veta exakt vilka regler som gäller.

Jag har ingen e-legitimation. Jag vill gärna ha en men vet inte hur man gör!

På Minpension.se hittar du information om olika typer av e-legitimationer

Du kan även få svar på dina frågor om Bank-ID/Mobilt Bank-ID


 

Publicerat i kundtjänst, På gång på minpension | Märkt , , | Lämna en kommentar

Så påverkas pensionen av deltidsarbete

En mamma busar med sonen som sitter på pappans axlar

Funderar du på att jobba deltid? Har du en lön runt 45.000 kronor? Ett tips är att kolla i prognosen på Minpension.se hur det påverkar pensionen att gå ner i lön. Längre ner visar vi hur det går till.

Om du tjänar runt 41.000 kronor per månad maxar du den allmänna pensionen. För varje krona du tjänar avsätts då 18,5 procent till din allmänna pension. Har du dessutom tjänstepension avsätter din arbetsgivare ytterligare 4,5 procent. Totalt 24 procent till din pension alltså!

Tjänar du över än 41.000 kronor/månad är tjänstepensionen ännu viktigare. På lönedelar över 39.000 kronor får du nämligen 30 procents avsättning till tjänstepension som kompensation för den uteblivna allmänna pensionen.

Hur stor är då skillnaden på din pension om du har en heltidslön på 45.000 kronor men arbetar 80 procent?

Lön Allmän pension Tjänstepension Totalt
45.000 8.325 1.755 + 1.800 11.880
36.000 6.660 1.620 8.280

I exemplet ovan är differensen 3.600 kronor i avsättning till pensionen. Varje månad. Att jobba deltid under en begränsad tid påverkar inte den slutliga pensionen jättemycket. Men om du jobbar deltid under många år kommer det att märkas när det är dags att se över din pension.

Är du mitt i livet och funderar på deltid? På Minpension.se får du hjälp att se hur deltidsarbete påverkar pensionen

Banner "Tänker du arbeta deltid, vara föräldraledig eller studera?"

Om du är mitt i livet kan du använda bannern ”Tänker du arbeta deltid, vara föräldraledig eller studera?”. Du hittar den på prognossidan. Om du följer de olika stegen som följer räknas ditt deltidsarbete med schablonmässigt i pensionsprognosen. Men kom ihåg att verktyget inte tar hänsyn till regler i olika kollektivavtal. Prognosen visar alltså ungefär hur deltidsarbetet kan påverka din pension.

Om du är över 60 år och funderar på att gå ner i arbetstid rekommenderar vi inte att du använder verktyget eftersom beräkningen görs med andra förutsättningar.

Guiden för att lägga in tillfälligt förändrad inkomst – steg för steg

Steg 1

Klicka för att du vill se hur deltidsarbete påverkar din pension.

Steg 1 i guiden för att lägga in tillfälligt förändrad inkomst i prognosen

Steg 2

Ange när du vill börja arbeta deltid, hur mycket du kommer att arbeta under tiden och när du börjar arbeta heltid igen.

Steg 2 i guiden för att lägga in tillfälligt förändrad inkomst i prognosen

Steg 3

Nu är det dags att beräkna din prognos och se hur ditt deltidsarbete påverkar pensionen.

Tillfälligt förändrad inkomst_2015_3

 

 

Publicerat i Omvärldsbevakning, Så fungerar pensionen | Märkt , | Lämna en kommentar

Mer i pensionärsplånboken nästa år

Mellan 110 och 130 kronor per månad. Så mycket höjs garantipensionen nästa år. Planerade skattesänkningar till pensionärer med låg pension innebär ytterligare någon hundralapp mer i månaden.

Två konstnärer tittar på ett objekt tillsammans

Att garantipensionen höjs beror på att prisbasbeloppet, som styr nivån på garantipensionen, stiger nästa år. Från 44 800 kronor till 45 500 kronor. Det är en anpassning till höjda prisnivåer.

För de omkring 200 000 pensionärer som enbart har garantipension höjs pensionen med drygt en 100-lapp i månaden.

