2020: statistik kvartal 2 minPension

När corona-pandemin drog igång i början av mars 2020 avtog svenskarnas intresse för pensionsfrågor. I användarstatistiken på minPension syns det tydligt hur intresset dalar från en dag till en annan. I maj och juni kom intresset tillbaka och minPensions verktyg används nu i samma utsträckning som innan pandemin slog till.

Jämfört med motsvarande period tidigare år gjorde vi fler inloggningar och fler prognosberäkningar, men färre nyregistreringar under kvartalet.

Andelen kvinnliga användare ökade något under perioden och motsvarar nu 47,8 procent av användarna.

Så här använde vi minPension under kvartal 2 2020

  • Antal inloggningar: 2 400 478
  • Antal prognosberäkningar: 4 973 746
  • Nya registreringar: 46 122