Kan LO och Svensk försäkring ge draghjälp åt varandra?

Svensk försäkrings vd Christina Lindenius och LO:s Karl-Petter Thorwaldsson fann varandra på seminariet om framtidens pensioner. I mitten, socialminister Annika Standhäll.

Paneldebatten tog ett oväntat slut – när LO:s ordförande Karl-Petter Torwaldsson sträckte ut sin hand till Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius:

Om ni hjälper oss att höja avgifterna till den allmänna pensionen kan vi lobba för ett skattegynnat pensionssparande.

Vi får väl se hur det blir med det efter Almedalsveckan – men handslaget är i alla fall förevigat. Orsaken till alltihop var ett seminarium i Svensk försäkrings och minPensions regi, med rubriken: Hur får vi en pension som räcker livet ut för alla?

En bild från minPensions senaste kompensationsgradsrapport ”Så blir pensionen för 60-talisterna”, ligger bakom frågan. Där framgår att pensionen för kommande generationer stadigt krymper, i alla fall om vi fortsätter att jobba som nu och pensionera oss vid 65.

Den allmänna pensionen sjunker för varje generation visar minPensions rapport

Christina Lindenius inledde med att prata om de krympande staplarna och konstaterade också att det här bara visar medianen.

– Sedan finns det de som både får högre pension i förhållande till din slutlön, men också många som får lägre pensioner än vad den här bilden visar. Varför inte hitta ett system som gör det möjligt att spara för egen del också. Pensionsutfallet kommer se olika ut för olika individer och just nu är det bara de som har lite högre löner som har möjlighet att förstärka den delen genom att löneväxla.

Socialminister Annika Strandhäll sa att hon får is i magen när hon ser diagrammet med de sjunkande kompensationsgraderna. Vetskapen om hur det ser ut är det som fått riksdagens Pensionsgrupp att före jul komma överens om den rad åtgärder som t ex höjda pensionsåldrar och stärkt grundskydd.

Hon medgav dock att förändringarna kommer att medföra marginaleffekter och negativa konsekvenser för en del. En konsekvens, som Svensk försäkrings chefsekonom Anna Westberg Pettersson påpekade, är att kvinnor som i dag är kvalificerade för att få bostadstillägg i framtiden kan förlora det eftersom den tjänstepension de har kommer att räknas med till ett högre belopp.

Fler åtgärder behövs

Trots att politikerna nu förändrar systemet så var ändå paneldeltagarna fortsatt oroliga för framtidens pensioner. Flera åtgärder behövs.
Anna-Karin Hatt, vd för Almega:

– Jag är bekymrad över att vi har sänt signalen att du inte ska bekymra dig. Vi behöver diskutera mer hur vi som individer hur livsvalen påverkar.

Britta Burreau, vd KPA:

– Det här bygger på att alla jobbar från tidig ålder och hela livet. Vi har många som kommer från andra länder mitt i livet och som bär upp vår åldringsvård. De kommer att få låga pensioner för de börjar tjäna in den för sent. Vad gör vi för dem?

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:

– Mer pengar måste in till systemet. Det räcker mer en avgiftshöjning på två procentenheter.

Christina Lindenius tyckte att det behövs en palett av olika åtgärder. Något som alltså inte heller LO:s ordförande är främmande för.

Här kan du läsa minPensions rapport: Så blir pensionen för 60-talisterna?

https://blogg.minpension.se/2018/04/19/sa-blir-pensionen-for-1960-talister/

Text Kristina Kamp

Bild Ulrika Loeb

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Jobba till 69 – hur ska det gå till?

 


 

Vi måste vänta längre innan vi kan börja ta ut vår allmänna pension. Det har politikerna bestämt. De som börjar sitt första sommarjobb i år kan behöva vänta tills de fyller 70 och mer innan de får pension – och även för äldre generationer blir det tydliga förändringar.

Att vi lever längre är den starkast bidragande orsaken till förändringarna – men klarar vi ett flera år längre arbetsliv för den saken skull.

Om det handlade hälsoföretaget Feelgoods seminarium i Visby på tisdagsförmiddagen.

