2020: statistik kvartal 1 minPension

statistik för det första kvartalet 2020

Svenskarnas intresse för den egna pensionen hade nog aldrig varit större än i början av 2020. Kanske delvis tack vare 2019 års fantastiska börsutveckling! När Corona-pandemin sedan svepte in med börsras och arbetslöshet i sitt spår, dalade intresset för pensioner snabbt. Tittar vi i statistiken ser vi att det nästan hände över en natt.

Tack vare användarnas stora intresse under inledningen av 2020 lyckades ändå det första kvartalet 2020 uppvisa nya rekord i inloggningar och prognoser. Totalt skapades 10,7 miljoner prognosberäkningar och fler än 5,2 miljoner inloggningar gjordes till minPension under perioden. Hur statistiken hade sett ut om vi sluppit Covid-19 kan vi bara spekulera i.