Behöver du hjälp med nya minPension?

Äntligen är den nya versionen av minPension här! Den är färgglad och lekfull, men har också en del nya funktioner som till början kan vara krångliga att förstå.  Därför har vi tagit fram en ”handbok” som vi hoppas ska stötta dig när du ska testa de nya verktygen. Du hittar den via länken nedan men också under fliken ”Användarstöd” i menyn ovan.

Handbok för minPension

minPension lyfts i Statskontorets antologi

omslag Frivillig samverkan mellan myndigheter - några exempelUnder tisdagen offentliggjorde Statskontorets antologin ”Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel” där minPension lyfts fram som ett lyckat privat-offentligt samarbete.

Statskontoret har publicerat antologin ”Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel”. Syftet är att ge inspiration till myndigheter om samverkan för att utveckla den statliga förvaltningen. I antologin uppmärksammas minPension som ett mycket framgångsrikt exempel på privat-offentligt samverkan mellan pensionsbranschen och Pensionsmyndigheten.

– minPension har en unik position på pensionsinformationsområdet och vi är glada att sam­arbetet mellan staten och branschen uppmärksammas på detta sätt, säger Christina Lindenius, vd i Svensk Försäkring samt styrelseordförande i minPension. Samarbetet har ut­vecklats allteftersom sedan starten 2004 och bedrivs nu på strategisk, taktisk och operativ nivå.

minPension syftar till att ge begriplig, individuell och samlad pensionsinformation till alla som tjänar in till pension i Sverige och täcker idag 99 procent av det totala pensionskapitalet. Antal användare ökar stadigt och uppgår till 2,85 miljoner registrerade användare. Genom det unika samarbetet mellan staten och pensionsaktörerna i minPension är Sverige ett av de främsta länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina med­borgare högkvalitativ individuell pensionsinformation.

– Fokus framöver är att fortsätta ut­veckla tjänsten så att den blir allt bättre på att möta pensions­spararnas för­ändrade behov, säger Anders Lundström, vd på minPension.

Under 2017 sker en stor uppgradering av minPensions webb. Parallellt med detta undersöker minPension och Pensionsmyndigheten förutsättningar och möjligheter att påbörja utvecklingen av en tjänst som ska finnas hos minPension som ska underlätta för individer som planerar att börja ta ut sin pension. minPension bedriver också ett pilotprojekt för att digitalt kunna hantera så kallade flyttblad till sparare med information om pensionsförsäkringars värde. En följd av Svensk Försäkrings rekommendation på området.

Här hittar du antologin ”Frivilliga samarbeten mellan myndigheter – några exempel”