Deras rapport, Jobbhälsorapport 2018, visar att hälsan inte behöver vara något hinder för att jobba flera år. Däremot finns det en rad andra faktorer som gör att arbetslivet, när vi kommit upp i åren, inte alltid känns lika lockande.

Låt oss börja med hälsan: Om det bara handlade om olika hälsofaktorer skulle dagens 65-69-åringar vara kapabla att jobba betydligt mer än vad de gör. Ändå händer det något dramatiskt när vi fyller 65 år. För åldersgruppen 60-64 år ligger sysselsättningsgraden på 60 procent för män och 70 för kvinnor. Efter 65-årsdagen sjunker den till omkring 10 procent. 

Så hastigt försämras inte ohälsan på grund av ålder. Så det finns andra skäl till att vi faktiskt väljer att lämna arbetslivet då.

Men även här känner äldre större sammanhang och delaktighet än yngre individer.

Däremot gäller inte det för alla yrkesgrupper.

Den fysiska hälsan blir sämre

Fysisk hälsa försämras hela livet, men gradvis, och trenden är densamma för alla yrkesgrupper. Och arbetare med fysiskt tunga jobba har den sämsta hälsan.

Stressen då? Hur ser den ut över tid. Då är det jobbigast mitt i livet. Yngre och äldre känner sig mindre stressade.

Trivsel och gemenskap. Här sjunker det lite för de äldre. Medan meningsfullheten stiger för de äldre.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor för att vi ska hålla längre är jätteviktigt, tycker Lena Lehmann, ansvarig för rapporten. Men mest oroad är hon för hur de unga ska orka jobba längre. Hon ville lyfta fram ett annat diagram i rapporten, det som visar hur ungas sjukfrånvaro ser ut.

– Kommer deras höga sjukfrånvaro nu att hålla sig på samma nivå när de blir äldre?

Den korta sjukfrånvaron hos unga är högre än hos äldre

Dagens panel höll sig dock mest kring frågan hur vi alla ska förlänga våra arbetsliv på det sätt som är önskvärt, både för att klara välfärden och våra egna pensioner.

Tobias Baudins medlemmar i kommunal slutar jobba vid 63 års ålder, för att de inte orkar jobba. Det gäller i synnerhet de som jobbar i äldreomsorgen, en yrkesgrupp som verkligen kommer att behövas de kommande åren när antalet äldre ökar kraftigt.

Han ser dock positiva trender, eftersom pensionsåldern trots allt höjts. Han tröstar sina medlemmar med att de i framtiden kommer att ha möjlighet att få sjukersättning och att vara arbetslösa högre upp i åldrarna.

Ändrade normer behövs

Solveig Zander och Lars-Arne Saxäng, centerns och moderaternas företrädare i riksdagens pensionsgrupp, hoppas på förändrade normer och mänskligare arbetsplatser.

– Vi måste ta i tu med normerna för att vi ska få upp åldrarna, tror Saxäng.

– Kvinnor måste få större möjlighet att byta arbetsgivare, tycker Zanders. Och vi måste förändra trygghetssystemen så det blir lättare att bli företagare även för kvinnor.

Omställningen till nya jobb kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det var både socialdemokraternas representant i Pensionsgruppen, Teresa Carvalho och Carina Lindfelt från Svensk näringsliv, överens om.

– Hur den omställningen ska gå till kommer att bli den stora snackisen nästa år, säger Carina Lindfelt. Det är en oerhört stor och komplex fråga.

– Vi måste dessutom bli bättre på att informera om vad ett år extra på jobbet betyder för pensionen, tyckte Teresa Carvahlo. Den viktiga moroten finns där. Du får högre pension ju längre du jobbar.

