Hur mycket får jag tjäna som pensionär?

Business owners holding chairs while arranging outside store

Hittade en spännande fråga till vår blogg: Går det att arbeta och ta ut pension samtidigt? Om det är möjligt, finns det en maxgräns för hur stor lönen kan vara? 

Det enkla svaret är att du kan tjäna hur mycket pengar som helst även om du tar ut hela din pension. Grundregeln är att det inte finns någon koppling mellan pension och arbete.

Men inte alltid.

Allmän pension och lön

Om du har en del av din pension som garantipension kan den pensionen minska om du fortsätter att arbeta och tjäna pengar. Garantipensionen finns som ett extra stöd till den som har låg pension. Tjänar du däremot mer pengar så stiger den pension du tjänat in till själv – och då kan din garantipension minska i storlek. Samma sak gäller de stöd som är behovsprövade, som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

När det gäller den övriga allmänna pensionen, alltså tilläggspension ( för dem som är födda 1938-1953), inkomstpension och premiepension, så finns det inga begränsningar. Det går att jobba hur mycket som helst och ha vilken lön som helst.

Det som möjligen kan begränsa uttaget är att skatten kan bli hög när pension och inkomst läggs ihop. På Skatteverkets hemsida går det att se var gränsen går.

Lön och tjänstepension 

Om du slutar arbeta före 65 års ålder och börjar ta ut din tjänstepension kan det finnas villkor för hur mycket du får arbeta. Här variera villkoren mellan olika avtal. Begränsningen gäller dock arbetstiden, och inte lönen.

Om du däremot fortsätter att arbeta efter 65 års ålder och tar ut tjänstepensionen så finns det inga gränser för hur mycket du får jobba.

Tänk på att du inte kan stoppa eller ändra uttaget av din tjänstepension när du har påbörjat uttaget.

Uttag av privat pensionssparande kombinerat med jobb

Börjar du ta ut pengar från en privat pensionsförsäkring kan du också jobba precis så mycket du orkar och vill. Det finns ingen gräns för vad du kan ha för inkomst.

Men även privata pensionsförsäkringar, där du fått göra ett skatteavdrag när pengarna sattes in, beskattas som inkomst av tjänst.  Det innebär att skatten kan bli hög om du kombinerar lön och uttag av privat pension.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Publicerat i Ha koll på din pension, Så fungerar pensionen, Skatter på pension | Märkt , , | Lämna en kommentar

Undvik fattigpensionärsfällan

Vi har gått ifrån sambeskattning men är på väg mot sampensionering. Är det lösningen för att kvinnor ska få högre pensioner? Är det värdigt att på 2000-talet uppmana kvinnor att skaffa män som vill och kan dela sin pension med dem för att få en okej ålderdom?

britta-burreau-560Vi bjöd in KPA:s vd Britta Burreau till minPensionsPodden för att prata om fattigpensionärer och hur vi undviker att bli det.

Läs också SVT:s nyhet om överföring av pensionsrätter till partner där både Britta Burreau och Kristina Kamp uttalar sig.

Publicerat i #Minpensionspodden, Ha koll på din pension | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Pensionslöften valet 2018

Det är gott om löften till landets pensionärer och blivande pensionärer i årets valrörelse. Mycket handlar om sänkta skatter, även för den vill jobba vidare på äldre dar.

Lyssna på vårt extrainsatta poddavsnitt inför valet:

Valspurt i valstugorna. Många väljare är pensionärer.

När riksdagen klubbade igenom det nya pensionssystemet i mitten i 90-talet var en tanke att så många partier som möjligt skulle stå bakom att pensioner inte behövde bli en valfråga. Men även om pensionsöverenskommelsen ligger fast så finns det ju en hel del annat som går att gå till val på och som berör pensionen. Här är en översiktlig genomgång av de olika partiernas vallöften:

Skatt på pension

Förändrade skatteskalor ligger helt utanför pensionsöverenskommelsen men får kännbara effekter för pensionärsplånboken. Sänkt skatt på pension finns med bland flera partiers vallöften. Målet är att lön och pension ska beskattas på samma sätt.

När skattesänkningen ska genomföras och vilka som ska omfattas varierar dock lite mellan partierna. Även pensionärer med lite högre inkomster omfattas i de flesta förslagen. Dock gäller skattesänkningarna bara för de pensionärer som fyllt 65 år.

