2020 – statistik minPension

I underflikarna till ”2020- Statistik minPension” finns kvartalsstatistiken för 2020.

Antalet användare av minPension ökade under 2019 med över 382 000 nya registrerade användare. Om ökningstakten håller i sig når minPension fyra miljoner användare under första halvåret 2020.

Som en följd av att fler använder minPension ökar också antalet inloggningar och genomförda prognoser.

Statistiken visar tydligt att intresset för pensionsfrågor ökar med åldern, vilket är naturligt. Glädjande nog ser vi också en trend i att yngre personer registrerar sig i större omfattning än tidigare. Att göra en pensionsprognos tidigt i livet väcker intresse för privatekonomi och nyfikenhet att ta reda på hur pensionen påverkas av livsvalen.