Bli pensionsvinnare på sommarjobbet

En ung tjej bakom disken i en butik

I år lär det vara extra gott om sommarjobb. Det är bra för framtidens pensionärer. Att börja jobba tidigt är bra för pensionen. Sommarjobbare får dessutom mer inbetalt till sin framtida pension än de betalar i skatt.

Gränsen för att betala skatt går vid en årsinkomst på omkring 20 000 kronor. Den som betalar skatt får pensionsrätter – och för inkomster upp till 170 000 kronor är det en plusaffär.

Så här funkar det: Att ha ett sommarjobb där årsinkomsten hamnar under 20 000 kronor innebär att du inte behöver betala någon skatt alls.

Men tjänar du mer än så, så kommer du att få en deklarationsblankett från Skatteverket nästa år. Det innebär också att du kommer att få pensionsrätter till din framtida pension. Om du passerar skattegränsen så får du pensionsrätter på hela beloppet, alltså även för lönen under 19 640 kronor. Eftersom inbetalningen till den allmänna pensionen är nästan 18 procent av lönen så handlar det om flera tusenlappar mer än det du betalar i skatt.

Årsinkomst Skatt Pensionsrätt
15 000 0 0
20 000 1 405 3 440
25 000 1 810 4 300
30 000 2 315 5 160
35 000 3 720 6 020
40 000 3 225 6 880
45 000 3 630 7 740
50 000 4 115 8 600
60 000 4 980 10 320
80 000 8 840 13 760
100 000 13 275 17 205
150 000 24 465 25 805
170 000 30 285 29 250

Kommunal skattesats: 32 kronor

När du har betalat din skatt nästa år så kommer Pensionsmyndigheten att beräkna dina pensionsrätter och hur mycket pengar som ska gå till premiepensionen. Året därpå kan du se uppgifterna i det orange kuvertet.

Om du jobbar i offentlig sektor eller har fyllt 25 år kan du dessutom ha rätt till tjänstepension. Det betyder ytterligare pengar till din framtida pension.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Nytt samarbete för bättre information till pensionssparare och enklare hantering för pensionsbolagen

Under hösten inleder Konsumenternas Försäkringsbyrå och minPension ett samarbete för att skapa en gemensam tjänst för informationsinhämtning från pensionsbolagen. Tjänsten kommer att ge konsumenterna bättre jämförelser och prognoser och underlätta bolagens informationsleveranser.

För att underlätta pensionsbolagens informationsleveranser inleder minPension och Konsumenternas Försäkringsbyrå ett samarbete under hösten 2019.

Nya tjänster ställer högre krav

På minPension pågår utvecklingen av den nya tjänsten ”Uttagsplaneraren” som ska hjälpa individer att fatta beslut inför pensioneringen. Idag levererar de anslutna aktörerna informationen om sina kunders pensioner till minPension på flera olika sätt. Den nya tjänsten kommer att göra det enklare för bolagen att överföra information om sina kunders pensioner samtidigt som informationen och prognoserna får högre precision än idag.

– Samarbetet syftar till att göra det lätt för bolagen att göra rätt och att minska deras administrativa arbete. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Konsumenternas Försäkringsbyrå under flera år. Vi hoppas att det fördjupade samarbetet både ska öka kvaliteten i underlagen till pensionssparare och sänka kostnaderna för alla inblandade parter, säger Anders Lundström, vd på minPension.

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå finns beräkningar som konsumenter kan göra själva, till exempel ”Jämförpris” som visar vad olika sorters pensionssparande kostar i form av avgifter och förlorad avkastning under både spar- och utbetalningstiden. Byrån har också jämförelser av pensionsprodukter och en funktion som visar vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd. I de här funktionerna används också beräkningsparametrar från bolagen. Uppgifterna är redan nu korrekta men betungande eftersom de hanteras manuellt.

– Samarbetet kommer att bli ett rejält lyft för alla involverade, säger
Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Sveriges konsumenter kommer att få en bättre helhetsbild av sitt pensionssparande och pensionsuttag. Branschen kommer att få effektivare administration eftersom bolagen till skillnad från i dag bara kommer att behöva rapportera till ett ställe. Vi bedömer också att personalresurser kan frigöras när informationsinhämtningen blir automatiserad, tid som vi gärna lägger på utvecklingsarbete.