Morot för att jobba längre

Ett nytt inslag är vallöften som handlar om att sänka skatten även för den som jobbar i äldre åldrar. Nuvarande skatteregler ger dubbla jobbskatteavdrag till den som fortsätter att jobba efter 65 års ålder.

Liberalerna vill att åldern för det höjda jobbskatteavdraget ska sänkas till 63 års ålder. Moderaterna och Kristdemokraterna vill ha sänkningen från 64 års ålder.

Garantipensionen

Förbättringen av grundskyddet i pensionen, där garantipensionen ingår, finns med i den överenskommelse som riksdagens pensionsgrupp kom överens om i december förra året.

Även de partier som inte ingår i pensionsgruppen, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill förbättra garantipensionerna. Men vad det innebär konkret och hur det ska finansieras är mer oklart.

Mycket är partierna överens om, som sänkt skatt på pension och höjd garantipension.

Övriga förslag

Liberalerna. Vill höja LAS-åldern till 71 år.

Kristdemokraterna. Vill införa ytterligare ett barnårsrättsår, det vill säga att barn under en vill ålder ger extra pensionsrätter till den av föräldrarna som tjänar minst. De vill höja maxbeloppet för bostadstillägget till 7 500 kr i månaden.

Vänsterpartiet – som inte sitter med i riksdagens pensionsgrupp – vill se ett nytt pensionssystem. Vill avskaffa premiepensionen och flytta över redan intjänade pengar till inkomstpensionen. Är emot höjd lägsta pensionsålder till 64 år och tycker att 63 år ska vara lägsta uttagsålder.

Sverigedemokraterna, som inte heller ingår i pensionsgruppen, är också emot höjda pensionsåldrar. De vill ge möjlighet för den som är 65-70 år att gå ner i halvtid på jobbet.

Socialdemokraterna vill höja avgifterna till pensionen för att få in mer pengar till systemet. Det ska ske genom att pensionsavgiften som arbetsgivarna betalar höjs med 1, 29 procent, från dagens 31,42 procent till 32,71 procent. Men om det förslaget stöter på patrull i pensionsgruppen kan man tänka sig att diskutera fortsatta skattesänkningar för pensionärer.

Publicerat i Ha koll på din pension, Pensionsekonomen bloggar | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Många olika jobb? Så får du koll på pensionen

En kombinatör är en person som har flera arbetsgivare och kanske också flera olika anställningsformer. Inte sällan är kombinatören en kulturarbetare som utöver diverse sidojobb är egen företagare.

Christofer Elgh

Christofer Elgh

Vi bjöd kompositören Christofer Elgh till minPensionsPodden för att prata om hur pensionen påverkas av ojämna inkomster och olika anställningsformer. Det blev ett spännande möte som väckte tankar och idéer.

 

Publicerat i #Minpensionspodden | Märkt , | Lämna en kommentar

Flytta till landet kan sänka pensionen

För den som jobbar börjar det bli dags att återvända till jobbet i stan. Pensionären däremot kan välja att stanna kvar i sommarstugan för gott.

Men flytten till landet kan innebära sänkt pension eftersom skatten ofta är högre här än i stan. Alla pensionsinkomster beskattas dock inte på samma sätt.

Som pensionär finns inget jobb som du behöver bo nära. Det finns inget som hindrar att du förlänger semestern i sommarstugan. Kanske väljer du rent av att flytta dit. Fördel är att du inte länger har två ställen att bo på. Det sparar pengar.

Nackdelar med att bo på landet finns förstås också. Det kan vara långt till service och du kan vara beroende av att ha en bil – som kostar pengar.

Flytten till landet kan dessutom innebära en kännbar skatteökning. Pension beskattas på samma sätt som lön, och därmed spelar kommunernas olika skattesatser roll. En titt i listan över landets kommunalskatter visar att skillnaderna är stora. Här kan du själv se vad skatten är där du bor och vad den blir om du flyttar till sommarstugan.

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalskatterna/pong/tabell-och-diagram/totala-kommunala-skattesatser-kommunvis/

Många lågskattekommuner, med kommunalskatt på omkring 30 kronor ligger runt Stockholm och Malmö. Göteborg med omnejd har lite högre skattesatser,31-32 kronor.

De riktiga högskattekommunerna finns längre bort från stan. Dorotea och Vilhelmina i Västerbottens län och Munkedal i Bohuslän har en kommunalskatt på över 35 kronor per intjänad 100-lapp.