Kristina Kamp, pensionsekonom minPension

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Pension som räcker livet ut

Dags idag kl 13.30 för vårt seminarium ”Hur får vi en pension som räcker livet ut”. Följ på twitter @svforsakring

Läs här: http://bit.ly/2IOne6t

#Almedalen18

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Högre pensionsålder – räcker det?

seminariet Periscope

Se seminariet ”Högre pensionsålder – räcker det?” 

minPensions presentation 2 juli

Under eftermiddagen genomförde vi vårt seminarium ”Högre pensionsåldrar – räcker det?”.  Många kom till Skandias trädgård för att ta del av tankarna om vad som behöver göras för att vi ska få högre pensioner. Moderator var Olof Lundvall, informationschef på SPV.

Kristina Kamp inledde med att visa sex olika typfall, framtagna ur minPensions statistik. De visar att pensionen blir bäst för den som börjar jobba tidigt och jobbar länge.

kristinas bild

Anders Stenkrona är doktor i finansiell ekonomi vid Stockholms universitet. Han vill göra det lätt för människor att göra rätt. Men hur blir det lättare att ta till sig pensionsinformation?Anders Stenkrona

Det största hindret är vårt intresse. Vi är inte intresserade av sådant som är krångligt. Vår koncentrationsförmåga fixar det inte, helt enkelt. Det andra hindret är vår hjärna som är uppbyggd i två system där system 2  (= gillar långsiktiga strategier) behöver rigga en plan som system 1 (snabba beslut) klarar av att följa. Kanske är lösningen för pensionssparandet att börja spara lite idag för att sedan strukturerat öka på summan år efter år, föreslår Anders Stenkrona.

panelen

Tobias Baudin är förbundsordförande på Kommunal. Han funderar på hur vi ska nå en rimlig nivå på pensionen. Medlemmarna är lågavlönade kvinnor som tidigare sparade flitigt privat till sin pension. Med den borttagna avdragsrätten upphörde sparandet. samtidigt går 7 av 10 av Kommunals medlemmar mot en pension som delvis består av garantipension. Självklart vill Kommunal förbättra tjänstepensionen, men samtidigt behöver medlemmarnas löner höjas. Prioriteringen är svår.

Göran Arrius, Sacos ordförande, påminner om att pensionssystemet har tre delar. Han tycker att det vore rimligt att insättningen till den allmänna pensionen faktiskt blir 18,5% som tanken var från början.

Lars-Arne Staxäng, moderat riksdagsman och medlem i Pensionsgruppen vill se pensioner på åtminstone 60 procent av slutlönen. Med några extra år i arbetslivet kommer man upp i den nivån, menar han.

Skandias pensionsekonom, Mattias Munter, tycker att vi lägger för stort fokus på att jobba längre när etableringsåldern är viktigare för pensionen. Han tror att 90-talister som kommer sent in på arbetsmarknaden inte kommer upp i nivåer som det går att leva på ens om de jobbar på till 70.

Göran Arrius anser att det måste till effektivare högskoleutbildningar så att unga kommer ut tidigare i arbetslivet än i dag. Gärna med sommarkuser  som komplement.

Vad kan minPension göra för att få fler att engagera sig tidigt då? minPensions vd, Anders Lundström, tror på att skapa verktyg som skapar engagemang. Ett lyckat sådant är jämförelsefunktionen i den nya beta-sajten av minPension som väcker tävlingsinstinkten hos användarna.

Text: Maria Eklund

Bild: Ulrica Loeb

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Dagens snackisar

Hamnar på Dagens snackisar. Varje Almedalsmorgon i sju år har de analyserat gårdagens partiledartal. På scenen är Fredrik Svedjetun, Resumé, Liza Pettersson, Novus och Ulf Bley, Nowa Kommunikation.

Dagens seminarium börjar med en spaning på Almedalen som koncept. Ulf Bley på Nowa har varit med i 20 år, han konstaterar att det är mer uppstyrt i dag, färre shorts och fler kavajer. En känsla att företagen har ett större samhällsansvar idag.

Analysen av Ulf Kristersson tal då? Panelen tycker att hans engagemang för socialt utsatta lyste igenom. En känsla av att han vill vara en vuxen i rummet. Novus mätningar visar att hans förtroende är stort vilket gör honom större än sitt parti. Liten flirt med SD men samtidigt tydligt avståndstagande för rasism.