Under våren har minPension och Konsumenternas Försäkringsbyrå tillsammans slutfört en studie för att utvärdera möjligheterna för tjänsten om gemensam databas och portal för att överföra beräkningsunderlag. En teknisk förstudie inleds i höst och därefter är det tänkt att genomförandefasen tar vid under 2020.

 För ytterligare information

Anna-Karin Baltzari Danfors, vd på Konsumenternas Försäkringsbyrå, 070-391 88 87
Anders Lundström, vd på minPension, 070-509 98 44

Bild på Anders Lundström, vd på minPension och Anna-Karin Baltzari-Danfors, vd på KFB
Till vänster Anders Lundström, vd på minPension. Till höger Anna-Karin Baltzari Danfors, vd på Konsumenternas Försäkringsbyrå 

Så får du pensionärsrabatt

En fördel med att ta ut den allmänna pensionen är att den öppnar för olika sorters pensionärsrabatter. Det spelar ingen roll om du ändå jobbar för fullt. Tidigare har a-kassan sänkts eller dragits in om du tar ut pension när du blir arbetslös. Men ändrade regler har gjort det mindre riskfyllt att börja ta ut delar av pensionen.

Ett par sitter på en strand i solnedgången

Vill du resa i sommar? Det är numera mindre riskfyllt än tidigare att ta ut delar av pensionen för att få pensionärsintyg.

På flera håll, till exempel på SJ, på Stockholms tunnelbana och när du går på bio är kravet för att få rabatt att du har ett pensionärsintyg. Det går att få även om du jobbar för fullt. Kravet är att du tar ut någon del av den allmänna pensionen, till exempel en fjärdedel av premiepensionen. Det går ännu så länge att göra från 61 års ålder.

Pensionärsintyget kan du ansöka om på Pensionsmyndighetens webbplats i när du börjat ta pensionen. Fram till förra året fanns det anledning att höja ett varnande finger till hugade SL-pensionärer som gillade kombinationen att arbeta som förut och samtidigt kunna få del av pensionärsrabatterna. Då var grundregeln att den som börjat ta ut någon del av sin pension fick a-kassan sänkt, även om pensionsutbetalningarna stoppades. Även om pensionen bara handlade om någon hundralapp i månaden så var minskningen av a-kassan påtaglig.

Så är det inte längre. Nu räcker det med att stoppa pågående utbetalning så återställs a-kassan till den nivå som gäller utan pensionen. Det går också att välja att ha pensionsutbetalningen kvar eftersom minskningen av a-kassan motsvarar uttaget av pension.

Viktigt om efterlevandeskydd

Viktigt att tänka på, för den som vill ta ut en del av sin premiepension, är att den som vill teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionsdelen måste göra det i samband med första uttaget. Det gäller alltså även för den som tar ut en fjärdedels utbetalning. När så resten av pengarna börjar tas ut omfattas även de av efterlevandeskyddet, här kan du läsa mer.

Fördelar

Som pensionär med pensionärsintyg reser du billigare på till exempel Stockholms tunnelbana och på SJ. Det finns många andra pensionärsrabatter också, men tänk på att det i vissa fall krävs att du fyllt 65 år för att få rabatten.

Att ta ut pension tidigt minskar utbetalningarna längre fram. Men bara ett litet uttag av pensionen påverkas inte din framtida pension särskilt mycket.

Nackdelar

Tänk på att det fortfarande finns en koppling mellan pensionsuttag och a-kassa. För att få full a-kassan måste ditt uttag av pensionen upphöra.

Om du är född 1954 och senare så innebär uttaget av pension att du får betala högre skatt på pengarna än vad du gör när du blir äldre. Om du har hög lön och kombinerar det med pensionsuttag så blir marginalskatten på pensionen hög – och vinsten av pensionsrabatten kan bli försumbar.