28 000 mer i skatt

Om ett pensionärspar, en med en pension på 20 000 kronor och en med 30 000 kronor flyttar från Solna (29:20) till Dorotea (35:15) så får de betala omkring 28 000 kronor mer om året i skatt. Även med inte fullt så stora skatteskillnader känns det i plånboken. Om samma par flyttar från Malmö (31:93) till Vansbro (33:93) så stiger deras årliga skatt med närmare 10 000 kronor om året.

Vackert med dyrt. I Rossön i Strömsunds kommun är kommunalskatten 34:40 kronor per intjänad 100-lapp år 2018

Det spelar ingen roll vilken typ av pension du har. Tjänstepension och allmän pension beskattas båda på samma sätt som inkomst av tjänst, men den skillnaden att pensionen inte ger något jobbskatteavdrag.

Samma kapitalskatt överallt

Att ha en del av sina pensionsinkomster som sparande förändrar läget. Kapitalbeskattning, till exempel vinster från aktie- och fondförsäljning eller om du sålt en bostad, beskattas lika över hela landet.

Har du däremot en traditionell privat pensionsförsäkring som du har fått dra av på skatten för när du satte in pengarna, så ska beskattas den pensionen som vanlig inkomst när du tar ut den.

Garantipensionen beskattas också på samma sätt som lön och påverkas därmed av de olika nivåerna på kommunalskatten.

Bostadstillägget, som är ett extra bidrag till bostadskostnader om du har en låg pension beskattas inte alls. Där spelar det inte heller någon roll var i landet du bor. Detsamma gäller för äldreförsörjningsstödet.

Planerar du att flytta bör du alltså räkna lite och fundera på vilken typ av pensionsinkomster du har, innan du ringer flyttfirman.

Pensionsinkomster som kan förändras om du flyttar och får ny kommunalskatt

Inkomstpension, premiepension, garantipension, tilläggspension och tjänstepension och traditionella privata pensionsförsäkringar.

Pensionsinkomster som inte påverkas av kommunens skattesats

Kapitalinkomster, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd


Text: Kristina Kamp, pensionsekonom minPension

Publicerat i Ha koll på din pension | Märkt , , | Lämna en kommentar

Plus och minus med att ta ut pensionen på kort tid

När det är dags att börja ta ut pensionen väljer många att ta ut den på kort tid. Det ger mycket pengar de första pensionsåren, men låga inkomster de efterföljande. Ändå ser Länsförsäkringar i sin statistik att just denna möjlighet lockar många.

Emma Persson

Vi bjöd in Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, till minPensionsPodden för att prata om varför så många tar ut sina pensionspengar på kort tid.

Tidigare blogginlägg:
Kvinnor tar ut pension på kort tid

Länsförsäkringars pressmeddelande och statistik

 

Publicerat i #Minpensionspodden | Märkt , , | Lämna en kommentar

Olika livslängd i tjänstepensionen

Vi förväntas leva längre än tidigare generationer och det påverkar pensionen. Det budskapet har nog inte undgått någon. Men vad som är förväntad medellivslängd skiljer sig åt när det gäller tjänstepensionen. Det skiljer flera år mellan olika avtal.

Hos tjänstepensionsbolaget AMF, som finns med som valbart bolag i de fyra största tjänstepensionsavtalen, finns en tabell över förväntade livslängdsantaganden. Med det menas hur länge bolaget tror att du förväntas leva efter 65 års ålder. Det handlar förstås inte om just din förväntade livslängd utan om en genomsnittlig livslängd för dig och dina generationskamrater.

Precis som i den allmänna pensionen förväntas de som är unga i dag leva längre än de som närmar sig pension. Med här finns också skillnader mellan olika tjänstepensionsavtal. Till grund för livslängdsantagandet ligger bolagets antaganden om hur gruppen som har just det avtalet förväntas leva. I den allmänna pensionen räknas alla in i en och samma grupp med samma livslängdsantagande.

Skillnaderna är stora. Här är hela listan.

En privatanställd tjänsteman, född på 50-talet, med tjänstepensionsavtalet ITP har här en förväntad livslängd på 23,3 år från 65 års ålder. Deras livslängd är alltså beräknad att bli 88,3 år. Det är ingen skillnad mellan män och kvinnors livslängdsantangaden här.