Merparten av de pensionärer som har låga pensioner har dock både garantipension och inkomstpension. Inkomstpensionens uppräkning styrs av inkomstbasbeloppet som är beroende av inkomstutvecklingen i Sverige. Det fastställs senare i höst. Eftersom svensk ekonomi går bra just nu är det troligt att det blir mer pengar även här.

Till det kommer regeringens löfte från i våras att sänka skatten för pensionärer. Från 1 januari 2018 ska grundavdraget höjas för ålderspensionärer som har en inkomst mellan 10 300 –  30 000 kronor i månaden.

Enligt finansdepartementets beräkningar innebär det en skattesänkning med 200 kronor för den som har en pension på 14 000 kronor i månaden. Skattesänkningen gäller dock inte yngre pensionärer utan enbart dem som har fyllt 65 år den 1 januari 2018. Den som tar ut pension tidigt får räkna med att betala drygt en tusenlapp mer i månaden i skatt.

Premiepensionen, den tredje delen i den allmänna pensionen, påverkas av utvecklingen på fondsparandet under året.

Tjänstepensionernas uppräkning beror på hur pensionen ser ut. En del räknas upp med prisindex eller liknande, andra med värdeutvecklingen på pensionskapitalet.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension

Publicerat i Omvärldsbevakning, Pensionsekonomen bloggar, Så fungerar pensionen, Skatter på pension | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nu hittar 30-åringarna till Minpension

Graf som visar nyregistrerade på Minpension.se under första halvåret 2017 fördelat på ålderFörsta halvåret 2017 har Minpension fått drygt 185 000 nya användare. Fyra av tio är under 40 år. Andelen yngre, under 30 år, ökar mest.

Även juli månad lockade många nya användare och i höst räknar vi med att tre miljoner har registrerat sig för att få koll på sin pension.

En titt på statistiken över de första sex månaderna 2017 visar att allt fler hittar till Minpension.  De senaste åren har antalet nyregistrerade användare legat kring 280 000 personer. I år ligger prognosen på drygt 300 000 nya användare för helåret 2017.

–  Det är mycket glädjande eftersom vi arbetar för att nå ut ännu bättre till personer som befinner sig mitt i livet och som inte är så kunniga och intresserade av sin framtida pension, säger Johan Hellman, vice vd på Minpension.

Allt fler yngre vill ha koll på sin pension. Av de nykomna användarna är 40 procent yngre än 40 år. I åldersspannet 30-40 återfinns de flesta. Drygt var femte nytillkommen användare finns i den åldersgruppen. Även bland de ännu yngre, de mellan 20 och 30 år, märks ett ökat intresse. Jämfört med förra årets siffror så är det i år 20 procent fler 20-30-åringar som loggat in för första gången på Minpension.

–  Flera stora tjänstepensionsavtal har ändrat villkoren de senaste åren. Det har fått stor betydelse framför allt för de som är i 30-årsåldern. Kanske har det fått dem extra intresserade av att se över resten av sin pension, tror Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.

Den som jobbar statligt har fått ett nytt avtal där det finns en skarp åldersgräns för hur villkoren fungerar. Är du född före 1988 gäller andra regler än om du är född 1988 och senare. För kommun- och landstingsanställd är det 1986 som är brytåret.  I båda dessa avtal har den lägsta åldern för att vara berättigad till tjänstepensionsinbetalningar tagits bort. För privatanställda tjänstemän är brytåret 1979 och åldersgränsen för tjänstepensionsinbetalningar 25 år.

– Sedan pratas det ju rätt mycket om pensioner och om att de unga kan behöva jobba längre upp i åren för att få en pension som liknar tidigare generationers, säger Kristina Kamp.

Av de yngre än det en övervikt av män som har loggat in på Minpension men i de äldre åldersgrupperna, de som fyllt 50 år, är det en övervikt av kvinnor. Den totala fördelningen är 48 procent kvinnor och 52 procent män bland de nytillkomna användarna. Av alla drygt 2,9 miljoner användare är fördelningen kvinnor-män ungefär densamma.

 

Publicerat i På gång på minpension, Statistik | Märkt , | 3 kommentarer