Om du tar ut premiepensionen går du också miste om framtida värdeutveckling på de pengarna.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Tillgänglighet och minPensions grafiska profil

Sen vi lanserade nya minPension har vi fått frågor från synskadade om tillgängligheten på sidan. I det här inlägget förklarar minPensions utvecklingschef, Patrik Malmquist vilka hjälpmedel som finns och hur du kommer vidare om du behöver tillgänglighetshjälp.


Vi har fått en del frågor om tillgängligheten på vår nya webb. Det har kommit in frågor såsom:

  • Hej, efter att ni ändrade hemsidan är det mycket svårt att se färgerna i prognosen för åtta procent av oss svenska män som är mer eller mindre färgblinda! Tacksam om ni åtgärdar detta snarast!!!
  • Diagrammet ser hemskt ut och går inte att läsa. Återgå genast till gamla versionen.
  • Den gamla versionen av minPension var mycket tydligare för oss som är färgblinda.
  • Den nya tjänsten är mindre tillgänglig för oss med funktionshinder.

När en individs förmåga och minPensions tjänsters krav på användaren inte matchar uppstår ett gap. Om det uppstår på grund av funktionshinder är vår ambition att minska gapet. Det finns en standards som heter WCAG 2.1 AA som vi försöker hålla. Vi gör det inte på alla områden, men på det flesta.

Bild som förklarar tillgänglighet

Jämförelse mellan gamla och nya minPension

Den gamla versionen av minPension var inte responsive, den skalade alltså inte till olika upplösningar och skärmar, den hade inga så kallade ARIA links (en beskrivande textetikett av en länk)  inget stöd för talsynteser och så vidare. Den visade antingen graf eller tabell, inte båda samtidigt vilket ökar förståelsen. Så även om inte allt är perfekt ännu, så är den nya versionen av minPension mer tillgänglig för många fler människor.

Tittar vi på den nya simulatorn har vi till exempel tre olika sätt att visa delar av samma information: (1) som en text, (2) som en graf och (3) som en tabell. Genom att visa informationen på alla tre sätten blir det enklare för fler att förstå än om informationen enbart visades på det ena sättet.

Grafen (2) innehåller olika färger. Enligt WCAG ska kontrasten vara 50 procent mellan olika färger. Genom att använda en lila linjen mellan färgerna i grafen ”blöder” de inte igenom eftersom den lila linjen mellan grön, blå och röd stapel har en kontrast över 50 procent. Bild på simulatorn på minPension som visar text, diagram och tabell.

Många använder idag minPension via mobilen. I april 2019 var inloggningen via smartphone och surfplatta klart högre än inloggningarna via stationär dator. På en mobilskärm blir kontrasten bättre när man har mörk bakgrund med vit text, som nya minPension har.  Ögat dras då till det ljus partierna. Motsatsen är på en projektor där vit bakgrund med svart text är bättre för ögat.

Diagram som visar på vilka enheter minPensions användare har loggat in under april 2019

minPensions nya verktyg ”Uttagsplaneraren” riktar sig till personer som står i begrepp att börja ta ut sin pension. Eftersom dessa personer sannolikt i högre grad kommer att använda tjänsten vid en stationär dator kommer grafen att ligga på en vit bakgrund. I ”Uttagsplaneraren” kommer vi även att bredda linjen mellan färgerna i diagrammet för att skapa ännu bättre kontrast.

Om du har svårt att använda minPension

Upplever du något tillgänglighetsproblem? Till exempel i kontraster, talsyntes, förståelse av text, språk?

Börja med att fundera över vilka hjälpmedel du använder. Om du har stora problem har du kanske redan skaffat det verktyg som du behöver för att tolka olika webbsidor. För oss är det viktigt att se till att minPensions tjänster funkar med dina verktyg.

FAQ om tillgänglighet

Här nedanför tar vi upp de vanligaste frågorna och försökt att besvara dem utifrån dagens minPensions verktyg.

Fråga: Vad gör jag om fonten är för liten?

Svar: Använd zoom funktionen i webbläsaren, CTRL+ och CTRL- för att göra fonterna större. minPension har byggt allt innehåll responsivt för att kunna hantera denna funktion.

Fråga: Diagrammet är svårläst för färgblinda

Svar: minPensions tabell har hög kontrast. Använd den i första hand.

