2022: statistik kvartal 2 minPension

Källa: minPension

När vi analyserar användarnas beteende på minPension under det andra kvartalet 2022 ser vi att aktiviteten gick ned jämfört med motsvarande period 2021. Också en jämförelse av de båda årens första halvår visar på en nedgång under 2022. Beteendet är detsamma som under våren 2020 när pandemin bröt ut och börskurserna hastigt föll på kort tid. Den gången återhämtade sig ju ekonomin relativt snabbt och börskurvorna började peka uppåt igen redan under sommaren. Det gjorde att intresset för den egna pensionen – och därmed aktiviteten på minPension – ökad kraftigt under slutet av 2020 och under hela 2021. En snabb analys blir därför att det är roligare att se och planera för sin framtida pension när ekonomin går bra än under kärvare tider som nu när inflationen är hög, börserna faller och räntor är på väg upp.

Jämfört med det första halvåret 2021 sjönk antalet prognoser med 13,4 procent och antalet inloggningar med 2 procent. Den stora uppgången av nya användare i början av året gör att avmattningen av nyregistrerade under andra kvartalet jämnas ut.  Totalt landar nya inloggningar på plus 7,2 procent jämfört med 2021.

Statistik för kvartal 2

Nya registrerade användare: 46 073

Antal inloggningar: 2 919 183

Antal prognosberäkningar: 7 622 886

Vid juni månads utgång hade 4 512 112 nu levande personer loggat in på minPension sedan starten. Av dessa har 3 039 833 besökt minPension under de senaste 24 månaderna.