Nu fortsätter dagen med seminarium. Vårt eget börjar kl 13.45. Mer om det hittar du under Almedalsfliken här på bloggen.

Maria Eklund

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

En demokratifestival på kullersten

Brit Stakson

Brit Stakson leder seminariet ”Digitaliseringen och demokratin – hot eller möjlighet”

Så var årets Almedalsvecka igång. Med nazister och vänsteraktivister i antågande är det många som undrar var denna 50-åring är på väg. Om demokratin som vi känner den kan överleva? I en värld där krafter vill riva det vi är vana att ta för självklart, behöver vi återerövra samtalet, menar Patrik Oksanen, politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning under ett eftermiddagsseminarium, lett av Brit Stakson. Men vilken arena kan väl vara bättre för det än just Almedalen? Eller som Martin Schibbye uttryckte det under samma seminarium ”den stora demokratifestivalen på kullersten. Ett arrangemang och upplägg som gör utländska journalister gröna av avund”.

Höjd pensionsålder – räcker det?

Imorgon är det så dags för minPension att säkra demokratin. Pensionsdemokratin. Det gör vi genom att prata om din framtida pensionsinformation. I år under rubriken ”Höjd pensionsålder – räcker det”. Seminariet sänder vi live via Periscope på Twitter. Vi kommer även lägga upp länkar till det här på bloggen i efterhand. Sändningen börjar cirka kl. 13.45.

Om du är i Visby är du såklart välkommen till oss i Skandias trädgård på Tage Cervins gata 3B klockan 13.45.

Maria Eklund

Publicerat i Almedalen, På gång på minpension | Lämna en kommentar

När börjar vi jobba och när går vi i pension

Vi lever längre och behöver därför också jobba längre för att få pensioner som är okej. Vad säger statistiken? Jobbar vi längre än tidigare? Vi bjöd in Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, till minPensionsPodden för att berätta om statistiken över när vi börjar jobba och när vi går i pension.

Under Almedalsveckan fortsätter vi att prata om pensionsåldrar. Följ oss i Almedalen via bloggen.

Publicerat i #Minpensionspodden, Almedalen | Märkt , , | Lämna en kommentar

minPensions program i Almedalen 2018

Välkommen att träffa oss under årets Almedalsvecka. I år arrangerar vi två seminarier och deltar i seminarier arrangerade av andra pensionsaktörer.

”Högre pensionsålder -räcker det?”

Tid och plats

Skandias trädgård, Almedalens Bed & Breakfast, Tage Cervins gata 3B

Måndag den 2 juli kl. 13.45-14.30. Kaffe från kl. 13.30.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program

Seminariet filmas via Periscope och kan följas direkt via twitter. Länk till filmen kommer också att läggas upp i efterhand på bloggen.

”Hur får vi pensioner som räcker livet ut för alla”

Tid och plats

Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Tisdagen 3 juli kl. 13.30-14.15.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program

”Vem vinner pensionskampen?”

Vår pensionsekonom, Kristina Kamp, är jury i årets Pensionskamp som arrangeras av PTK, Saco studentråd & Unga Pensionsgruppen.

Tid och plats

Hans Café & Orangeri, S:t Hansplan 2

Onsdagen den 4 juli kl. 13.30-15.00.

Läs mer om pensionskampen på Facebook

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Högre pensionsålder – räcker det?

minpension-i-almedalenminPensions kompensationsgradsrapport 2018 visar att förhållandet mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen i snitt är 59 procent. Det är två procent lägre än i mätningen 2015. Räcker det med att höja pensionsåldern för att få pensionsnivåer som det går att leva på? Läs mer om minPensiokompensationsgradsrapport

Räcker det med att jobba något år extra för att vi ska få pensioner som det går att leva på? Eller krävs det också förståelse för systemet redan i unga år för att skapa engagemang under intjänandet?