Det finns olika defekter på färgseeende. Den vanligaste är röd-grönblindhet (protanopi och deuteranopi). Det innebär att den färgblinde endast med svårighet, eller inte alls, kan se skillnaden mellan rött och grönt. Om du har detta problem kanske du har något hjälpmedel installerat för att få hjälp? Till exempel Cblaid (Colour-blind aid) eller Färgförbättraren i webbläsaren där du kan ställa in kontrasten efter dina egna förutsättningar.

Det är svårare att göra denna inställning på mobilen. Vi rekommenderar därför att man till exempel kör Chrome med de plugins som är rätt för dig. De olika hjälpmedelscentralerna kan hjälpa dig med olika rekommendationer.

Simulatorn på minPension med färgförbättrare

Fråga: Stödjer minPension talsyntes?

Svar: minPension har försökt att bygga den nya hemsidan så att det ska gå att använda webben utan mus och med talsyntes. Berätta för oss om du upplever svårigheter så vi kan bli bättre.

Fråga: Svenska är inte mitt första språk och jag har svårt att förstå er text. Vad ska jag göra?

Svar: minPension rekommenderar att du använder Google Translates plugin till din webbläsare. Med pluginet kan du översätta även de inloggade sidorna. Använder du bara tjänsten http://translate.google.com/ så blir grafiken inte bra.

Fråga: Jag har kognitiva funktionshinder och upplever tjänsten som svår. 

Svar: Tillsammans med Pensionsmyndigheten och externt språkkonsultbolag har minPension tittat på texter och funktioner. Vi inser att texterna ibland är långa och kan vara svåra att förstå. Att förenkla en funktion/text gör att man ibland hamnar i konflikt med korrekthet och exakthet.

Vi försöker tänka på språket och funktionerna i tre nivåer. På nivå 1 prioriterar vi begriplighet och enkelhet, speciellt när det gäller språket. På nivå 2 hittar du mer detaljerad information. På nivå 3 skriver vi ut formler från aktuarier, den juridiska texten från juristerna och är ganska detaljerade i våra siffror.

Vårt mål är att göra det så begripligt som möjligt för alla användare. De användare som är intresserade och vill investera mer tid måste därför gräva sig längre ner i strukturen på minPension. Anledningen är att vi inte vill skrämma bort majoriteten av användare med för detaljrik information i det översta informationslagret.

Ibland går det ändå inte att förklara pensioner så enkelt att alla förstår. I dessa fall är det bra att kontakta vår kundtjänst eller boka ett personligt möte med Pensionsmyndighetens handläggare.

Text och bild: Patrik Malmquist, utvecklingschef på minPension

Blir du fattigpensionär om du jobbar deltid?

Mamma pappa barn i en allé

Är deltidsarbete alltid dåligt för pensionen? Nja, inte om du pluggar. Och att jobba deltid efter 65 för att orka några år till är inte heller fel för din pension. Oftast påverkar det inte heller pensionen så mycket att jobba deltid under några år när barnen är små, men att fastna i deltidsarbete gröper ur dina pensionspengar. Hur tänker man då? Går det att kompensera för de förlorade pensionsrätterna?

Pensionstips vid deltidsarbete i minPensionsPodden

foto på Anna Allerstrand och Fanny Santa

Vi ville fördjupa oss i begreppet deltid och bjöd därför in Anna Allerstrand från PTK och Fanny Santa från Fora till poddstudion. Tillsammans pratade vi om frivillig och ofrivillig deltid och om hur normerna fortfarande påverkar våra livsval. Om du funderar på att jobba deltid får du bra tips i slutet av avsnittet.

Lyssna på ”Blir jag fattigpensionär om jag jobbar deltid”

Checklista på minPension om du vill jobba deltid

Vad betyder risk för din pension?

Risk är ett knepigt ord. Oftast är det något som enbart för tankarna till något farligt, risk för storm och åska, risk för älgar på vägen eller risk för sämre tider. Men när vi pratar om pengar och kapitalinkomster är risk plötsligt något som kan vara riktigt bra. Vad betyder egentligen risk för din pension?

En tecknad bild som visar olika tankar om begreppet risk
Vad betyder risk för dig?

Vad betyder risk för dig?

