Nu byter minPension färg och form

Läs om arbetet i Cap & Design >

Identity Works berättar om processen >

Med ny färg och form blir det enklare för dig att känna igen vår information när du möter den i andra digitala kanaler, till exempel på bankers och försäkringsbolags internetkontor. Övergången till den nya grafiska identiteten sker successivt under 2018.  
RGB_Logo_positiv

Pensionsportalen minPension.se lanserades 2004. Det var året innan Zuckerberg lanserade high school-versionen av Facebook och tre år innan den första iPhonen fanns att hitta på marknaden. Vid lanseringen erbjöd pensionsportalen information om den allmänna pensionen och vissa kollektivavtalade tjänstepensioner, enbart via webbadressen minPension.se.

Efter lanseringen har den digitala världen vuxit snabbt. Likaså har informationen på minPension utökats genom nya produkter och fler anslutna pensionsbolag samtidigt som  nya distributionsvägar har blivit möjliga. Som den digitala pensionsplattform vi är bejakar vi alla möjligheter den nya världen erbjuder, men inser samtidigt att den utmanar oss som avsändare. Den grafiska identitet som fungerade vid lanseringen 2004 gör det inte längre. Under 2018 gör vi därför en resa mot en ny grafisk identitet som matchar dagens digitala värld.

Med hjälp av färg och form ska det bli enkelt för dig att känna igen vår information när du möter den i olika kanaler, till exempel på internetkontoret hos din bank eller på din arbetsgivares intranät. Vi vill att du ska känna förtroende för din pensionsinformation och veta att den kommer från en oberoende källa, oavsett var du ser den. I vår nya grafiska identitet finns flera element som hjälper dig med det. Ett exempel är den mörkt lila bakgrundsfärgen, ett annat är den responsiva loggan som från att i sitt största format förmedla budskapet att minPension är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen till att i det allra minsta utrymmet bilda en pensionspyramid av de fyra färgade strecken i ordmärket. På vår webbplats hittar du det vi heter ”min pension”. Därför väljer vi nu att skriva minPension med litet m och stort P.

Övergången till den nya grafiska identiteten sker successivt under 2018. Under året möter du båda identiteterna på webbplatsen minPension.se och hos de anslutna pensionsbolagen. När året är slut ska pensionsinformationen se likadan ut oavsett vilken kanal du väljer att se den i. Då kommer du också hitta nya funktioner på minPension.se och din pensionsprognos kommer att visas på samma sätt som dagens beta-version gör.

 

Publicerat i På gång på minpension | Märkt , , | 6 kommentarer

Varför får dagens unga lägre pensioner

Familj i kök

Den eviga frågan är: hur får våra barn det som äldre? Finns det några pengarna kvar i pensionssystemet när det är dags för dem att gå i pension? Svaret på den frågan är ja! Vi har ett hållbart pensionssystem! Men det kräver att vi jobbar fler år när vi lever längre.

BIld på Arne Paulsson

Till vår poddstudio bjöd vi in Arne Paulsson från Pensionsmyndigheten för att prata om pensionssystemet för unga och vad de ska tänka på för att få samma pensioner som dagens pensionärer. Lyssna på #Minpensionspodden >>

Publicerat i #Minpensionspodden | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Skatt och pension 2018

Äldre par som betalar räkningar vid köksbordArbetsinkomster och pension beskattas olika. Din ålder har också betydelse. Högst skatt betalar du på pension som tas ut tidigt, lägst skatt på arbetsinkomster sent i arbetslivet. Skillnaderna kan vara stora.  Här kan du kolla din egen skatt och se olika exempel på hur skatten slår.

Om du inte har så långt kvar till pensionen så spelar skatten på pension roll för din pensionsplanering. Vad blir det kvar i plånboken efter skatt?

De siffror som redovisas i prognosen på Minpension.se är vad du kan förvänta dig att få i pension före skatten är betald. Samma gäller för de löner som redovisas.

Här får du hjälp att ta reda på hur skatten påverkar pensionen.

 1. Räkna ut din egen skatt
 2. Se hur din ålder påverkar skatten
 3. Se hur skatten blir om du arbetar och tar ut pension samtidigt
 4. Se vad som händer med skatt på pension om du bor i ett annat land
 5. Slipp kvarskatt

1) Så här kollar du din egen skatt

Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad just din skatt blir.

Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du börjar ta ut din pension.

Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika.  Vill du veta vilken skatt som gäller i din kommun , titta här: kolla kommunalskatten där du bor

Animerad flicka, Medel-TereseExempel: så här gör Medel-Terese
Medel-Terese är 65 år och tänker påbörja sitt pensionsuttag. Hennes födelseår är alltså 1953. Om hon vill se vad skatten blir från det år hon fyller 66 år så skriver hon istället in födelseåret 1952 i Skatteverkets beräkningssnurra.

Hon vet inte riktigt vilken kommunal skatt hon har, men skriver in 32:00 kronor eftersom det är en ganska normal kommunalskatt i Sverige. Hennes förväntade pension är 18.000  kronor i månaden, alltså 216.000 kronor om året. Den siffran skriver hon in i rutan ”Allmän pension, tjänstepension m.m.” i beräkningssnurran.

Medel-Terese klickar på ”Beräkna” längst ner på sidan. Då får hon besked om hur mycket skatt hon skulle betala om hon var pensionär. För Medel-Terese skulle det bli 60 288 kronor.

Kvar i Medel-Terese plånbok blir: 216.000 minus 60.288 = 155 712 kronor per år eller cirka 13.000 kronor i månaden. Det år Medel-Terese fyller 66 år sjunker hennes skatt till 44 256  eftersom grundavdraget höjs från den åldern.  Kvar i plånboken blir 14 300 kronor i månaden.

2) Din ålder spelar roll 

Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre än när du blir äldre. För arbetsinkomster är det tvärtom. Du får lägre skatt från det år du fyller 66 år.  Skälet är att grundavdragen är olika. I år är det personer som är födda 1952 och tidigare som omfattas av den lägre skatten.

Exempel:
Inkomst 20.000 kronor i månaden, skattetabell 32

Typ av inkomst Skatt
Pension före 66 år 5.700 kronor
Pension från 66 år 4.400 kronor
Lön före 66 år 4.200 kronor
Lön från 66 år 2.200 kronor

Är du född 1952 och tidigare och har en pension på högst 17.000 kronor i månaden är skatten densamma som för löneinkomster för den som är under 66 år.

Skatt som inte påverkas av din ålder

Kapitalinkomster, till exempel vinsten om du säljer din bostad, fonder eller aktier, påverkas inte av vid vilken ålder du har när skatten betalas. Är du bosatt i ett annat land och betalar sink-skatt finns det inte heller några åldersregler.

3) Skatt om du tar ut pension och arbetar samtidigt

Om du jobbar och tar ut pension samtidigt, kommer delar av dina inkomster att beskattas som lön, inklusive jobbskatteavdrag. Den inkomstdel som är pension beskattas som det.

Exempel
Inkomst 20.000 kronor i månaden, varav 10.000 kr är lön och 10.000 kronor som pension, skattetabell 32.

Inkomst pension och lön Skatt
Före 66 års ålder 4 600 kronor
Från 66 års ålder 2 700 kronor

4) Skatt om du flyttar utomlands

Om du väljer att flytta till ett annat land som pensionär så kommer du normalt att skatta i Sverige på den pension du tjänat in här. Det kallas för SINK-skatt (Särskild INKomstskatt). Den är 25  procent från 2018. Istället för grundavdraget finns ett fribelopp på 35.000 kr som gäller oavsett ålder.

I övrigt gäller olika regler i olika länder. Kontakta Skatteverket om du vill veta mer.

Valutan spelar roll

Pension betalas ut i svensk valuta. Bor du i ett annat land kan valutaförändringar påverka vilket värde din pension har. Om du till exempel bor i Spanien och betalar mat och hyra i euro så får du mindre för din pension om värdet på den svenska kronan sjunker i förhållande till euron. Du får mer för din pension om värdet på kronan stiger. Det kan därför vara bra att ha en sparbuffert i lokal valuta för att den vägen jämna ut skillnaderna.

