2020: statistik kvartal 3 minPension

  • Trenden att vi gör fler pensionsprognoser per besök håller i sig under det tredje kvartalet. I snitt gjorde vi 2,4 prognoser per inloggning. Motsvarande siffra för kvartal 3 2019 var 2,2 prognoser.
  • Antalet inloggningar och prognosberäkningar fortsätter att öka jämfört med samma kvartal tidigare år.
  • Antalet nya individer som registrerar sig på minPension går ner jämfört med motsvarande period tidigare år.
  • Trots den något långsammare ökningen av nyregistrerade närmar vi oss fyra miljoner som har skaffat pensionskoll på minPension.

Så här använde vi minPension under kvartal 3 2020

  • Antal inloggningar: 2 615 247
  • Antal prognosberäkningar: 6 163 939
  • Nya registreringar: 46 560