Den här bilden kommer från omslaget till en avhandling, Financial advisory services, av Inga-Lill Söderberg. Den visar hur olika vi kan tänka när vi hör ordet risk. Även om vi bara pratar om finansiell risk så är det ändå inte lätt att förstå vad olika risknivåer på mitt sparande får för betydelse när jag blir pensionär. Vad betyder en värdeutveckling på två eller tre procent om året för storleken på min framtida pension?

Risken i PPM-fonder

För några år sedan gjorde dåvarande Premiepensionsmyndigheten, PPM, ett försök att beskriva hur olika risknivåer kunde påverka utfallet av premiepensionen.
Ett pedagogiskt försök som kanske liknar det danska exemplet.

De gröna pilarna är den förväntade avkastningen på fonder med låg risk och ju rödare pilar desto högre blir risken.

Från Premiepensionsmyndighetens PPM-Lots.
Från Premiepensionsmyndighetens PPM-Lots

Men låg risk hamnar det mest sannolika utfallet vid pension efter ett mångårigt PPM-sparande om omkring 4 000 kronor i månaden i pension. Skillnaden mellan bästa och sämsta tänkbara utfall ligger på dryga tusenlappen.

Men högsta risk hamnar det mest sannolika utfallet på närmare 7 000 kronor, men fallhöjden är betydligt högre än för den som väljer lägre risk. Skillnaden i utfall mellan sämsta och bästa alternativ är 9 000 kronor i månaden.

Känn efter själv, vilken kurva skulle du välja? Inte helt enkelt, eller hur? I synnerhet inte som premiepensionen bara är en del, kanske 15-20 procent, av den totala pensionen. Vilken är risken i inkomstpensionen och i tjänstepensionen? Hur mycket risk har du i din totala pension och vad betyder den risken för vad du kan räkna med att få i pension per månad i framtiden?

Danskt försök sprack

Sedan en tid tillbaka har den danska motsvarigheten till minPension, PensionsInfo funderat på hur risken i pensionssparandet ska åskådliggöras, för att öka förståelsen hos spararna. Meningen är att det ska bli lättare för spararna att förstå att olika risknivåer kan ge olika utfall och hur stora skillnaderna i de utfallen är. Alltså hur bra – eller hur dåligt – det kan gå beroende på risknivån.

Kunderna borde få information om både den förväntade pensionsutbetalningen och osäkerheten om den, det vill säga inom vilka intervall , med 90 procents sannolikhet, utbetalningarna kan hamna. En enhetlig riskmärkning borde införas som branschstandard. Det ska gå att jämföra olika produkter som till exempel har märkningen, hög- medel- eller låg risk.

Bolagen bör införa samma märkning på sina portföljinvesteringar, till exempel traditionella försäkringar.

Men när exemplen på utfall presenterades för spararna blev resultatet inte alls som väntat. Spararna tyckte inte om vad de såg. De var inte alls medvetna om hur stor risk de faktiskt tog med sitt sparande. Att se de olika tänkbara utfallen gjorde dem bara mer osäkra på hur de skulle placera sina pensionspengar.

Enligt PensionsInfos egen analys var de danska spararna helt enkelt inte mogna riktigt än för att prata om finansiell risk på det konkreta viset.

Frågan är om svenska pensionssparare är det?

I minPensions prognoser räknar vi med risken som finns i den branschstandard som bolag och myndigheter enats om. Här antas den reala värdeutvecklingen vara 2,1 procent om året.

Text och bild: Kristina Kamp, pensionsekonom minPension

Finns det miljö- och hållbarhetsmärkningar när du väljer pensionsfond?

Carina Silberg är hållbarhetsansvarig på pensionsbolaget Alecta och har jobbat med hållbarhetsfrågor i näringslivet och finanssektorn i över 15 år. I avsnitt 89 gästar hon minPensionsPodden där hon bland annat berättar om Alectas hållbarhetsarbete och ger tips om hur du kan tänka om du vill pensionsspara hållbart.

Lyssna på avsnitt 89: Går det att spara hållbart till pensionen

Som ett komplement till poddavsnittet bad vi Carina Silberg att gästblogga hos oss i samma ämne.