5) Så slipper du kvarskatt

Som pensionär får du ofta pension från flera olika håll. Du kanske även jobbar och får lön. Om du får inkomster från flera håll kan du få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster kan bli för låga. Det beror på att den som betalar ut huvudinkomsten, alltså den högsta pensionen eller lönen, bara drar skatt enligt skattetabell för just denna inkomst. Skatteavdraget kan då bli för lågt eftersom övriga utbetalare ska dra av 30 procent i skatt. Du kan begära jämkning hos Skatteverket för att undvika detta.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Publicerat i Omvärldsbevakning, Skatter på pension | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Podd om förändrade pensionsåldrar

datormus-tangentbord-orange-kuvert-print_500

Hur påverkas du av de föreslagna förändringarna som föreslås i det allmänna pensionssystemet? I det här avsnittet av Minpensionspodden går vi igenom vilka åldersgrupper som berörs av vad.

Förändringar i den allmänna pensionen – så berörs du >>

Publicerat i #Minpensionspodden, Omvärldsbevakning | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Förändringar i den allmänna pensionen – så berörs du

I Minpensionspodden går vi igenom förslaget om förändringarna i den allmänna pensionen >>

Det finns nu en överenskommelse i riksdagens Pensionsgrupp, där sex av partierna ingår, om förändringar i den allmänna pensionen. Här kan du läsa om förändringarna som föreslås och om hur de påverkar dig.

 År 2020

Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs år 2020 från 61 till 62 år. Det innebär att om du är född 1959 och senare så kan du börja ta ut din allmänna pension från 62 års ålder.

LAS-åldern, rätten att ha kvar sin anställning enligt lagen om anställningsskydd, höjs från 67 till 68 år.

År 2023

Garantipensionen höjs till 66 år.

Garantipensionen är det statliga stöd som du får om du har låg pension. Garantipensionen betalas i dag ut från det år du fyller 65 år. Från 2023 föreslås den åldern höjas till 66 år. Det innebär att om du är född 1958 och senare så omfattas du av förändringen. Övriga trygghetssystem, t ex sjukersättning och a-kassa ska också få förändrade åldersgränser.

Undantag: Om du har arbetat 44 år eller längre ska det gå att få garantipensionen tidigare.

Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs från 62 till 63 år. Det innebär att om du är född 1961 och senare så kommer du att kunna börja ta ut din allmänna pension från 63 års ålder.

LAS-åldern höjs till 69 år.

År 2026

Lägsta ålder för uttag av allmän pension höjs från 63 till 64 år. Det innebär att om du är född 1963 och senare kommer du att börja kunna ta ut din allmänna pension från 64 års ålder.

Bostadstillägg och andra grundskydd

Garantipensionen kommer att utökas med ett tilläggsbelopp och bostadstillägget ska höjas. Det ska gå att jobba längre och ändå behålla nivån på garantipensionen. Ett utredningsförslag om allt detta ska presenteras i februari 2018.

Premiepensionen

Premiepensionen ska reformeras. Det innebär sannolikt färre fonder än i dag.

Tjänstepension

De här pensionerna berörs inte av Pensionsgruppens förslag till förändring. Men det kan ändå innebära att tjänstepensionerna ändras på sikt för att anpassas till den allmänna pensionen. Det är upp till arbetsmarknadens parter att besluta om det.

Privat sparande

Berörs inte av de föreslagna förändringarna.

Så påverkas prognosen på Minpension

Din pensionsprognos ändras inte i nuläget. I det uttagsalternativ som visas först är uttagsåldern satt till 65 år. Det gäller även om du har lång tid kvar till pension och kan beröras av ändrade regler. Om du vill se hur stor pensionen blir om du jobbar till 66 år kan du ändra utbetalningsålder i verktyget.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Publicerat i Omvärldsbevakning, Så fungerar pensionen | Märkt , , , , , , , , | 26 kommentarer

Nudge och Nobel

Nugde, eller knuff, är det senaste tillskottet i pensionsordsfloran. Mannen som mest förknippas med nudge, Richard H Thaler, fick i veckan ta emot Nobelpriset ur konungens hand. För pensionerna handlar nugde om hur vi på olika sätt ska styras att göra det som anses vara bäst.  Thaler vill ha ett annat förval i premiepensionen.

Den tydligaste bilden av nudge är en pissoar med en liten fluga ritad på lämplig plats. Det är dit strålen ska riktas för att minska stänket på golvet.

Men det kan också handla om pensioner, och just nu framför allt om premiepensionen.

Richard H Thaler har i år fått priset i ekonomi till Alfred Nobels minne för sin forskning kring beteendeekonomi. Hans forskning handlar om hur det med olika metoder går att knuffa oss vanliga, rätt irrationella människor, att fatta beslut som kanske är mer rationella för oss, utan att vi ens tänker på det.