Inför Almedalsveckan har minPension tagit fram exempel som visar vad som händer med pensionsnivåerna om vi jobbar något år till. Vi bad också Anders Stenkrona, doktor i finansiell ekonomi vid Stockholms Universitet, att ge förslag på hur vi skulle kunna förändra pensionssystemet för att skapa större engagemang i pensionsfrågorna och medvetenhet om hur livsvalen påverkar. I ett seminarium under eftermiddagen den 2 juli presenterar vår pensionsekonom Kristina Kamp samt Anders Stenkrona resultaten. Seminariet avslutas med en spännande paneldebatt mellan följande deltagare:

  • Göran Arrius, ordförande, Saco
  • Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
  • Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
  • Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot och företrädare för riksdagens Pensionsgrupp
  • Anders Lundström, vd, minPension

Moderator är Olof Lundvall, informationschef på SPV.

Fakta om seminariet

När? Måndagen den 2 juli kl. 13.45-14.30

Var? Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3B i Visby

För dig som inte har möjlighet att träffa oss i Visby sänder vi seminariet live via Periscope på twitter.

Vi bjuder våra gäster på kaffe från kl. 13.30.

Anmäl dig gärna i förväg till inbjudan(a)minpension.se

Läs om seminariet i Almedalsguiden

Följ oss här på bloggen under Almedalsveckan.

Lyssna på avsnittet i minPensionsPodden där vi diskuterar rapportens resultat

minPensionsPodden diskuterar pensionsåldrar med Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten

Publicerat i Almedalen, På gång på minpension | Märkt , , | Lämna en kommentar

Hjälper det med höjda pensionsåldrar?

IMG_0155

Högre pensionsålder – räcker det?

Framtidens arbetskraft kan börja ta ut sin pension först vid 64 års ålder och har möjlighet att jobba till 69. Men frågan är om det räcker för att få en bra ekonomi på ålderns höst.

Överenskommelsen om höjda pensionsåldrar, som riksdagens pensionsgrupp enades om strax före jul förra året, börjar nu få praktiska konsekvenser. Arbetsmarknadsdepartementet föreslår, helt i linje med pensionsgruppens förslag, att LAS-åldern höjs. Det ska ske i två steg, från 67 till 68 års ålder om två år, och till 69 år om fem år, 2023.

Samtidigt som åldern höjs för rätten att stanna kvar på jobbet så höjs även åldern för när det tidigast blir möjligt att gå i pension. Det sker gradvis. År 2023 är det tänkt att 64 år ska vara den nedre åldersgränsen för att börja ta ut sin allmänna pension.

Bakgrunden till förändringarna har vi hört förut. Vi lever allt längre och ska det bli någonting kvar av våra pensionsbesparingar kan vi inte börja nalla på pengarna för tidigt.

I dag är ett genomsnittligt pensionsutfall för 50- och 60-talister omkring 60 procent av slutlönen om pensionsåldern är 65 år. För yngre generationer sjunker kompensationsgraden ytterligare. Det visar en genomgång av prognoserna för minPensions drygt tre miljoner användare.

Vad ger det att jobba till 68?

Att jobba längre upp i åren förbättrar prognoserna, men frågan är om det räcker för att vi ska känna oss nöjda med den pension vi får. Att jobba heltid fram till 68 års ålder är kanske inte heller något som dagens 50-åringar vare sig vill eller orkar. I vissa inkomstlägen spelar de ytterligare arbetsåren dessutom ganska liten roll för den slutliga pensionen.

För den som inte vill jobba längre och som tycker att 60 procent av lönen i pension känns knappt återstår sparande. Att spara för att fylla ut ett kanske 20-30-årigt pensionsliv kräver dock både stor insatser och en hel del planering.

Samtidigt visar beteendeforskningen att pensionssparande inte verkar vara något som finns genetiskt inbyggt i oss. Snarare gillar vi snabba belöningar här och nu.

Så hur ska då framtidens pensioner, arbetsliv och eventuella sparincitament se ut? Är det någon eller några parametrar vi behöver ändra på?

Om det handlar minPensions seminarium i Visby i Almedalen måndagen den 2 juli 2018.

Läs mer under Almedalsfliken

Text: Kristina Kamp

Publicerat i Almedalen, Omvärldsbevakning, Pensionsekonomen bloggar | Märkt , , , , | Lämna en kommentar