Carina Silberg, hållbarhetschef på Alecta

Hållbarhet är på allas läppar, i många upprop och i allt fler konsumentval. Många har även börjat bli medvetna om att pensionskapitalet kan göra stor skillnad och bidra till en mer hållbar utveckling. Men det är inte helt enkelt – var finns de tydliga eko-märkningarna av pensionsfonder och vad betyder de egentligen?

4 enkla tips för att välja en hållbar pensionsfond

Idag finns det faktiskt inget enkelt sätt att göra ett grönt val med ditt pensionskapital utan det är fortsatt en aning komplext. Men, några tips finns det ändå. Utgå från detta:

  • Vad är viktigt för dig? Fundera på vad du tycker är viktigt – till exempel klimatfrågan, schyssta arbetsvillkor eller att undvika att pengarna placeras i tobak eller vapen?
  • Ställ frågor till förvaltaren! Ibland kan en fråga väcka en klimatbjörn som sover och du lär dig garanterat mer om hur förvaltaren resonerar och argumenterar av att fråga.
  • Titta efter en stämpel! Idag finns det Svanen-märkta fonder och fler märkningar är på gång inom EU. Det kanske inte träffar alla dina preferenser, men det är en god början och det borgar för att fonden är rejält genomlyst. Glöm dock aldrig bort att kolla avgifterna eftersom det ger en stor påverkan på pensionskapitalet i slutändan!
  • Jämför innehållsförteckningen! I matbutiken finns det innehållsförteckning, inom fondvärlden finns det ett komplement till fondfaktablad som heter Hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsprofilen har tagits fram av branschen genom Swesif som är ett forum för hållbara investeringar tillsammans med Fondbolagens förening.

Hållbara processer eller hållbara portföljer?

KUL om du blev nyfiken och vill läsa vidare – och viktigt! För att lättare förklara hur du ska tänka behöver vi nog introducera lite ramverk. I grund och botten finns det två olika angreppssätt inom ansvarsfulla investeringar som båda kan bidra till en mer hållbar värld. Det handlar om hållbara processer och hållbara portföljer, förenklat innebär det följande:

  1. Hållbara processer. Det är när fonder eller förvaltare investerar i alla typer av bolag, men där förvaltaren försöker identifiera och sedan förbättra de med stor negativ miljöpåverkan eller sociala risker. Det kan till exempel vara ett stålbolag, som utvecklar kolfri stålproduktion med potential att drastiskt minska det stora koldioxidavtrycket från stål. Eller ett byggbolag som skiftar betong – som är en stor koldioxidbov – mot återvunna material och trä i byggnaderna. Eller att påverka ett bolag att hantera dåliga arbetsvillkor i leverantörsledet.
  2. Hållbara portföljer. Här väljer fonden idag redan existerande ”bra” bolag som antingen har väldigt höga hållbarhetsbetyg eller som verkar inom exempelvis gröna näringar. Det kan vara exempelvis vindkraftverk eller vatten- och energisparande produkter.

Och som politikerna så ofta säger – det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt, i praktiken är det snarare en glidande skala än två separata spår.

Vilken impact skapar ditt pensionskapital?

Pensionskapital har en långsiktig investeringshorisont även om det finns kortsiktiga krav på avkastning också. Det långsiktiga perspektivet gör att hållbarhetsfrågor blir mer relevanta, eftersom det är risker som kan bli dyra på sikt, eller skapar möjligheter till avkastning som realiseras längre fram.

I praktiken jobbar många investerare med både processerna och innehållet i portföljerna. Precis som vi använder olika investeringsstrategier, använder vi olika verktyg för att arbeta med hållbarhet. Exempelvis kan en investeringsstrategi med fokus på nya framtidslösningar för klimatet innebära lite högre risknivå men med möjlighet till högre avkastning, till en högre avgift. Andra satsar brett på globala index och arbetar med teman för påverkan; klimat, vatten, jämställdhet, för att få bred diversifiering till låg kostnad, och lyfta olika hållbarhetsfrågor på bredden snarare än med enskilda bolag. Ingen har facit på vad som levererar bäst avkastning eller mest hållbarhetseffekt vid olika tidpunkter (även om vi vet att avgifterna påverkar slutpensionen!).