Bild på Nobelpristagaren Richard H Thaler
Richard H Thaler, nybliven pristagare

Här pratar vi med premiepensionsutredaren Stefan Lundbergh i Minpensionspodden >>

Han har också synpunkter på den svenska premiepensionen, något som han framförde på en träff i regeringskvarteren dagarna efter att han fått sitt pris.

Enligt Thaler finns det alltid någon typ av knuff som gör att vi agerar på olika sätt. När det handlar om premiepensionen har knuffarna sett olika ut över tid. När vi skulle välja premiepensionsfonder första gången var budskapet att det var bra att välja. Både politikerna och fondförvaltarna sa samma sak och det satsades pengar på stora reklamkampanjer. Som den här till exempel >>

Bild från Youtube-klipp på fotbollsspelaren Henrik Larsson
Henke Larsson, fotbollsspelare i annonskampanj för premiepensionsval

Resultatet blev att tredjedelar av de som fick det första valpaketet hemskickat till sig gjorde någon typ av fondval. De flesta av dem har inte gjort något nytt val sedan dess.

När budskapet ändrades till det inte var så viktigt med val, förändrades också våra beteenden. Reklamkampanjerna ser annorlunda ut >>

Bild från reklam från AP7; Ett par bland nytvättade kalsongerReklamkampanjen blir annorlunda när budskapen ändras

Nya generationer väljer inte alls, och kunskapen om var valen eventuellt kan göras ( hos Pensionsmyndigheten!) är låg.

Resultatet är att de som är äldre har gjort val i stor utsträckning medan de som är yngre inte har gjort det.

Richard Thaler säger sig inte ha några problem med att få gör egna val. Han tror att det stora antalet fonder är en del av förklaringen. Det är för mycket att välja på.

Men han tycker att förvalet, som det ser ut i dag har alldeles för hög risk. Högre än vad han tror att spararna är medvetna om.

– Vid en finanskris kan det få förödande konsekvenser. Värdet på det pensionssparandet kan minska med uppemot 80 procent. Vad händer då? Vad säger spararna och regeringen?

Den svenska ekonomin kan påverkas kraftigt, spararna riskerar att bli oerhört besvikna och staten kan behöva skjuta till mer pengar till garantipensioner och bostadstillägg när en stor del av spararna får lägre pensioner.

Gör om förvalet, tycker Thaler. Låt alla få göra ett helt nytt val och sänk risknivån.

Att många då, som en del kritiker tycker, riskerar att få en låg pension eftersom tillväxten på sparandet riskerar att bli lägre tycker han inte är något problem. Det finns andra sätt att öka möjligheten till värdetillväxt:

– Öka andelen som går till premiepensionen till 4 procentenheter istället för nuvarande 2,5. Eller öka aktieandelen i AP-fonderna.

Text och bild på Richard Thaler: Kristina Kamp, pensionsekonom

 

 

Publicerat i Omvärldsbevakning, Pensionsekonomen bloggar, Så fungerar pensionen | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Så kan en kurvas lutning höja pensionen för äldre

Det finns ett enkelt sätt att höja pensionen för äldre pensionärer.  I dag får unga pensionärer mest pension – för att de ska hinna leva upp sina pengar. Men om det sättet att betala ut pensioner ändras kan äldre pensionärer få högre pension.

Kvinnor som julpysslar

Det finns ett ord i pensionssystemet som det sällan pratas om. Normen. Normen betyder att unga pensionärer får högre pension än de egentligen skulle få. De lånar av sin egen framtid. Vitsen med normen är att fler ska överleva sin pensionsutbetalning.

Innebörden av normen är att pensionen i början av utbetalningen är högre än i slutet. Som en följd av detta har pensionärer inte samma ” löneökningar ” som de som fortfarande jobbar. Pensionärerna får inte heller samma uppräkning av sina pensionspengar. Istället minskas uppräkningen av deras pension med 1,6 procent per år.

Graf: Om utbetalningarna av pension följer den röda linjen – och inte den gula som i dag – kan pensionen bli högre för äldre pensionärer

Om utbetalningarna av pension följer den röda linjen – och inte den gula som i dag – kan pensionen bli högre för äldre pensionärer

Liknande utbetalningsmetod finns i många tjänstepensioner. Mycket pengar betalas ut i början, innan du hunnit dö ifrån dina pengar. Bra i synnerhet för den som dör tidigt, innan åldersgruppens uppskattade medellivslängd.