Jämnårige kompisen på jobbet som är privatanställd arbetare med avtalspension SAF-LO har däremot en förväntad livslängd på 21,0 år. Här förväntas alltså livet bli kortare, 86 år i genomsnitt.

I det statliga avtalet PA 16 är livlängdsantagandet för 50-talisterna 23,4 år. Längst av alla förväntas anställda i kommun och landsting med avtalet KAP-KL leva. De har ett livslängdsantagande på 23, 5 år, alltså två och ett halvt år mer än de privatanställda arbetarna. Intressant att notera är det är en majoritet av män som omfattas av SAF-LO-avtalet, medan KAP-KL domineras av kvinnor.

Skillnad även för 90-talister

Även för den som är född på 90-talet är skillnaderna i förväntad livslängd fortfarande stora. SAF-LO kollektivet förväntas leva 24,4 år medan anställda i offentlig sektor förväntas leva 26,1 år efter 65-årsdagen.

Spelar det här någon roll för dig som individ?

Jo, det gör det. På samma sätt som den förväntade månadsutbetalningen sjunker om den förväntade livslängden stiger i den allmänna pensionen så påverkas tjänstepensionen av ett högre livslängdsantagande. Vinnare här är alltså, på papperet, den som har ett SAF-LO-avtal.

Speglar verkligheten

Men så finns det ju en verklighet också. En faktor som verkar ha stor betydelse för hur länge vi lever är utbildningsnivån. Statistiska centralbyråns siffror visar att ju högre utbildning du har desto längre kan du förväntas leva. Här syns också att skillnaderna i förväntad livslängd mellan kvinnor och män har minskat på senare år. Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas. Men kortas medellivslängd har män med relativt låg utbildning. Många av dem får sin tjänstepension från SAF-LO-avtalet. De kan behöva pengarna under en kortare tidsperiod än sina jämnåriga kompisar med andra kollektivavtal.

Återstående medellivslängd efter 65 års ålder efter utbildningsnivå för män.

Källa: Statistiska Centralbyrån.

Återstående medellivslängd efter 65 års ålder efter utbildningsnivå för kvinnor.

Källa: Statistiska Centralbyrån.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom minPension

Publicerat i Ha koll på din pension | Lämna en kommentar

Sommar, mycket sol och minPensionsPodden

En person ligger i hängmattan under träden

Nu är högsommaren äntligen här. I år får vi njuta av sol och värme, höga badtemperaturer och av glass i stora lass.

Under dina lata dagar hoppas vi att minPensionsPodden kan stimulera och underhålla. Här nedan har vi samlat några av de mest populära avsnitten. Nästa släpper vi den 27 juli.

Publicerat i #Minpensionspodden, Ha koll på din pension | Märkt | Lämna en kommentar

Lura dig själv idag och bli rikare imorgon

Vi behöver få koll på vad som påverkar pensionen tidigt för att få pensioner som det går att leva på. Dilemmat är att våra hjärnor tycker att det är jobbigt att tänka ut saker som inte ger omedelbar feedback. Därför blir pensionsfrågorna alltid något som vi skjuter framför oss till ”en annan dag”. Skulle systemen kunna utformas så att de hjälper våra hjärnor att skapa engagemang redan i unga år?

Under årets Almedalsvecka anordnade minPension seminariet ”Högre pensionsålder – räcker det?”. I det här poddavsnittet får du möta Anders Stenkrona, doktor i finansiell ekonomi vid Stockholms Universitet och Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, som båda deltog i seminariet med sina tankar och idéer.

Publicerat i #Minpensionspodden, Almedalen, Ha koll på din pension | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Fortsatt stort intresse för den egna pensionen

Summeringen av besöken på minPension under årets andra kvartal visar på fortsatt stort intresse för den egna pensionen.

Jämför vi med kvartal 2 förra året är prognosberäkningarna 46 procent fler i år och antalet inloggningar har ökat med 30 procent. Samtidigt knappar andelen registrerade kvinnor in på männen. Nu är 47,48 procent av de registrerade på minPension kvinnor.

Vi ser också att allt fler har börjat använda vår beta-version för att få koll på sin pension. Är du också nyfiken på hur den fungerar? Testa här: https://beta.minpension.se/

Detta bildspel kräver JavaScript.

Publicerat i Statistik | Märkt , | Lämna en kommentar