I takt med utvecklingen ökar förväntningarna på pensionsförvaltare att vi ska kunna visa resultat från vårt arbete, att det bidrar till konkret förändring eller kvantifiera hur det bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, en slags hållbarhetseffekt. Ofta använder vi begreppet ’impact’ när vi talar om investeringarnas påverkan – positiv och negativ – på samhället. Håll utkik efter det!

Ordlista inom hållbara och ansvarsfulla investeringar

Det händer mycket nu – bland annat inom EUs initiativ för en mer hållbar finansmarknad – som ökar både krav och möjligheter för pensionsförvaltare att agera hållbart och i synnerhet att bli tydligare gentemot kunder om hur vi arbetar med hållbarhet. Det kräver att vi försöker göra det överskådligt och begripligt, men det kommer också krävas att vi möts om inte på halva vägen så en bit in –hör av dig, ställ frågor – så blir vi ännu bättre.

Några nyckelord och begrepp att ha koll på när du vill förstå hållbara och ansvarsfulla investeringar;

Aktivt ägande och påverkan –innebär att fondförvaltaren använder sin röst som aktieägare till att rösta i frågor på bolagsstämmorna – handlar ofta om ersättningar men ibland även om klimat eller jämställdhet – eller att föra dialog med ett aktieinnehav för att påverka det i frågor som rör hållbarhet, exempelvis att hållbarhetsredovisa, hantera en specifik fråga – exempelvis barnarbete, eller bättre miljöarbete.  Ibland innebär det att flera investerare går samman för att påverka en hel bransch eller inom en övergripande fråga, ett exempel på det är Climate Action 100 +. Inom begreppen kan rymmas en väldig variation i hur omfattande eller hur effektiva påverkansaktiviteter som bedrivs, om det är proaktivt eller reaktivt.

Best-in-class – en fond som säger att de har en best-in-class-modell väljer ofta ut de bästa bolagen i varje bransch baserat på ett hållbarhetsbetyg eller en ranking. Det betyder inte nödvändigtvis att de utesluter branscher som vissa vill undvika, exempelvis kolutvinning eller tobak.

Integrering – i bästa fall handlar det om att finansiellt värdera hållbarhetsaspekter i investeringsanalysen, men riktigt så långt har få kommit – integrering vill indikera att man tar in hållbarhetsinformation som en del i analysen inför ett investeringsbeslut, ofta handlar det mer om ett kvalitativt förhållningssätt – att man tittar på en affärsmodell och bedömer vilka hållbarhetsrisker och möjligheter som får påverkan över tid.

Normbaserad screening – kan heta konventionsscreening eller incidentscreening och handlar om att identifiera olika händelser eller incidenter som ett bolag varit involverat i – det kan handla om en omfattande miljöskada, taskiga arbetsförhållande hos leverantören, en korruptionsskandal som uppfattas stå i strid med internationella konventioner – och baserat på det väljer man att föra påverkansdialog eller i värsta fall sälja av innehavet.

Negativ screening – innebär att bolag vars verksamhet eller produkter definierats av fonden som icke-investeringsbara utesluts. Vanliga kriterier för negativ screening kan vara tobak, pornografi, kontroversiella vapen, men det kan också vara genmodifierade grödor eller kol.

Tematiska och påverkansinvesteringar – det finns en ökad trend med fonder som har ett uttalat tema som innebär att man försöker skapa meravkastning genom att identifiera bolag som skapar möjligheter att lösa globala utmaningar – det kan ha olika inriktning som vatten eller förnybar energi, eller ha fokus på kvinnliga entreprenörer. Med påverkansinvesteringar (impact) menar man investeringar som levererar mätbar social eller miljömässiga resultat jämte finansiell avkastning. Gröna obligationer kan sägas vara ett exempel på det, där finansieringen ska gå till mätbara miljöeffektivisteringar. Men det kan också handla om att främja socio-ekonomiska framsteg i utvecklingsländer, skapa fler jobb för kvinnor eller stötta entreprenörer genom mikrofinansiering.

Text: Carina Silberg, hållbarhetschef Alecta