Nackdelen är att den som lever länge får en lägre pension än om normen inte funnits.

I takt med att vi lever allt längre leder det till att den som hunnit bli riktigt gammal riskerar att få en väldigt låg pension.

Men vad händer om normen ändras, till en lägre procentsats, eller tas bort helt och hållet? Då blir det mindre pengar per månad i början av pensionärslivet. Men mer pengar senare. I takt med att medellivslängden ökar kommer fler att få del av högre pensionsinkomster senare i livet.

Så vad skulle vara vitsen med att vi får mer pengar när vi blir äldre? Svaret finns i diagrammet nedan. Det visar att det framför allt är kvinnor som är 75 år och äldre som har de riktigt låga pensionerna. Lägg till det att kvinnor lever längre än män, och att de ofta lever mer en partner som är några år äldre. Då är risken stor att de kommer att många år på sin ålders höst när de lever ensamma och samtidigt har en låg pension.

Graf: Andel av äldre i Sverige med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten efter åldersgrupp och kön, 2016.Andel av äldre i Sverige med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten efter åldersgrupp och kön, 2016.

I början av pensionärslivet däremot är chansen större att ekonomin delas av två. En hel del tjänstepensioner betalas också ut på fem år, vilket gör att ekonomin är bättre då än senare i livet.

Med mindre pengar i början och mer sedan går det på så sätt att komma till rätta med kvinnors låga pensioner. Inte undra på att en och annan politiker börjat tala om att det kanske är dags att ändra lutningen på utbetalningskurvan.

Förlorarna är de män som också ofta har låga pensioner och som dessutom sällan kan räkna med ett långt liv.

I flera inlandskommuner i mellersta och norra Sverige är männens medellivslängd en bra bit under 80 år. De får räkna med att betala notan om normen.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Publicerat i Ha koll på din pension, Omvärldsbevakning, Pensionsekonomen bloggar, Så fungerar pensionen | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Nu sätter Pensionsmyndigheten in årets avsättning till allmän pension

Mamma som bakar lussekatter med sina barn

Du får allmän pension från staten när du jobbar och betalar skatt. Om du deklarerar avsätts 18,5 procent av dina inkomster till din framtida pension. Av dessa blir 16 procent pensionsrätter i inkomstpensionen medan 2,5 procent sätts in på ditt premiepensionskonto.

Nu är det dags för Pensionsmyndigheten att föra över årets pension till dina konton.

Insättning av inkomstpension

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem och hit går 16 procent av de 18,5 procent som betalas in i till den allmänna pensionen. Insättningen bokförs till dig, men pengarna utbetalas mer eller mindre direkt som pension till dagens pensionärer. Din bokförda del är alltså en ”pensionsrätt”. I snitt får årets pensionssparare 44.510 kronor i pensionsrätt på sitt inkomstpensionskonto. Maxbeloppet i år är 71.160 kronor.

Insättning av premiepension

Av de totalt 18,5 procenten av pensionsspararnas lön som går till allmän pension går 2,5 procentenheter till premiepensionen.  Dessa pengar fördelas på de fonder du har valt för din premiepension. Om du inte har gjort något val placeras premiepensionspengarna i statens förvalsfond AP7 Såfa. I snitt får årets pensionssparare 7.039 kronor på sitt premiepensionskonto. Maxbeloppet i år är 11.118 kronor.

Lär dig hur premiepension fungerar i #Minpensionspodden 

Tänk på att!

Om du vill byta fonder eller ändra din fördelning mellan fonderna innan de nya pengarna placeras ska du göra det innan torsdagen den 7 december. Fondbyten du gör dagarna den 8 december och senare läggs på kö och sker tidigast den 13 december när Pensionsmyndighetens fondhandel är avslutad.

Du byter enkelt dina fonder på Pensionsmyndighetens webb eller i appen  ”Byt fonder”.

Gör så här om du vill byta fonder

 • Logga in säkert på www.pensionsmyndigheten.se med Mobilt BankID.
 • Du hamnar nu på ”Mina sidor”.
 • När du skrollat förbi pensionspyramiden kommer du till informationen om din premiepension.
 • Längst ner finns två knappar ”Se din fondportfölj” och ”Byt fonder”.
 • Välj ”Byt fonder”

Nu hamnar du i denna vy:

2017-12-05 08_57_48-Byt Fonder - Pensionsmyndigheten

 • Klicka på ”Sök och välj fonder >>

Nu hamnar du på fondtorget. Här kan du enkelt filtrera de fonder du vill se. Klicka till exempel på risknivå ”Mycket låg risk”.

2017-12-05 08_58_39-Byt Fonder - Fondsök - Pensionsmyndigheten

 • Klicka på ”Lägg till” när du ser en fond du önskar ha i din portfölj.
 • Du får max välja fem fonder. Se till att fördelningen mellan dem slutar på 100 procent. Därefter klickar du på ”Gå vidare >>”.

2017-12-05 09_04_31-Byt Fonder - Pensionsmyndigheten

 • Signera och godkänn med ditt Mobila BankID.
 • Klar!
Publicerat i Ha koll på din pension, PPM, Så fungerar pensionen | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Om Nobelpris och premiepension i Minpensionspodden

Detta bildspel kräver JavaScript.

Hur fungerar våra hjärnor när vi ska göra ekonomiska beslut? Tar vi hellre en 50-lapp idag istället för 100 kronor om en månad? Stefan Lundbergh presenterade nyligen en utredning kring förändringar i premiepensionssystemet. För att förstå hur våra hjärnor fungerar i frågor som rör privatekonomi tog han inspiration från Richard H Thalers forskning. I det här avsnittet pratar vi om hjärnan och utredningens slutsatser.

Lyssna Nobelpris och pension >>

 

Publicerat i #Minpensionspodden, Så fungerar pensionen | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Ny uppdaterad prognos för allmän pension

En byggarbetare tittar på sin mobiltelefon

Nu finns uppdaterade siffror för den allmänna pensionen på Minpension.se. Uppdateringen kan både innebära att prognosen för den allmänna pensionen både höjs och sänks. 

Det är pensionsrätterna för dina inkomster från 2016 som nu lagts till det du redan tjänat in till din framtida pension. Siffrorna kommer även att finnas med i det orange kuvert som kommer nästa år.

För dem som bara har inkomstgrundad pension och ligger nära pensionsuttaget höjs prognosen för inkomstpensionen med cirka 2,5 procent. För varje intjänad miljon till inkomstpensionen betyder det alltså 25 000 kronor i nya pengar plus de nya intjänade pensionsrätterna.

Ju yngre du är desto mindre blir höjningen eftersom då bara en liten del av den slutliga behållningen påverkas. Om du bara har garantipension får du en höjning med 1,1 procent. Har du lite av varje blir det någonstans där emellan.

Samtidigt med de nya pensionsrätterna passar Pensionsmyndigheten på att sänka de ränteantaganden, den så kallade förskottsräntan,  som görs när premiepensionen ska beräknas. Sänkningen innebär att prognosen för premiepensionen – och där med för den totala pensionen – minskar något.

För den som är född på 70-talet och kommer att ha tjänat in till premiepension under hela sitt arbetsliv innebär det nya ränteantagandet att kompensationsgraden för den totala pensionen sjunker med omkring en procent. För den som har en lön på 30 000 kronor i månaden innebär det 300 kronor mindre i pension per månad jämfört med tidigare prognosantaganden.

För den som närmar sig pensionsåldern har premiepensionen mindre betydelse, eftersom intjänandetiden är kortare.  Den exakta effekten är större ju yngre du är, men för en 65-åring blir sänkningen 13 procent. Det motsvarar 130 kronor per tusenlapp i förväntad utbetalning av premiepension.

Orsaken till förändrade ränteantagandena är dagens låga räntor: ”De förväntas bli låga under lång tid framöver vilket gör att prognosen för framtid avkastning skrivs ner”,  skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Antaganden om framtida värdeutveckling påverkar även tjänstepensionerna. Här kallas det för prognosräntor. Prognosräntorna i flera tjänstepensionsavtal har tidigare sänkts på liknade sätt.

Vill du veta mer om prognosränta? Här hittar du Konsumenternas förklaring. 

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Publicerat i Ha koll på din pension, Omvärldsbevakning, På gång på minpension, PPM | Märkt , | Lämna en kommentar